"Upravljanje marketingom hotela"

U knjizi se kroz sedam poglavlja predstavljaju suvremeni marketinški alati i odabrane poslovne politike i marketinške strategije

Izvor i foto: Turizmoteka

Piše: Igor Spetič 

U utorak 17. prosinca 2019. održana je promocija znanstvene knjige Upravljanje marketingom hotela autora Nevena Šerića, Anđelke Jakšić Stojanović i Alena Jerkunice.

Ono što razlikuje koncept nastanka ideje i realizacije ove znanstvene knjige u moru drugih je sinergija niza turističkih dionika svjesnih da je problem nedostatka turističkog kadra ono što značajno ograničava mogući rast udjela ove gospodarske grane u bruto društvenom proizvodu. O tome je bilo riječi i na današnjoj promociji knjige u čijem predstavljanju su sudjelovali pored autora i direktorica TZ grada Splita mr.sc. Alijana Vukšić i direktor TZ Splitsko-dalmatinske županije Joško Stella.

Tih dvoje vizionara turističke budućnosti Splita i Županije su potaknuli prvog autora, redovitog profesora i pročelnika Katedre za marketing pri Ekonomskom fakultetu u Splitu, Nevena Šerića, da ideju o praktičnom priručniku kako za studente turizma, tako i za sve zaposlenike u hotelijerstvu pretoči u škrinjicu praktičnih i pragmatičnih marketinških smjernica.

Knjiga Upravljanje marketingom hotela je upravo to – logično sadržajno razrađeno štivo koje primarno sugerira načine kojima je moguće povećati popunjenost i produljiti turističku sezonu svakog receptivnog turističkog subjekta subjekta. U sadržajnom smislu knjiga Upravljanje marketingom hotela predstavlja praktičnu i teorijsku nadogradnju knjige Istraživanje tržišta za turističke subjekte koju su Neven Šerić i Marijana Jurišić objavili 2014. Godine (Redak, Split).

O marketingu u ugostiteljstvu, što je širi pojam od marketinga hotelijerstva, u svijetu je objavljeno tek par knjiga, od Marketing in the Hospitality Industry autora Nykiel, R.A. iz 1983. godine do Marketinga u ugostiteljstvu, hotelijrestvu i turizmau (Kotler, Bowen, Makens) koje je 2010. godine doživjela i svoje 4. Izdanje. No ta djela marketing u ugostiteljstvu obrađuju prvenstveno s teorijskog aspekta.

Upravljanje marketingom hotela je za razliku od tih knjiga koncipirana na način da jednostavnim jezikom predstavi suvremeni koncept upravljanja integriranim hotelskim proizvodom. Argumentirane smjernice i sugestije su rezultat višegodišnjih istraživanja autora, njihove poslovne prakse i poslovne prakse odabranih hotelskih subjekata s čijim vrhovnim menadžmentom autori kontinuirano surađuju, na čemu su im se i zahvalili u knjizi. Tako pored inicijatora nastanka ovog djela, Alijane Vukšić i Joška Stelle u Zahvali autori navode i Mladena Bartulovića, gradonačelnika Podstrane koji je s njihovim Ogrankom Matice Hrvatske u suradnji s Ekonomskim fakultetom iz Splita stvorio novu i već globalno poznatu destinacijsku ikonu Artorisu Castus – Kralj Arthur.

Tu su i Neno i Bruno Nizić direktori i vlasnici globalno poznatog malog luksuznog hotela Vestibul koji je perjanica i udruge malih luksuznih hotela Hrvatske, pa Filipa Marušić, direktorica hotela Peristil, Josip Sedlar vlasnik turističke tvrtke Redono koja je osmislila specijalizirane turističke proizvode Split walking tours, Split cayaking tours i mnoge druge, Ivan Malada direktor turističke tvrtke Carski trg koja je udahnula novu mladost staroj splitskoj kavani Lvxor i Jure Smajo direktor tvrtki Bontech i Dentech koje pored temeljnog poslovanja trenutno razvijaju i inovativne proizvode u sferi zdravstvenog turizma.

U knjizi se kroz sedam poglavlja predstavljaju suvremeni marketinški alati i odabrane poslovne politike i marketinške strategije koje u hotelskom poslovanju doprinose rastu godišnje popunjenosti i otklanjanju različitih problema. Autori su analizirali marketinšku praksu mnogih lidera u hotelijerstvu, pa su na temelju probranih poslovnih iskustava izvodili konkretne smjernice za primjenu suvremenih marketinških alata u hotelskom poslovanju. Predstavljeni marketinški koncepti su argumentirani iskustvima dobre prakse, te dopunjeni smjernicama za osmišljavanje i primjenu konkretnih rješenja u upravljanju integriranim hotelskim proizvodom.

