Drugi poziv za uključivanjem u projekt IQM Destination Lika

Poziv je otvoren do 1. travnja 2020. godine.

Izvor i foto: Lika Destination

Zbog velikog interesa turističkih subjekata s područja destinacije Lika produženo je trajanje prijava na poziv za uključivanjem u projekt IQM Destination Lika.
Prvi poziv bio je otvoren od 31. siječnja do 02. ožujka 2020. godine, a drugi poziv otvoren je do 1. travnja 2020. godine.

U projekt IQM Destination Lika uključit će se turistički subjekti koji svojim radom doprinose razvoju i kvaliteti turizma (vlasnici smještajnih objekata, ugostitelji, OPG-i, atrakcije, turističke agencije, udruge i sl.), a cilj projekta je povezivanje subjekata i poticanje na izvrsnost kako bi se poboljšala cjelokupna kvaliteta destinacije.
Destinacija Lika obuhvaća priobalni i kopneni dio Ličko-senjske županije, Općinu Gračac u Zadarskoj županiji i Općine Rakovicu, Saborsko i Plaški u Karlovačkoj županiji. U sklopu projekta u 2019. godini je održan niz edukacija namijenjenih stanovništvu s područja destinacije, što će se nastaviti i u 2020. godini.
Svi zainteresirani svoje prijave mogu poslati do srijede, 01. travnja 2020. na e-mail lika.destination@gmail.com, a više o projektu i detaljima Poziva saznajte OVDJE .