SMARTMED projekt predstavljen je i na završnoj konferenciji u Granadi

Konferencija „Unapređenje upravljanja turizmom na Mediteranu“, završni događaj BEST MED i SMARTMED projekata, održala se 14. rujna u Granadi, Španjolska

Izvor i foto: Turizmoteka/SMARTMED

SMARTMED projekt predstavljen je i na završnoj konferenciji u Granadi

Na konferenciji su predstavljeni ključni rezultati SMARTMED projekta te je potpisan Memorandum o suradnji, čiji je cilj poticanje usvajanja i širenja Poslovnog modela za pametni turizam

BEST MED i SMARTMED strateški projekti udružili su svoje snage i organizirali završni događaj na kojem su predstavljeni alati i rješenja za bolje planiranje kulturnog i održivog turizma koji su razvijeni u sklopu oba projekta. SMARTMED projekt, kao i sam Poslovni model za razvoj pametnog turizma, predstavila je Ksenija Slivar, predstavnica vodećeg partnera SMARTMED projekta, Ministarstva turizma i sporta. Partneri iz grčkog Ministarstva turizma predstavili su platformu za e-učenje, dok su partneri iz francuske regije Occitanie predstavili Izvješće o inovacijskim HUB-ovima na Mediteranu.

Kroz SMARTMED projekt posljednje tri godine provelo se niz korisnih radionica i panel rasprava, 9 pilot projekata te niz ostalih aktivnosti koje su doprinijele uspostavljanju poslovnog modela SMART turizma, a sve s ciljem pozicioniranja Mediterana kao pametne, održive i uključive destinacije. Sve provedene aktivnosti, kao i ostvareni napredak za vrijeme trajanja projekta, objedinjeni su u kratkom video filmu koji je premijerno prikazan na konferenciji.

Važnost SMARTMED projekta prepoznao je i UNWTO

Važnost rezultata projekta SMARTMED prepoznala je i direktorica Regije Europa u UNWTO-u (The World Tourism Organization) Alessandra Priante, koja se obratila i predstavila značaj jačanja ljudskih potencijala u turizmu te prenijela glavne poruke na tu temu.

Podršku daljnjem širenju, unapređenju i razvoju rezultata postignutih u okviru projekta SMARTMED dali su predstavnici Europske komisije, Interreg MED programa, Programa Interreg Europe te Plana EU-a za gradove, koji su također sudjelovali na događanju te dali preporuke i prezentirali mogućnosti za nastavak suradnje na razvijanju pametnog i osnaženog turizma u okviru novih programa i inicijativa EU.

Svi partneri projekta potpisali su Memorandum o razumijevanju

Svi projektni partneri te ostali zainteresirani dionici odazvali su se pozivu da se priključe inicijativi te su potpisali Memorandum o razumijevanju, obavezujući se na promicanje, širenje i implementaciju Poslovnog modela za pametni turizam, kao i na moguće korištenje ili preuzimanje ostalih projektnih alata i metodologija.

Pored Ministarstva turizma i sporta te Hrvatske gospodarske komore Rijeka, koji su projektni partneri projekta SMARTMED, iz Hrvatske su Memorandum potpisali i Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu iz Opatije, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu i Hrvatska turistička zajednica.

Događanje je organizirao CPMR (The Conference of Peripheral Maritime Regions) uz suradnju s partnerima SMARTMED projekta i podršku BEST MED projekta u hibridnom formatu pa je tako dio sudionika mogao pratiti konferenciju i online.

SMARTMED projekt financiran je sredstvima Europske unije iz Europskog fonda za regionalni razvoj.
Više informacija o projektu možete naći na internet stranici https://smartmed.interreg-med.eu/