NP Krka: Obnovljivi izvori – sinergija dobrih energija za očuvanje prirode

Izvor i foto: NP Krka

Sa Sunca na tlo Hrvatske dostruji približno petsto puta više energije negoli je godišnja hrvatska potrošnja svih oblika energije! Imajući u vidu da se Nacionalni park „Krka“ nalazi u jednom od naj(o)sunčanijih dijelova Hrvatske, iskoristiti sunčevu energiju početak je puta k energetskoj neovisnosti. Republika Hrvatska se, kao članica Europske unije, obvezala na prihvaćanje europskog klimatsko-energetskog paketa, koji podrazumijeva i Direktivu 2009/28/EZ o poticanju uporabe energije iz obnovljivih izvora. Prihvaćanjem te direktive, Hrvatska je preuzela obvezu povećanja uporabe energije iz obnovljivih izvora, pri čemu bi u 2020. godini udio energije iz obnovljivih izvora u bruto neposrednoj potrošnji trebao iznositi najmanje 20 %, promatrano na razini EU. Javna ustanova „Nacionalni park Krka“ trudi se biti dio tog udjela.

Obnovljivi izvori energije u hrvatskom se Zakonu o energiji definiraju kao „izvori energije koji su sačuvani u prirodi i obnavljaju se u cijelosti ili djelomično, posebno energija vodotoka, vjetra, neakumulirana sunčeva energija, biodizel, biomasa, bioplin, geotermalna energija itd”. Prelaskom na obnovljive izvore energije Javna ustanova „Nacionalni park Krka“ želi očuvati izvornu prirodu te svojim primjerom motivirati druge institucije i lokalno stanovništvo na korištenje modernih tehnologija u svrhu povećanja energetske učinkovitosti.

Prvi korak bio je obnova recepcije na ulazu u manastir Krka. Ugrađen je učinkovitiji sustav grijanja i hlađenja, na koji je postavljen otočni fotonaponski sustav koji zadovoljava sve potrebe djelatnika na toj lokaciji. Fotonaponski sustav ima nazivnu snagu od 2,80 kW a sadrži i baterijski paket kapaciteta 5 kWh kako bi električna energija bila dostupna u trenutcima kada nema dovoljno sunčeve energije za trenutnu potrošnju.

Samoodrživa Neutrino drvena kućica postavljena je na ulazu na Roški slap i u naselju Bogatići Miljevački za ulaz na lokalitet Oziđana pećina u Nacionalnom parku „Krka“. Svi njezini elementi mogu se reciklirati ili su prirodno razgradivi. Korištenjem prirodnih materijala prilikom njezine izrade i obnovljivih izvora energije smanjuje se CO₂ otisak i negativan utjecaj na okoliš. Ispod fasade nalaze se sustavi koji osiguravaju optimalno funkcioniranje. Neovisno o vremenskim prilikama, Neutrino drvena kućica svojom toplinskom izolacijom osigurava ugodnu mikroklimu i štiti korisnika od vanjskih utjecaja. Grijanje i hlađenje ostvareno je uz pomoć dizalice topline visoke učinkovitosti, dok rekuperacija topline smanjuje rasipanje energije. Na taj su način troškovi njezina korištenja jako niski, dok su u sinergiji s fotonaponskom elektranom svedeni na nulu.

Javna ustanova „Nacionalni park Krka“ odlučila je slijediti „Zelenu liniju“ osiguravši, u sklopu toga projekta Ministarstva zaštite okoliša i energetike, pet hibridnih i električnih automobila i dvije punionice na području Parka: na Lozovcu i na Laškovici, s ciljem zaštite okoliša i smanjenja troškova održavanja i goriva. U Nacionalnom parku „Krka“ postavljena su i tri solarna stabla na trima lokacijama: u ispostavi JU „NP Krka“ u Skradinu, na livadi na Skradinskom buku i na ulazu Lozovac, kako bi posjetitelji mogli napuniti svoje pametne uređaje, ali i kao mjesta za odmor i prihvat bicikala.

Najveći iskorak je onaj posljednji – porinuće dvaju putničkih brodova za linijsku dnevnu plovidbu u Nacionalnom parku „Krka“ koji voze isključivo na elektropogon. Elektrobrodovi su izgrađeni prema najnovijim ekološkim i tehnološkim standardima te potvrđuju višestoljetno umijeće hrvatskih brodograditelja s obzirom na to da su proizašli iz hrvatskog brodogradilišta. Mogli bismo reći da je to sinergija dobrih energija radi zaštite okoliša i održiva upravljanja.