Ključne odlike turističkog prometa na značajnijim emitivnim tržištima

Izvor  i foto: HTZ

HTZ idala je pregled ključnih emitivnih tržišta sačinjen  temeljem podataka iz
različitih relevantnih i provjerenih domicilnih i međunarodnih izvora, kao i
podataka pribavljenih u okviru tržišnih istraživanja koja je provela Hrvatska
turistička zajednica.
Materijal pruža sažete ključne informacijama o odlikama pojedinih emitivnih
tržištima (uz određene varijacije u pogledu obuhvata podataka s obzirom na
relevantnost pojedinog tržišta za turistički rezultat naše zemlje, ali i s obzirom na
opću dostupnost podataka o tržištu), s ciljem podrške procesima donošenja
odluka o poslovnim/marketinškim ulaganjima svih subjekata koji posluju u
turizmu. U okviru analize, tržišta su poredana abecednim redoslijedom.

Pregled možete vidjeti: OVDJE