Turizam u borbi protiv siromaštva

Piše: Ante Gavranović

Izvor: Turizmoteka         Foto: UNWTO

Piše: Ante Gavranović

Prije nekoliko godina je Svjetska turistička organizacija postala specijalizirana agencija UN za turizam s jasnim zadaćama: dobiva središnju ulogu u poticanju i razvoju odgovornosti, održivosti i univerzalne prihvatljivosti turizma te doprinosu gospodarskom razvoju, međunarodnom razumijevanju, miru, napretku i općem uvažavanju, uključujući i ljudska prava tj. temeljnu slobodu. Time je posebno naglašena ekonomska, ali i socijalna komponenta turizma, što je od odlučujuće važnosti u cijelom tom procesu. Turizam, uza sve slabosti i teškoće s kojima se sučeljava, prerasta u izuzetno značajnu stratešku odrednicu u brojnim zemljama s bitnim utjecajem na smanjivanje siromaštva, gospodarski rast, diverzifikaciju okoliša i njegovo očuvanje odnosno devastaciju.

MN: Politika temeljena na znanju

To se, kako je pojašnjeno na prigodnoj konferenciji ministara turizma iz zemalja koje su okupljene u Svjetskoj turističkoj organizaciji, ponajviše odnosi na:

• konkretnu pomoć u upravljanju nacionalnim parkovima,
• pomoć u razvoju ruralnog turizma,
• planiranje i izgradnju potrebne infrastrukture, i
• osiguranje protiv političkih rizika.

«Turizam je snažan osnovica za uspostavljanje novih odnosa u razvoju siromašnih zemalja» istaknuto je tom prigodom. Punu podršku takvim nastojanjima dao je i Francesco Frangialli, tadašnji glavni tajnik WTO, napominjući da je 900 milijuna dolazaka inozemnih turista( koliko ih je u međunarodnom turističkom prometu bilo 2010.) snažna pretpostavka takvih kretanja u najmanje razvijenim zemljama, koje bi mogle iskoristiti u većoj mjeri svoje potencijale upravo kroz razvoj turizma.

MN: Najviše dobivaju najnerazvijeniji

Turizam je, usprkos ozbiljnoj financijskoj i gospodarskoj krizi u godinama između 2009. i 2012. zadržao visoku stopu rasta. Prvi put je broj dolazaka stranih turista u 2012. premašio milijardu dolazaka (1.032 milijuna), a prihodi od turizma prešli su čak 1000 milijardi USD. Prema podacima UNWTO-a, turizam danas ostvaruje 5 posto svjetskog BDP-a, dok kod ukupnih usluga sudjeluje s 30 posto. Zapošljava širom svijeta 235 milijuna ljudi te ostvaruje zavidne devizne prihode.
Istina, najveći dio deviznoga kolača odnijele su najrazvijenije turističke zemlje (najviše otpada na zemlje Zapadne Europe i SAD), ali se bitno popravio i položaj najmanje razvijenih zemalja, koje upravo u razvoju turizma traže svoje mjesta pod suncem.

To se posebno odnosi na zemlje južne Azije i subsaharske Afrike. Vlade pojedinih zemalja, međunarodne udruge i agencije koje pružaju pomoć nerazvijenim zemljama – ovaj put podržane i od elite svjetskih sveučilišnih krugova - smatraju da je održivi razvoj turizma na top-listi prioriteta u strategijama koje idu za smanjenjem siromaštva u svijetu. U 49 najmanje razvijenih zemalja turizam je postao glavni izvor deviznih prihoda. No, usprkos tom pozitivnom pokazatelju, prihodi koje te zemlje ostvaruju iz turizma još uvijek iznose jedva 2-3 posto svjetskih prihoda iz turizma. Upravo ta činjenica pokazuje koliki se razvojni potencijali kriju u tim zemljama.

Ključna je gospodarska filozofija svake od tih zemalja nastojanje da postiže pozitivnu ili barem uravnoteženu platnu bilancu. Kad je riječ o turizmu, onda se nastoji postići pozitivnu razliku između “nevidljivog” uvoza i “nevidljivog” izvoza. Pozitivna razlika jača platnu bilancu zemlje i omogućava raspolaganje deviznim sredstvima za poboljšanje ukupne platne bilance zemlje te omogućava lakše intervencije na područjima gdje je uvoz robe ili usluga neminovan.

N: Međunarodni turistički dolasci u svijet u pojedine regije te u Hrvatsku
(u milijunima turista)

                                   1990.                    2000.             2011.                   2017.

