Inovativni model edukacija, networkinga i eventa – uživo!

Izvor i foto. Turizmoteka

Smart Tourism Live Experience
Inovativni model edukacija, networkinga i eventa – uživo!


Serija stručnih edukacija za profesionalce u turizmu koji žele kroz kratke i praktične radionice proširiti svoja znanja o aktualnim temama, koje kontinuirano prilagođavamo aktualnim, globalnim tržišnim trendovima i potrebama turističkih profesionalaca.
Edukacije se nude kao tematski moduli koji sadrže jednodnevne radionice za manje grupe polaznika.
Naglasak je na stjecanju specijalističkih znanja odmah primjenjivih u praksi, uz holistički pristup – predavanje, praktikum, videosnimke te networking kao važan aspekt edukacije.

Više OVDJE: