Institut za turizam: XIII. Rasprave o turizmu na temu - Turizam i prostor

Treba li prostorno planiranje turizma prepustiti tržištu ili ga treba osmisliti i kontrolirati ?

Izvor: Institut za turizam        Foto: jetset-magazin.com

Turizam mijenja prostor u svakom smislu u društvenom, ekonomskom, kulturnom te urbanističko –arhitektonskom smislu.
Zbog atraktivnosti i povoljne klime, hrvatska obala Jadrana pogodna je za gradnju odnosno investicije ali tko je odgovoran za planiranje i gradnju turističke arhitekture posebno na hrvatskom Jadranu? Tko može / treba upravljati prostorom? Jesu li to jedinice lokalne samouprave, regija ili država? Koliko prostorno planiranje
turizma ovisi o pravu, ekonomiji, kulturi društva odnosno obrazovanju? Koliko je važno obrazovanje arhitekata za potrebe planiranja održivog razvoja turizma?
Koliko je prostorno planiranje turizma povezano s pravom i ekonomijom te obrazovanjem?
Treba li prostorno planiranje turizma prepustiti tržištu ili ga treba osmisliti i kontrolirati ? Tko je najviše odgovoran za turističku izgradnju obale: banke, špekulanti , vlasnici zemljišta, jedinice lokalne samouprave,
država, građevinski sektor ili netko drugi? To je više odgovoran turisrički sektor ili sektor prostornog planiranja?
Za održivo planiranje razvoja turizma, od presudne je važnost praksa planiranja i upravljanja prostorom, osobito u kontekstu maksimiziranja pozitivnih i ograničavanja negativnih učinaka razvoja turizma.

Rasprave će se održati u prostorijama Napretkovog kulturnog centra u Zagrebu, Bogovićeva 1 (I. kat), u četvrtak, 30. svibnja 2019. godine, u trajanju od 12.00 do 14.00 sati .

Panelisti :
• Dr. sc. Maruška Vizek, ravnateljica, Ekonomski institut, Zagreb
• Izv. prof. dr. sc. Ana Mrđa, dipl. ing. arh., Arhitektonski fakultet, Sveučilište u Zagrebu
• Izv. prof. dr. sc. Kristina Bučar, Ekonomski fakultet, Sveučilište u Zagrebu
• Sanja Šaban, pomoćnica ministra, Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja, Zagreb
• Dr. sc. Jasenka Kranjčević, znanstvena savjetnica, Institut za turizam, Zagreb
Molimo Vas da svoj dolazak najavite na e-mail: bozica.tosic@iztzg.hr ili na telefon: 01/ 3909 666

Rasprave će moderirati gosp. Đuro Tomljenović, a namijenjene su općoj i stručnoj javnossti , medijima te
svima koji žele saznati više o odnosu turizma i prostora, kao najvažnijeg turističkog resursa. Gosti će u Raspravama moći sudjelovati postavljanjem pitanja panelistima.
Rasprave će trajati od 12.00 do 14.00 sati , nakon čega je predviđeno neformalno druženje sudionika uz prigodni domjenak.