Ekonomski fakultet raspisao natječaj za poslijediplomske specijalističke studije

Prijave se zaprimaju do 15. veljače 2021. godine.


Izvor i foto: Turizmoteka/Ekonomski fakultet u Zagrebu

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU EKONOMSKI FAKULTET raspisuje NATJEČAJ za upis nove generacije studenata na poslijediplomske specijalističke studije u akademskoj godini 2020./2021.


POSLIJEDIPLOMSKI SPECIJALISTIČKI STUDIJI:

EKONOMIKA EUROPSKE UNIJE
FINANCIJSKA ANALIZA
FINANCIJSKE INSTITUCIJE I TRŽIŠTA
FINANCIJSKO IZVJEŠTAVANJE, REVIZIJA I ANALIZA
INFORMATIČKI MENADŽMENT
MEĐUNARODNA EKONOMIJA I FINANCIJE
MENADŽMENT TURIZMA
ORGANIZACIJA I MENADŽMENT
OSIGURANJE I REOSIGURANJE
POSLOVNO UPRAVLJANJE - MBA
PRAVNI I GOSPODARSKI OKVIR POSLOVANJA U EUROPSKOJ UNIJI
RAČUNOVODSTVO I POREZI
STATISTIČKE METODE ZA EKONOMSKE ANALIZE I PROGNOZIRANJE
STRATEGIJA I KORPORATIVNO UPRAVLJANJE
STRATEŠKO PODUZETNIŠTVO
TRŽIŠTE NEKRETNINA
UPRAVLJAČKO RAČUNOVODSTVO I INTERNA REVIZIJA
UPRAVLJANJE FINANCIJSKIM INSTITUCIJAMA
UPRAVLJANJE IZVOZOM
UPRAVLJANJE KVALITETOM
UPRAVLJANJE ORGANIZACIJAMA I PROJEKTIMA U KULTURI
Uvjeti za upis na poslijediplomski specijalistički studij:

1. Završen predbolonjski četverogodišnji sveučilišni dodiplomski studij ili završen bolonjski sveučilišni preddiplomski i diplomski studij čijim završetkom se stječe 300 ECTS bodova.

2. Prosjek ocjena 3,5 ostvaren tijekom svih razina studija. Ukoliko kandidat ima niži prosjek potrebno je priložiti preporuke dva sveučilišna nastavnika.

3. Poznavanje barem jednog stranog jezika.


Obrazac prijave nalazi se na: http://www.efzg.unizg.hr/natjecajPDS

Prijave se zaprimaju do 15. veljače 2021. godine.

Prijavi je potrebno priložiti:

Ovjerene kopije diploma svih razina studija
Prijepisi ocjena sa svih razina studija
Dvije preporuke sveučilišnih nastavnika (ako je prosjek ocjena na studiju/ studijima bio niži od 3,5)
Domovnica – izvornik, ovjerena preslika ili elektronički zapis iz Knjige državljana
Izvadak iz matice rođenih – izvornik, ovjerena preslika ili elektronički zapis iz matice rođenih
Životopis
Odluka organizacije o plaćanju školarine (ukoliko školarinu plaća pravna osoba)
Kandidat koji dodiplomski sveučilišni ili preddiplomski i diplomski sveučilišni studij nije završio u Republici Hrvatskoj treba dostaviti rješenje Povjerenstva Sveučilišta u Zagrebu za akademsko priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija.
Prijave se podnose osobno ili poštom na adresu:

Sveučilište u Zagrebu, Ekonomski fakultet, Referada za poslijediplomske studije, Trg J. F. Kennedyja 6, Zagreb

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Referadi za poslijediplomske studije na navedenoj adresi odnosno na:

e-mail: ssantek@efzg.hr ili ostrunje@efzg.hr ili na telefon: 01/238-3288; 01/238-3219
mrežnoj stranici poslijediplomskih specijalističkih studija Ekonomskog fakulteta - Zagreb http://www.efzg.unizg.hr/PDS