Što sve morate učiniti ako želite zaposliti stranca?


Izvor i foto: Privredni.hr/I.G./Shutterstock

Od ove godine u Hrvatskoj je ukinut kvotni sustav zapošljavanja stranaca te uveden postupak testa tržišta rada koji je potrebno provesti pri Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, što znači da poslodavac koji želi zaposliti stranog radnika, prije negoli zatraži dozvolu za boravak i rad, mora provjeriti ima li mogućnost zaposliti radnika s hrvatskog tržišta rada.

Test tržišta rada
Test tržišta rada traje najduže 15 dana i u tom je razdoblju Hrvatski zavod za zapošljavanje obvezan istražiti ima li u evidenciji nezaposlenih osoba koje udovoljavaju traženim uvjetima te ih uputiti poslodavcu.

Poslodavac mora svakom upućenom radniku dostaviti povratnu informaciju o tome je li dobio posao ili ne. Na temelju informacija dobivenih od poslodavca i upućenih radnika Zavod će dostaviti obavijest poslodavcu o provedenom testu. Nakon dobivene pozitivne obavijesti, poslodavac u roku od 90 dana može podnijeti zahtjev za izdavanje dozvole za boravak i rad za radnika iz trećih zemalja.

Zahtjev za provedbu testa tržišta rada podnosi se elektroničkim putem, a sva komunikacija između poslodavaca i Zavoda obavljat će se digitalnim kanalima na ovoj poveznici.

Izuzeće od testa tržišta rada

Zakon o strancima omogućio je da se za neka zanimanja ne provodi test tržišta rada. Riječ je o zanimanjima za koja postoji trajna i povećana potražnja i koja se ne mogu nadomjestiti na lokalnom tržištu rada niti migracijama radnika unutar Hrvatske, a to su uglavnom ona iz sektora građevine, prijevoza te turizma i ugostiteljstva.

Popis zanimanja za koja se ne provodi test tržišta rada dostupan je ovdje.

Ako je poslodavac dobio zeleno svjetlo da može zaposliti stranog radnika, MUP-u treba podnijeti zahtjev za izdavanje dozvole za boravak i rad. Zahtjev će se podnositi elektroničkim putem, a poveznica putem koje će se moći podnositi zahtjev je radnedozvole.hzz.hr

Zahtjevu se prilaže ugovor o radu te dokaz o ispunjavanju zahtjeva poslodavca traženih u testu tržišta rada koji se odnose na razinu obrazovanja, obrazovnu kvalifikaciju, radno iskustvo i sve druge uvjete koje zahtijeva poslodavac.

U postupku obrade zahtjeva MUP će od Zavoda za zapošljavanje zatražiti mišljenje o zapošljavanju državljana treće zemlje.

Zavod će dati pozitivno mišljenje ako je utvrđeno da poslodavac ima podmirene obveze po osnovi javnih davanja u vezi s porezom na dohodak i doprinosima za obvezna osiguranja o kojima službenu evidenciju vodi ministarstvo nadležno za financije.

Također, dobit će se pozitivno mišljenje ako u posljednjih šest mjeseci poslodavac ima zaposlenog najmanje jednog radnika državljanina Hrvatske odnosno državljanina države članice EU-a, europskoga gospodarskog prostora ili Švicarske na neodređeno i puno radno vrijeme, a ako je riječ o sezonskim obrtima, najmanje jednog radnika u prethodnoj sezoni koji nije pravomoćno osuđen za kaznena djela iz područja radnih odnosa i socijalnog osiguranja.