Adris grupa: Započeli radovi na uklanjanju postojeće građevine hotela Marjan

Radovi na obnovi hotela trajat će do kraja 2025. godine

Izvor i foto: Turizmoteka/ADRIS

 Nakon što je Adris grupa krajem veljače u u velikoj dvorani Galerije Meštrović, javnosti predstavila projekt rekonstrukcije splitskog hotela Marjan - jedne od najvećih pojedinačnih investicija u hrvatski turizam, vrijedne više od 100 milijuna eura - započeli su radovi na uklanjanju postojeće građevine. Budući da je riječ o iznimno zahtjevnom projektu, radovi na obnovi hotela trajat će do kraja 2025. godine. Odlukom pak grada Splita tijekom ljetnih mjeseci, od 15. lipnja do 15. rujna, radovi se neće izvoditi.

S obzirom na veliki interes splitske javnosti, što je i razumljivo s obzirom na smještenost ovog kultnog hotela na zapadnoj obali te dugogodišnje iščekivanje početka obnove, Adris grupa kao investitor redovito će izvještavati o tijeku radova, posebno vodeći brigu o zaštiti ljudi i okoliša.

Tako se radovi na uklanjanju hotela Marjan izvode u skladu s projektom uklanjanja, koji je osim tehnologije uklanjanja predvidio i sve potrebne mjere s aspekta zaštite na radu i zaštite okoliša koje se trebaju provoditi, kao i način zbrinjavanja otpada. Radove izvodi ovlaštena i specijalizirana tvrtka za takvu vrstu radova EURCO d.d. Vinkovci, koja je dužna radove izvoditi u skladu sa svim predviđenim mjerama i zakonskim propisima.

Samo pak rušenje pojedinih konstruktivnih dijelova hotela provodi se nakon što se demontira zatečena oprema, obloge zidova i stropova. Sve ono što nije građevinski otpad odvozi se u Centar za gospodarenje otpadom Šibensko-Kninske županije Bikarac d.o.o., o čemu se vodi evidencija.

Građevinski otpad koji nastaje rušenjem konstrukcije (ima ga oko 36.000 m3) grubo se separira na licu mjesta (odvaja se beton od betonskog željeza) i trenutno se ne odvozi na građevinsku deponiju jer je isti potreban za organizaciju gradilišta, odnosno potreban je za izradu nasipa i rampi za savladavanje visinskih razlika strojeva na gradilištu.To će trajati sljedećih mjesec dana, nakon čega će se odvoziti na ovlaštenu deponiju građevinskog materijala, o čemu će se također voditi evidencija.

Poseban interes javnosti postoji za staklo, ima ga približno 6.000 m2, koje se ne može drukčije iskoristiti nego kao sekundarna sirovina i zbrinjava se putem jedne austrijske tvrtke koja ima svoju podružnicu u Hrvatskoj. Po završetku radova, izvođač je dužan dostaviti investitoru svu dokumentaciju, odnosno dokaze o izvršenom zbrinjavanju otpada nastalog rušenjem objekta.