HTP Korčuli d.d. koncesija na pomorskom dobru u Gradu Korčuli

Koncesijom će se urediti plaža turističkom naselju u Port 9, s time da će plaža imati otvoren pristup

Izvor : HTP Korčula    Foto: edubrovnika.org 

Predsjednica uprave HTP Korčula d.d. Ivana Hatvalić Poljak i župan Dubrovačko neretvanski Nikola Dobroslavić u Dubrovniku su potpisali Ugovor o koncesiji na pomorskom dobru u Gradu Korčuli.

Ukupna vrijednost ugovora iznosi 110 tisuća kuna te 3 posto ostvarenog prihoda na koncesioniranom području. Župan Dobroslavić istaknuo je da je ta koncesija, kao i sve ostale, otvorenog tipa te pruža novu vrijednost dijelu obalnog područja u Gradu Korčuli. Nadodao je kako je Dubrovačko-neretvanska županija u dosadašnjem radu uložila puno napora u povećanje koncesioniranih područja, njih više od tri stotine, od kojih je veći dio u Malostonskom zaljevu namijenjenih marikulturi, dok ih se pedesetak odnosi na koncesije za plaže, marine, sidrišta i slično.

Foto: HTP Korčula

Predsjednica uprave Hatvalić-Poljak se u ime koncesionara zahvalila Županiji  na pruženoj potpori u realizaciji ovoga ugovora te je pojasnila planove HTP Korčule:

"Potpisanim ugovorom o koncesiji na pomorskom dobru u Gradu Korčuli, na lokaciji ispod Port 9, osigurat će se nove vrijednosti te će se obogatiti ponuda naše hotelske kuće i lokalne zajednice. Prva faza uređenja plaže, koja će biti dovršena do početka sezone 2019. donijeti će brojne novitete. Kompletno preuređenje plaže predviđa ugradnju podizne platforme za spuštanje u more osoba slabije pokretljivosti, postavljanje urbane opreme u smislu klupa, rasvjete, tornja za spasioce, označene zone za plivanje te raznih novih pratećih sadržaja uz dio plaže koji će biti oplemenjen sadržajima za najmlađe. Plaža će imati slobodan pristup za sve kupače, kao i do sada i vjerujemo da će se ovom investicijom dodatno obogatiti turistička ponuda Korčule".