Upis u zemljišne knjige samo u jednom koraku

Izvor: Privredni.hr/K.S.      Foto: Pixabay

Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske u suradnji s Hrvatskom javnobilježničkom komorom dovršilo je informatički projekt web-servisa povezivanja informacijskih sustava zemljišne knjige ZIS-OSS (Uređene zemlje) i eNotara, čime građani i pravne osobe u jednom koraku rješavaju upis u zemljišne knjige, posjetom nekom od javnobilježničkih ureda.

Upis u zemljišne knjige predstavljao je do nedavno svojevrsnu “avanturu”, koju su građani prolazili obilazeći nekoliko institucija ne bi li ostvarili željeni upis. Sada je sve radnje moguće obaviti jednim odlaskom javnom bilježniku umjesto dosadašnje prakse odlazaka k javnom bilježniku, u Poreznu upravu i u zemljišnoknjižni odjel Općinskog suda.

Kako bi se pojednostavnio i skratio postupak upisa u zemljišne knjige, Ministarstvo pravosuđa i Hrvatska javnobilježnička komora uspješno su povezali web-servis (računalna aplikacija putem interneta) s informatičkim sustavom zemljišnih knjiga (za koje se koristi kratica ZIS-OSS) i središnjim informatičkim sustavom javnih bilježnika - eNotar. Time je upis u zemljišne knjige maksimalno pojednostavnjen i ubrzan, i to putem svih tristotinjak javnobilježničkih ureda diljem Hrvatske.

Novi sustav upisa koji je uspješno testiran proteklih mjeseci u javnobilježničkim uredima diljem zemlje funkcionira tako da javni bilježnik unese u računalni sustav propisane parametre i priloži popratne isprave (Ugovor o kupoprodaji, Ugovor o darovanju, Ugovor o diobi suvlasništva, Ugovor o kreditu, Brisovno očitovanje za hipoteku, Prijavu promjene osobnih podataka, Provedbu parcelacije…). Javni bilježnik skenira i potpisuje isprave naprednim elektroničkim potpisom te na temelju istih predaje prijedlog za upis u zemljišnu knjigu. Prijedlog s prilozima odmah je vidljiv u zemljišnoj knjizi i na nekretninu je stavljena tzv. plomba, koja daje red prvenstva za ovaj prijedlog. Javni bilježnik uplaćuje za stranku i sudsku pristojbu putem sustava eNotar (payment gateway).

Za svaki prijedlog koji su podnijeli u sustav ZIS–OSS, javni bilježnici elektroničkim putem dobivaju informaciju o statusu podnesenoga elektroničkog prijedloga te rješenja o upisu. Uz to, javni bilježnik - uz svaki ugovor koji sastavi, solemnizira ili na njemu ovjeri potpis po službenoj dužnosti - elektronički podnosi prijavu poreza na promet nekretnina, pa stranka ne mora odlaziti u Poreznu upravu. Stranke također u javnobilježničkim uredima mogu dobiti službeni izvadak iz zemljišnih knjiga, što znači da za to također više nije potrebno ići u zemljišnoknjižne odjele općinskih sudova.

Implementacijom web-servisa javni bilježnici putem svoga informatičkog sustava eNotar elektronički dostavljaju i pravomoćna rješenja o nasljeđivanju zemljišnoknjižnim odjelima općinskih sudova na provedbu. To znatno ubrzava postupak provedbe uknjižbe po ostavinama jer se više ne čeka dostava poštom, a Sud ima u sustavu rješenje o nasljeđivanju u trenutku kada ga je bilježnik poslao te Sud ne mora vršiti skeniranje.

U ukupnom iznosu trošak za e-prijedlog iznosi 225 kuna što obuhvaća sudsku pristojbu i podnošenje prijedloga javnog bilježnika e-putem s porezom na dodanu vrijednost.

Iz Hrvatske javnobilježničke komore ističu kako će novim sustavom provedbe upisa u zemljišne knjige najviše profitirati građani koji su dobili brži i jeftiniji postupak. "Implementacija je uspješno provedena na temelju suradnje s Ministarstvom pravosuđa. Tijekom proteklih mjeseci sustav smo uspješno testirali u javnobilježničkim uredima po cijeloj Republici Hrvatskoj. Jednostavnost primjene i provedbe maksimalno će ubrzati te pojednostavniti upise u zemljišne knjige. Sada i kod nas funkcionira model koji za upis u zemljišnu knjigu koriste najrazvijenije zemlje u EU. U suradnji s nadležnim institucijama nastavljamo i u drugim pravnim područjima, uz očuvanje pravne sigurnosti, primjenjivati digitalnu tehnologiju, povezivati različite baze podataka i e-usluge, a sve radi pojednostavnjenja i ubrzavanja pravnih postupaka. Kako u Hrvatskoj postoji tristotinjak javnih bilježnika, putem mreže njihovih ureda digitalna tehnologija u pravnim postupcima postaje sve dostupnija svim građanima", ističu iz Javnobilježničke komore.