Suradnja JU „Nacionalni park Krka“ i jedinica lokalne samouprave katalizator je razvoja cijele županije

Izvor i foto: NP Krka

Nacionalni park „Krka“ i područje na kojem se nalazi, s njegovim ljudima i običajima, jedan su entitet, stvaran međudjelovanjem čovjeka i rijeke tijekom višestoljetne burne povijesti. Zato danas, kada govorimo o djelovanju Javne ustanove „Nacionalni park Krka“, ne možemo ne spomenuti lokalne jedinice, tim više što gradovi i općine uz granicu Parka, osim što se njime ponose, surađuju s njegovom upravom na brojnim projektima. Granica Nacionalnog parka „Krka“ proteže se 50 km uz gornji i srednji tok rijeke Krke i donji tok Čikole, na prostoru gradova Knina, Drniša, Skradina i Šibenika i općina Ervenika, Kistanja i Promine. Iako se radi o velikom području, sinergija rijeke i ljudi koji uz nju žive rađa višestrukim plodovima na objema njezinim obalama.

Suradnja s lokalnim stanovništvom jedan je od prioriteta Nacionalnog parka, a sinergija u razvojnim projektima i očuvanju zajedničkog okoliša katalizator razvoja svih područja uz Park, ali i cijele Šibensko-kninske županije. Primjer zajedničkih nastojanja jesu tradicionalni susreti s lokalnim stanovništvom, s edukativnim radionicama, kojima je cilj jačanje međusobne komunikacije i razmjene ideja za budući razvoj. Važna je i suradnja na uređenju infrastrukture u neposrednoj blizini Parka, poput posjetiteljskih centara, pristupnih cesta, protupožarnih putova ili putova kojima je lokalno stanovništvo nekada odlazilo do svojih polja i vode a koji se danas pretvaraju u pješačke staze na kojima se našoj baštini dive posjetitelji iz cijeloga svijeta. Upravo su takvi infrastrukturni sadržaji važni i za razvoj turističke i ugostiteljske djelatnosti područja uz Krku, pogotovo onih ruralnih, gdje pokretanje takvih aktivnosti znači ekonomski boljitak i demografski oporavak. S druge strane, i za Nacionalni park „Krka“ je važno da na svom širem području ima ponudu autohtonih gastronomskih proizvoda i ambijentalnih smještajnih jedinica, kako bi posjetitelji mogli u potpunosti doživjeti način života krajeva uz Krku. S druge strane, razvoj tradicionalne poljoprivrede i stočarstva ima pozitivan utjecaj i na očuvanje bioraznolikosti i održanje staništa u Nacionalnom parku „Krka“.

Gospodarska aktivnost izravno se potiče kroz brojne građevinske, tehničke i administrativne radove, u kojima se Javna ustanova „Nacionalni park Krka“ pojavljuje kao naručitelj. Također, gotovo svi djelatnici koji rade u Parku rođeni su na području koje gravitira Parku, što znači da su uz Krku odrasli, da je poznaju i vole, što osigurava i najljepšu dobrodošlicu posjetiteljima Parka. Kroz sponzorske ugovore Javna ustanova „Nacionalni park Krka“ podržava brojne sportske i druge društveno važne aktivnosti, a dio sredstava svake godine dodjeljuje udrugama preko javnog natječaja za zanimljive i korisne projekte. Također, Javna ustanova „Nacionalni park Krka“ zakonski je obvezna dio prihoda uplaćivati izravno jedinicama lokalne samouprave na svom području. Sve to pridonosi zajedničkom rastu i razvoju, a prije svega svijesti o važnosti očuvanja rijeke Krke kao nulte vrijednosti i resursa koji nam svima donosi tako mnogo zadovoljstva.