Veliki internetski servis preko kojeg posluju brojni Dalmatinci i iznajmljivači više ne prima uplate u kunama, već su prešli na euro. Poslali su važnu poruku, pročitajte

Slobodna Dalmacija