Znanstvena monografija “Turistički razvoj i utjecaji na destinaciju”

Uredile: Jasmina Gržinić · Vanja Bevanda

Izvor i foto: Turizmoteka/fet.unipu.hr

Turistički razvoj i utjecaji na destinaciju

Uredile: Jasmina Gržinić · Vanja Bevanda

Znanstvena monografija “Turistički razvoj i utjecaji na destinaciju” (2021.), ur. Jasmina Gržinić, Vanja Bevanda, objavljena je u digitalnom izdanju. Knjiga je rezultat višegodišnjeg rada članova katedre za turizam Fakulteta ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković“ u Puli i pridruženih članova.

Ovo je drugo izdanje urednica, ujedno redovitih profesorica, o razvoju turizma i tržnim trendovima (prvo objavljeno pod nazivom „Suvremeni trendovi u turizmu“, Sveučilište u Puli, 2014). Izdanje obuhvaća niz tema analiziranih u okviru projekta matične institucije; konkurentnost u turizmu, upravljanje destinacijom, ekonomiju doživljaja, kamping turizam, razvoj turističkih atrakcija i uloge turoperatora, ICT-a u turizmu i održivi razvoj turizma. Radovi o kulturalnim kompetencijama i prostornom planiranju u turizmu potvrđuju važnost interdisciplinarnog izučavanja istog. Obrađene teme su doprinos istraživanju nacionalnog turizma i prilagodbi europskim direktivama, s posebnim osvrtom na turizam u vrijeme globalne pandemije.

Nakon pojašnjenja znanstvene terminologije turizma slijedi razumijevanje istih kroz mnoštvo aplikativnih primjera mikro razine. Autori su svojim istraživačkim inicijativama ukazali na potrebu implementacije održivih politika u turizmu, podizanja razine kvalitete, edukacije i primjene standarda, regulacije, planiranja i integriranja radi ne samo razvoja destinacija već i poticanja inovativnosti, razvoja kreativnih timova i otklanjanja barijera internog i eksternog okruženja. Ujedno ukazuje se na potrebu za etičnim praksama, od europskih direktiva u turizmu do zaštite i interpretacije prirodnih i kulturnih resursa.

Znanstveni rezultati (spoznaje) podijeljene su u dvije cjeline. Prvi dio rukopisa pod nazivom „Turistički razvoj i konkurentnost“ većim je dijelom fokusiran na izučavanje šireg konteksta turističkog razvoja kroz konceptualizaciju pojmova konkurentnosti i komparativnih prednosti u međunarodnom turizmu, razvojnih inicijativa, strateškog menadžmenta i pozicioniranja destinacija obuhvaćajući makro aspekt problematike, tj. globalni turizam. Drugi dio rukopisa naziva „Utjecaji na dionike i zadovoljstvo korisnika“ pruža analizu i pregled utjecaja turizma na dionike destinacije nacionalne i regionalne razine, kao i zadovoljstvo korisnika uslugama u hrvatskom turizmu, pomoću metoda dubinskog intervjua, anketiranja, analize recenzija klijenata, metode komparacije i sinteze kao i longitudinalne studije (istraživanjem promjena u vremenskom razmaku od 5 godina).

Monografija je brojem tema i autora (domaćih i inozemnih) kao i otvorenim pristupom korisnicima dobila ne samo institucijski i lokalni već i regionalni značaj. Opisani radovi mogu biti od interesa za znanstvenike, turističke profesionalce i izborna literatura za studente preddiplomskih i diplomskih studija. Priprema radova za potrebe ove objave pokazala se izuzetno izazovnom s obzirom na to da su pisani i izdani u vrijeme globalne pandemije, zatvaranja ekonomija i poteškoća s kojima su se gotovo svi susretali, od mogućnosti prikupljanja podataka, provedbe istraživanja do nepredvidivih zdravstvenih stanja njih ili njima bližnjih. Dva poglavlja u knjizi pisana su u suradnji sveučilišnih (redovitih) profesora sa studentima preddiplomskog i diplomskog studija, što je također dodana vrijednost ove knjige. Rad je nadopunjen pojmovnikom, popisom kratica i ilustracija, indeksom autora citiranih u radovima, kao i životopisom istraživača. Online izdanje dostupno je putem:
https://repozitorij.unipu.hr/islandora/object/unipu:5651

Sadržaj

Predgovor

Dio 1: Turistički razvoj i konkurentnost

1. Šergo, Z., Ćelić, F. - Komparativna prednost u međunarodnom turizmu – pregled i ogledi
2. Nestoroska, I., Prenc, I. - Europske inicijative i razvojne inicijative
3. Bogunović, B. – Konkurentnost i uspješnost destinacija hrvatskog turizma u razdoblju od 2007. - 2019.
4. Rahimić, Z. - Doprinos strateškog menadžmenta održivoj konkurentskoj prednosti turističke destinacije
5. Vitasović, A., Dujmović, M. - Teorijski okvir pozicioniranja destinacije temeljeno na turističkom proizvodu i doživljaju
6. Slivar, I. – Marketinška komunikacija DMO-a na Facebook-u: praćenje napretka 2016.g. vs. 2021.


Dio 2: Utjecaji na dionike i zadovoljstvo korisnika

1. Gržinić, J., Sučić-Čevra, M. - Globalna pandemija i turizam - stavovi turističkih posrednika
2. Ratz, A., Šverko Grdić Z., Rotim, K. - Klimatske promjene i prevencija rizika u turizmu
3. Kostić-Bobanović, M., Dolenec, S. - Ključni čimbenici izbora destinacije i razina zadovoljstva turista: primjer Istarske županije
4. Floričić, T. - Ocjena kvalitete i certifikacija eko kampova - tržišno pozicioniranje
5. Zanketić, P., Vrban, A. - Arhitektonsko oblikovanje hotela u funkciji održivog razvoja turizma
6. Bertoša, S., Staraj, R. - Razvoj turističke atrakcije interpretacijom kulturne baštine – jugozapadni dio Opatijske rivijere