Dentalno-medicinski turizam

Interdisciplinarni poslijediplomski specijalistički studij

Izvor i foto: Turizmoteka/iztzg.hr

Interdisciplinarni poslijediplomski specijalistički studij Dentalno-medicinski turizam je novi jednogodišnji studij namijenjen stomatolozima, ali i svima ostalima koji su završili neki sveučilišni studij u trajanju od najmanje 5 godina neovisno o području.
Studijski program osmišljen je u skladu s aktualnim strategijama razvoja turizma i razvoja zdravstva Republike Hrvatske, te udovoljava potrebama poslijediplomske izobrazbe u sklopu pojedinih stomatoloških specijalizacija, pa ga mogu upisati i
stomatolozi na specijalizaciji.
Preporuke za studij su dali Hrvatsko stomatološko društvo, Hrvatska gospodarska komora – sektor za turizam i Hrvatska udruga poslodavaca.