Svijet                        436,0                     680,6              983,0                 1.322,0
Europa                     262,6                     393,5               504,0                    671,1
Amerika                      92,8                    128,2                156,6                    206,6
Azija                             55,8                    110,1                 217,0                    323,7
Afrika                                                                                   50,2                      62,1
Izvor: UNWTO                     

Važno ne napomenuti da se turistički promet sve više uravnotežuje, pa na razvijene industrijske zemlje otpada 54,8posto ukupnoga broja dolazaka, dok zemlje u razvoju u tome sudjeluju sa 45,2 posto.

MN: Važna komponenta rasta i razvoja

Uvijek iznova valja isticati razloge zbog kojih je razvoj turizma uopće, a posebno u najmanje ili slabo razvijenim zemljama, važna komponenta rasta i razvoja:

• stvaraju se brzo radna mjesta,
• zemlje dolaze do 'tvrdih' deviza,
• ubrzava se svijest o potrebi zaštite okoliša.

No, razvoj turizma u tim zemljama pruža i realne mogućnosti donatorima i zainteresiranim za ulaganje u turističku industriju. To se, prije svega, odnosi na osiguranje dobre suradnje i komunikacija između zainteresiranih krugova koji se brinu o zaštiti okoliša, kulturi, infrastrukturi i prometnim okolnostima. To, nadalje, pruža priliku stvaranja snažnog partnerstva u postavljanju novih turističkih projekata, zasnovanih na održivom razvoju. I, konačno, to daje međunarodnoj zajednici mogućnost uspostavljanja analitičkih mjera vrednovanja uspješnosti ili neuspješnosti pojedinih razvojnih projekata, što je također doprinos očuvanju prirode i resursa za razvoj turizma.

MN: Projekt za eliminaciju siromaštva

Svjetska turistička organizacija, u skladu s takvim svojim opredjeljenjem, odlučila je utemeljiti novu ST-EP fundaciju (Sustainable Tourism – Eliminating Poverty). Postavljeni su i jasni zadaci: ST-EP financira nova istraživanja i nove razvojne projekte uključujući tako održivi turistički razvoj u milenijske razvojne ciljeve Ujedinjenih naroda, posebno kad je riječ o uklanjanju siromaštva. Računa se da je ova Fundacija sponzorirala više od 5000 raznih projekata, što bje u svakom slučaju snažna podrška i poticaj daljnjem ukupnom razvoju zemalja koje su najviše pogođene siromaštvom. Tome je pridonio i poseban sporazum o novom Internetu, nazvanom DANTEI, što pomaže u boljoj međusobnoj komunikaciji i razmjeni informacija o razvojnim projektima u području turizma.

Posebno je važna činjenica da se razvoj turizma kao održive razvojne strategije javlja kao realna mogućnost za najmanje razvijene zemlje svijeta.

Svjetska turistička organizacija, u pokušaju da bude što bliža navedenim zadaćama, zalaže se za «liberalizaciju s ljudskim licem», usmjeravajući svoje strateške pravce djelovanja na sajmove, održivi razvoj i eliminaciju siromaštva pod geslom: «Održivi turizam – Eliminacija siromaštva» (ST-EP).

Može li se to postići? Prognoze UNWTO, koje su se dosad pokazale vrlo uvjerljivim, polaze od daljnjega rasta turizma, napose u zemljama u usponu i nedovoljno razvijenim zemljama. Prognoze rasta turizma do 2030. predviđaju porast broja dolazaka turista na 1,809 milijardi, s tim da se najbrži rast predviđa u zemljama Afrike, posebno istočne Afrike od 50,3 milijuna u 2010. na 134 milijuna u 2030.) i južne Azije.

Ovom prognozom predviđen je usporeni rast turizma u razvijenim zemljama, koje sada bilježe otprilike 55 posto svih dolazaka i isto toliki udio u ostvarenim deviznim prihodima. Prognoze su da će se ukupan broj dolazaka u razvijene zemlje do 2030. povećati na 772 milijuna, a da će broj dolazaka u preostale zemlje iznositi 1,037 milijardi dolazaka. To znači da će udio zemalja u usponu i razvoju, među kojima i najmanje razvijenih zemalja, porasti na 57 posto .

U tom smislu je turizam ozbiljna razvojna šansa i snažan adut u borbi protiv siromaštva. Napomena čelnika Svjetske banke da bi se upravo do 2030. godine moglo iskorijeniti ekstremno siromaštvo u tom svjetlu dobiva realnije obrise.