8. Turistički forum kontinentalne Hrvatske u Vukovaru

Vukovar, 3. i 4. listopada 2018.

Izvor i foto: HGK

Turistička zajednica Vukovarsko-srijemske županije, Hrvatska gospodarska komora – Županijska komora Vukovar i agencija LUX promocija zajednički organiziraju 8. Turistički forum kontinentalne Hrvatske koji će se 3. i 4. listopada održati u Pastoralnom centru u Vukovaru. Ovogodišnja je tema Turističkog foruma Kulturni turizam i perspektive razvoja religijskog turizma u Hrvatskoj.

Cilj je Turističkog foruma prikazati stvarne mogućnosti razvoja religijskog turizma Hrvatske te argumentirano otvoriti stručnu raspravu o tome je li religijski turizam dio kulturnog turizma ili zaseban selektivni oblik turizma.

Izlaganja će prvi dan održati brojni predavači (preliminarni program možete pronaći u pratećim dokumentima), a drugi dan održat će se panel-rasprava s temom Kulturni turizam vs. religijski. Organizatori će svakako iskoristiti prigodu i svim sudionicima u sklopu programa predstaviti ključne vjerske i kulturne turističke atrakcije najistočnije hrvatske županije, nositeljice oznake EDEN destinacije upravo u kulturnom turizmu.

Za sudjelovanje na forumu potrebno je popuniti prijavni obrazac iz pratećih dokumenata te uplatiti kotizaciju u iznosu od 350,00 kuna po osobi (podaci za uplatu nalaze se na prijavnici).

Za dodatna pitanja slobodno se obratite u ŽK Vukovar kontakt-osobi Barbari Didović, tel.: 032/441-155 ili na e-mail: bdidovic@hgk.hr.