EPIcentar Sequoia Slatina

Stvaranje preduvjeta za razvoj kontinentalnog turizma

Izvor i foto: EPIcentar Sequoia Slatina 

EPIcentar Sequoia Slatina jedan je od najvećih i najznačajnijih projekata na području grada Slatine, koji će zasigurno izmijeniti vizuru gradskog središta i dati mu novi sadržaj. Nositelj projekta je Grad Slatina, a projektni partneri su Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom Virovitičko-podravske županije i Turistička zajednica Slatine.

Grad Slatina prijavio je projekt EPIcentar Sequoia Slatina na Javni poziv Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“ Prioritetna os 6 „Zaštita okoliša i održivost resursa“, Investicijski prioritet 6c „Očuvanje, zaštita, promicanje i razvoj prirodne i kulturne baštine“, Specifičnog cilja 6c2 „Povećanje atraktivnosti, edukativnog kapaciteta i održivog upravljanja odredištima prirodne baštine.“

Projekt je pripremila Gradska razvojna agencija Slatina GRAS u suradnji sa stručnim službama Grada i uz savjetodavnu podršku Agencije za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije VIDRA. Izvedbeni projekt s projekcijom stalnog izložbenog postava EPIcentra Sequoia Slatina izradila je arhitektica Ivana Pancirov iz tvrtke APE iz Zagreba.

Vrijednost ugovora iznosi 20.748.816,66 kuna, a dodijeljena bespovratna sredstva iznose 80 posto investicije, odnosno 16.454.065,49 kuna.
Prijavom na Javni poziv za sufinanciranje projekata EU-a pri Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije odobreno je dodatnih 3.256.673,62 kuna te će Grad Slatina sudjelovati u projektu s 1.038.077,55 kuna vlastitih sredstava.

Dvije su osnovne namjene provedbe toga složenog projekta: njime se želi revitalizirati zaštićena prirodna baština, stablo sekvoje i park smješten u srcu Slatine, istočno od zgrade Gradske uprave, i povećati privlačnost cijeloga lokaliteta, a posljedično i povećati broj posjetitelja, što će izravno utjecati na razvoj turizma i potaknuti društveno-gospodarski razvoj grada i županije. Naime, upravo realizacijom ovoga projekta nekadašnje ekonomsko dvorište bivše poljoprivredne tvrtke Viagro u središtu grada napokon će biti uređeno i postati atraktivna turistička destinacija.

Grad Slatina najveće je urbano središte istočnoga dijela Virovitičko-podravske županije. Bivša velika općina Podravska Slatina u svojoj povijesti imala je najviše stanovnika 1931. godine, kad je na tom području evidentirana 43.181 osoba. Neposredno prije Domovinskog rata (1991.) bilo je tu 31.227 stanovnika, a nakon promjene teritorijalnog ustroja Grad Slatina s prigradskim naseljima 2011. godine imao je 13.686. stanovnika. Uže gradsko područje broji 10.208 stanovnika.

Na slatinskom području nalaze se sjedišta dviju značajnih ustanova. To je u Voćinu Park prirode Papuk, jedini Geopark u Hrvtskoj, i u Noskovcima Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mrežom Virovitičko-podravske županije s hostelom i Informativno-edukacijskim centrom Dravska priča.

Uz prelijepe krajolike zaštićene prirode uz rijeku Dravu, arheološke lokalitete, pošumljene papučke obronke i poučne staze, te ustanove predstavljaju više nego značajni potencijal i najbolji su preduvjet za razvoj turizma, koji će zajedno s projektom EPIcentar Sequoia Slatina, s razvijenom poljoprivredom i drvnom industrijom, zasigurno postati kotač zamašnjak gospodarskog razvoja slatinskoga područja.

U EPIcentru sequoia bit će u dvije zgrade uređeni hostel kapaciteta 32 ležaja, posjetiteljski centar, interpretacijski centar, konferencijska dvorana, dvorane za edukacije i prezentacije, ured za volontere, suvenirnica i restoran, potom promatračnica, u zaštićenom parku i oko mamutovca poučna staza, te dječje igralište. U gradu, naime, trenutačno nema niti jednoga hotela pa se u vrijeme održavanja značajnih događanja, kao što je Međunarodni glazbeni festival Dani Milka Kelemena, različiti glazbeni, znanstveni, gospodarski ili vjerski skupovi, uvijek iznova javlja problem smještaja izvođača, sudionika i posjetitelja.

Koncept stalnog izložbenog postava definira četiri tematske cjeline nastale analizom prostora i pozitivnih datosti, a to su središnji slobodni dio, velika staklena stijena s pogledom na sequoiu i park, te točka susreta dvaju pravaca pristupa (stubište-dizalo) do izložbenog prostora na 1. katu zgrade Interpretacijskog centra.
Navedene tematske cjeline obuhvaćaju Uvod s info temama, Što je spomenik prirode i kako štitimo prirodnu baštinu, zatim Slatinska sequoia kao jedini primjerak ove vrste u Hrvatskoj, Daleko od obitelji, Osobna iskaznica, Moje potomstvo, Prirodni neboderi, te Sekvestracija ugljičnog dioksida.
Kroz temu Megaflora – najveći organizmi na Zemlji, prema kojoj to nisu životinje nego biljne vrste koje zbog dugovječnosti dostižu goleme razmjere, bit će prezentirane podteme Rekorderi u Hrvatskoj, Rekoderi na zemlji i Dokumentarni film, a kroz temu Vidikovac – ostavi svoj trag, omogućit će se promatranje sequoie, zapisi dojmova posjetitelja koji se pohranjuju u digitalnom obliku i koje posjetitelji mogu vidjeti kod ponovnog dolaska te dodavati nove dojmove, dječje slagalice i druge društvene igre vezane za sequoiu.

Gradonačelnik Denis Ostrošić ističe kako je cilj projekta, uz revitalizaciju zaštićene prirodne baštine i njezina očuvanja, povećanje broja posjetitelja i turista te smještajnih kapaciteta u Slatini, a njegovom realizacijom zaokružit će se turistička priča povezivanjem s Parkom prirode Papuk, Dravskom pričom, izletištem Orah, te će se povećati potencijal cjelokupne destinacije i osigurati kapaciteti za privlačenje velikog broja posjetitelja i turista.

Video zapise o tijeku radova pronađite na ovom linku:
http://marinianis.tv/?s=sequoia

Pratite razvoj EPIcentra i na društvenim mrežama:
https://www.facebook.com/EPIcentar-Sequoia-277671846278662

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.
Sadržaj članka isključiva je odgovornost Turističke zajednice Grada Slatine (partnera na projektu).