U knjizi su predstavljene odabrane cjenovne strategije i politike cijena čijom je implementacijom moguće povećati godišnju popunjenost svakog receptivnog turističkog subjekta i njegovu vidljivost na Internetu. Ove smjernice su iskoristive i malim obiteljskim iznajmljivačima. Materija u knjizi je izložena na logičan i razumljiv način što djelo čini iskoristivom literaturom za kolegije na visokoškolskim institucijama u programima u sklopu kojih se obrađuje marketing u turizmu i hotelijerstvu.

Knjiga Upravljanje marketingom hotela će posebno biti korisna malim i srednjim hotelskim subjektima koji marketing još uvijek skromno koriste u jačanju svoje diferencijacije, privlačnosti i globalne vidljivosti. Obzirom na poslovnu prasku koju su autori analizirali knjiga će posebno koristiti vlasnicima i direktorima malih obiteljskih hotela u sferi unapređenja svih marketinških aktivnosti.
Knjiga će koristiti i u provedbi različitih programa cjeloživotnog obrazovanja odraslih, kao i za specijalističke edukacije zaposlenika u hotelijerstvu.

U konačnici knjiga Upravljanje marketingom hotela predstavlja korisno štivo svima koji se bave nekom turističkom djelatnošću. Praktična je i kao sredstvo samoedukacije za sve one koji se bave marketingom u turizmu. U konačnici djelo je primjer efektivne sinergije mnogih turističkih dionika i predstavnika akademske javnosti u funkciji dodatne edukacije marketinškog kadra u hotelijerstvu za kojim je evidentna kronična potražnja.

Zanimljiv kuriozitet su i recenzenti djela, profesori sa Sveučilišta u Mariboru, Podgorici i Sarajevu, kako su autori istakli na promociji svjesni aktualnosti materije predstavljene u knjizi za širu regiju koja se može pohvaliti očuvanim krajobrazom, kulturno povijesnom baštinom, gastronomskom tradicijom i rastućim brojem smještajnih kapaciteta. Što nedostaje u toj priči? Stručan kadar. U sferi marketinga u hotelijerstvu autori ove knjige su riješili dio toga problema.

O autorima djela:
Šerić Neven, doktor ekonomskih znanosti u zvanju redovitog profesora i pročelnik Katedre za marketing Ekonomskog fakulteta u Splitu. Radno iskustvo: međunarodno poslovanje, poduzetništvo, vrhovni menadžment (turizam). Član uredništva i recenzent više međunarodnih znanstvenih časopisa i član znanstvenih odbora više međunarodnih znanstvenih konferencija. Certificirani Predavač - edukator o upravljanju programima i projektima EU. Pored kolegija Istraživanje tržišta u turizmu, Marketing hotelskog poduzeća, Strategije marketinga u turizma i Upravljanje markom nositelj je i kolegija Advanced Marketing, Brand management in tourism i E-marketing in tourism and hospitality na inozemnim institucijama. Značajniji projekti: Brendiranje Rivijere Gradac; Kamena Svjetla – turistička valorizacija jadranskih svjetionika i dr. Autor 8 znanstvenih knjiga objavljenih u Hrvatskoj i 1 u Americi (Emerald Publishing), deset stručno popularnih knjiga, devet poglavlja u znanstvenim knjigama (dva u Velikoj Britaniji, Springer), dvije recenzirane nastavne skripte, šezdesetak znanstvenih i tristotinjak stručnih objavljenih radova.

Anđela Jakšić Stojanović, doktorirala je na menadžmentu u turizmu i ugostiteljstvu, a diplomirala na filozofskom fakultetu kao profesor engleskog i francuskog jezika. Prorektor je za međunarodnu suradnju na Sveučilištu Mediterranean u Podgorici, Crna Gora, te dekan na fakultetu Vizualne umjetnosti pri istom Sveučilištu. Nositelj je više međunarodnih kolegija na svojoj instituciji Basic Principles of Tourism, Culture of Business Communication i Public Relation. Sudjelovala je na više od 20 nacionalnih i međunarodnih znanstvenih projekata. Autorica je jedne znanstvene monografije, jedne znanstvene knjige i mnogih znanstvenih radova. Posebno područje interesa joj je destinacijski marketing vezano uz upravljanje resursima za kreiranje prepoznatljivih destinacijskih ikona. Članica je nacionalnog kvalifikacijskog savjeta Crne Gore. Djeluje i članica znanstvenih odbora više međunarodnih znanstvenih konferencija, recenzentica i članica uredništva više međunarodnih znanstvenih časopisa.

Alen Jerkunica, dekan i jedan od osnivača visoke škole Aspira iz Splita, na kojoj se pored ostalih izvode i međunarodni studiji Hotelijerstvo i turizam, te Gastronomija u Splitu i Zagrebu. Na instituciji koju vodi kontinuirano surađuje s mnogim stručnjacima iz hotelske prakse i sudjeluje u istraživačkim projektima s kolegama znanstvenicima koji se bave menadžmentom i marketingom u turizmu. Autor je jedne znanstvene knjige i više znanstvenih radova, te je bio voditelj više stručnih skupova o turizmu i član organizacijskih odbora više znanstvenih konferencija o turizmu.