Turističke atrakcije Sisačko-moslavačke županije

Izvor i foto: Turizmoteka/smz.hr

Sudionici promocije Sisačko-moslavačke županije kao turističke destinacije, novinari i promotori u turizmu, obišli su u četvrtak, 28. svibnja 2020. godine, jedan dio turistički atraktivnih lokaliteta Sisačko-moslavačke županije. Koliko su im druge obveze dozvolile, društvo su im u dijelu obilaska činili župan Ivo Žinić i njegov zamjenik Roman Rosavec.

Taj je obilazak uključio posjet i uvid u ponudu Moslavine, Lonjskog polja, Pounja i dijela Banovine, jer u jednodnevni, iako ubrzani obilazak, nije bilo moguće uvrstiti više destinacija.

Prošlu godinu ta je Županija ostvarila 120 tisuća noćenja što je porast porast od 30 posto u odnosu na 2018.

"Mogući razvojni potencijali županije za turizam su netaknuta i neotkrivena priroda, bogata kulturno-povijesnu baština, raznolika eno-gastronomska ponuda, kao i cikloturizam, šume i rijeke za lovni i ribolovni te tradicija zdravstvenog turizma", naglasio je na predstavljanju u Repušničkoj kleti na Moslavačkim vinskim cestama župan sisačko-moslavački Ivo Žinić.

Župan je  razvoj turizma  Sisačko-moslavačke županije označio  i već poznate manifestacije, poput Kestenijade u Hrvatskoj Kostajnici, Voloderskih jeseni, Lipovljanskih susreta, festival MoslaVina u Kutini, Lovrenčevo u Petrinji, Kupske noći u Sisku, Dane graditeljske baštine u Krapju i druge, dok je posebnom destinacijom izdvojio Park prirode Lonjsko polje, koje gostima pruža sve više turističkih atrakcija.

Novi promotivni film Turističke zajednice Sisačko-moslavačke županije: