Tko su lani bili najuspješniji hrvatski vinari?

Izvor i foto: Privredni.hr/I.B.

Prema podacima iz obrađenih godišnjih financijskih izvještaja u djelatnosti proizvodnje vina od grožđa, u 2019. godini poslovalo je 250 poduzetnika koji su zapošljavali 1.333 radnika, što je u odnosu na prethodnu godinu povećanje broja zaposlenih za 8,3 posto. Ostvarili su 678,3 milijuna kuna ukupnih prihoda, 683,8 milijuna kuna ukupnih rashoda, dobit razdoblja od 44,5 milijuna kuna, gubitak razdoblja od 50,6 milijuna kuna te su prema tome iskazali negativan konsolidirani financijski rezultat u iznosu od 6,1 milijun kuna. Zabilježeno je povećanje ukupnih prihoda za 9,5 posto, ukupnih rashoda za 9,2 posto, povećanje dobiti razdoblja za 46,6 posto te gubitka razdoblja za 17,6 posto, što je rezultiralo smanjenjem neto gubitka za 51,8 posto, pokazuje FINA-ina analiza.

Od ukupnog broja poduzetnika djelatnosti proizvodnje vina od grožđa 62,4 posto poduzetnika poslovalo je s dobiti, dok je 37,6 posto iskazalo gubitak razdoblja. U ovoj djelatnosti najviše je poduzetnika u sedam jadranskih županija (140), a manje u 14 kontinentalnih županija (110). U Istarskoj županiji ih je 42, Splitsko-dalmatinskoj 38, a u Dubrovačko-neretvanskoj 36.

U djelatnosti uzgoja grožđa, u 2019. godini, poslovalo je 118 poduzetnika koji su zapošljavali 877 radnika. Ovi su poduzetnici iskazali pozitivan konsolidirani financijski rezultat (26,3 milijuna kuna), što je povećanje od 154,2 posto u odnosu na prethodno razdoblje kada su ostvarili neto dobit od 10,3 milijuna kuna. Od ukupnog broja poduzetnika u djelatnosti, s dobitkom je poslovalo njih 66,1 posto. Ukupni ostvareni prihodi poduzetnika promatrane djelatnosti iznosili su 417,0 milijuna kuna, što je smanjenje od 2,3 posto u odnosu na prethodnu poslovnu godinu. Ukupni rashodi smanjeni su za 6,2 posto u odnosu na 2018. godinu, dobit razdoblja povećana je za 47,6 posto (41,5 milijuna kuna), dok je gubitak razdoblja smanjen za 14,5 posto (15,2 milijuna kuna).

Također, najviše je poduzetnika u djelatnosti uzgoja grožđa u šest jadranskih županija (77), a manji broj u 12 kontinentalnih županija (41). U Splitsko-dalmatinskoj županiji ih je 21, Istarskoj 17, a u Dubrovačko-neretvanskoj 16.

Prosječna mjesečna neto plaća zaposlenih kod poduzetnika u proizvodnji vina od grožđa u 2019. godini iznosila je 5.053 kune, što je za 5,3 posto više u odnosu na prethodnu godinu te za 13,1 posto manje od prosječne mjesečne neto plaće zaposlenih kod poduzetnika na razini RH (5.815 kuna). U djelatnosti uzgoja grožđa obračunana je prosječna mjesečna neto plaća u iznosu od 5.055 kuna, što je 1,2 posto više u odnosu na 2018. godinu.

Uvoz vina povećan, izvoz smanjen

U djelatnosti proizvodnje vina od grožđa ostvaren je pozitivan trgovinski saldo od 8,6 milijuna kuna. Uvoz je povećan za 25,9 posto, a izvoz smanjen za 1,9 posto. U djelatnosti uzgoja grožđa izvoz je smanjen za 25,9 posto, a uvoz za 49,8 posto, dok je trgovinski saldo povećan za 135,9 posto u odnosu na 2018. godinu, pokazuje analiza koju je provela FINA.

Analiza investicija pokazuje povećanje investicija u djelatnosti proizvodnje vina od grožđa za 31,0 posto, a u djelatnosti uzgoja grožđa za 36,6 posto.

U odnosu na 2009. godinu, broj pravnih i fizičkih osoba (obrta), obveznika poreza na dobit u djelatnosti uzgoja grožđa bio je manji u 2019. godini, dok je u djelatnosti proizvodnje vina od grožđa bio veći. Broj zaposlenih u obje spomenute djelatnosti bio je veći 2009. godine.

Agrolaguna i Iločki podrumi s najvećim prihodima

Najveći ukupan prihod u djelatnosti proizvodnje vina od grožđa u 2019. godini ostvarilo je društvo Agrolaguna d.d. iz Poreča u iznosu od 111,7 milijuna kuna. Društvo je zaposlenima, njih 229, obračunalo prosječnu mjesečnu neto plaću u iznosu od 6.162 kune. Društvo je iskazalo negativan rezultat poslovanja u 2019. godini u iznosu od 12,8 milijuna kuna, što je 7,2 puta više u odnosu na ostvaren neto gubitak od 1,8 milijuna kuna u 2018. godini.

Kod poduzetnika čija je pretežna djelatnost uzgoj grožđa, u 2019. godini društvo Iločki podrumi d.d. ostvarilo je najveće prihode (16,1 posto ukupnih prihoda razreda djelatnosti). Promatrano društvo zapošljavalo je 226 radnika kojima je obračunana prosječna mjesečna neto plaća u iznosu od 5.255 kuna. Ostvarena dobit razdoblja iznosila je 1,6 milijuna kuna, koja je za 24,4 posto manja u odnosu na prethodno poslovno razdoblje (2,2 milijuna kuna).

Vinari

Najveću dobit razdoblja u 2019. godini u djelatnosti uzgoja grožđa ostvario je mikropoduzetnik Vinarium d.o.o. iz Šibenika, u iznosu od 22,0 milijuna kuna (u 2018. godini iskazao je gubitak razdoblja od 5,3 milijuna kuna). Najveću dobit u djelatnosti proizvodnje vina od grožđa iskazao je srednje veliki poduzetnik Vinoplod-Vinarija d.d. iz Šibenika, u iznosu od 12,9 milijuna kuna (u 2018. godini ostvarili su gubitak od 7,3 milijuna kuna).