Hrvatski kampovi zabilježili najveći porast kvalitete u Europi

Predstavljen vodič kampova njemačkog ADAC-a za 2020. godinu

Izvor i foto: KUH

Najnovije ovogodišnje izdanje prestižnog europskog vodiča kampova - njemačkog autokluba ADAC - donosi ocjenu inspektora kako su hrvatski kampovi zabilježili najveći kvalitativni porast u Europi (+2,1 posto) i pri tome se ozbiljno približili prvoplasiranoj Nizozemskoj, koja je ove godine stagnirala.

U povodi tih dobrih ocjena ADAC-ovih inspektora predsjednik Kamping udruženja Hrvatske (KUH) Adriano Palman je izjavio:

„Hrvatska ukupno ima 734 kampova, ukupnog smještajnog kapaciteta 255.338 osoba. Nijemci su tradicionalno prvi gosti po važnosti u našem kampingu, a odmah do njih su Austrijanci. Tako su gosti njemačkog govornog područja lani u našim kampovima ostvarili skoro 1,2 milijuna dolazaka i 8,7 milijuna noćenja, čime pokrivaju 45% ukupnih noćenja u kampovima naše zemlje, uz rast noćenja od 2% u odnosu na prethodnu godinu. Stoga, značaj ADAC kamping vodiča za njemačko govorno područje, gdje se često zna nazvati „biblijom za kampiste“, iznimno je velik. ADAC je njemački auto klub, osnovan je 1903 godine, a danas ima preko 18 milijuna članova i najveći je takav klub u Europi. ADAC svoj vodič kampova izdaje redovno godišnje od 1950. godine, a vodič za 2020. je tradicionalno predstavljen na prijemu povodom otvaranja najznačajnijeg kamping sajam u Njemačkoj i tom dijelu Europe, CMT-a u Stuttgartu (11. do 19.1.2020.)“ rekao je Palman.

Kako su gosti njemačkog govornog područja tradicionalno najbrojniji gosti u kampovima, razumljivo je da je objava tog vodiča, sa ocjenama kampova, veoma značajna za hrvatski kamping sektor budući da najveći broj tih gostiju svoju odluku o odmoru donosi upravo na osnovu ocjena i opisa kampova iz vodiča ADAC-a.

• Prosječna kvaliteta hrvatskih kampova u 2020. u laganom porastu u odnosu na prethodnu godinu (+1,4%), a županije sa najvećim porastom kvalitete su Zadarska (+4,5%) te kontinentalni dio sa Karlovačkom i Zagrebačkom županijom (+4,2%).
ADAC je istaknuo da su upravo hrvatski kampovi zabilježili najveći porast kvalitete u Europi i pritom se ozbiljno približili prvoplasiranoj Nizozemskoj, koja je ove godine stagnirala.
• Kampovi Aminess Camping Sirena (Novigrad), Istra Premium Camping Resort (Funtana) i Camping Čikat (Mali Lošinj) dobili su od prestižnu oznaku „Superplatz 2020“ te su time ušli u selekciju najboljih vodećih europskih kampova od strane ADAC-a.
• Uz tri nova, oznaku kvalitete ADAC Superprlatz za 2020. potvrdilo još 10 hrvatskih kampova. Ukupno, Ličko-senjska županija ima jednog, Zadarska 2 kampa, Primorsko-goranska 4 te Istarska županija 6 kampova u toj prestižnoj kategoriji najviše kvalitete

• Ostala priznanja i nagrada:
          o Istra Premium Camping Resort u Funtani dobio je od ADAC posebno priznanje za prvo mjesto u kategoriji „Inovacija i razvoj“ u kampingu
          o Camping Mon Perin iz Bala dobio je priznanje „Best Selectcamp campsite“ od strane Vacancesecta (jedna od najvećih kamping agencija u Europi, koja u svom portfelju ima 54 kampova, 9.000 mobilnih kućica i glamping šatora u 221 partnerskih kampova u 17 država)
          o Polidor Camping Park iz Funtane dobio je priznanje za „Najbolji kamp u Hrvatskoj“ od strane web portala Camping.info (jednog od najpopularnijih kamping portala u Europi)
          o Camping Njivice iz Njivica na otoku Krku dobio je priznanje kao jedan od 10 najboljih kampova od strane nizozemskog ANWB-a (jedno od najvećih udruženja te vrste u Europi, Royal Dutch Touring Club, osnovan je 1883. godina te ima više od 4,4 milijuna članova te 3.128 zaposlenika)

Ukratko o kampingu u Hrvatskoj

Hrvatska ima ukupno 433 srednje-velikih kampova te 301 manjih kampova u domaćinstvu ili OPG-u. Ukupni smještajni kapacitet iznosi 255.338 osoba. Čak 7 kampova ima najviših 5*, dok ih 66 ima 4*. Kampovi visoke kategorije sa 4 i 5* pokrivaju skoro 50% ukupnog hrvatskog kapaciteta kampova.
U 2019. u kampingu je ostvareno je 19,2 milijuna noćenja, odnosno 18% ukupnih noćenja i 15% dolazaka turista u Hrvatskoj.
Najviše kamping kapaciteta ima Istra, 49% ukupnih kamping kapaciteta RH, a slijedi Primorsko-goranska županija sa 18%. Dalmacija ukupno ima 28% kapaciteta kampova RH, a od toga najviše Zadar (13%). Najjača kontinentalna županija po broju kampova ja Karlovačka, sa svojih 8 kampova.
ADAC kamping vodič – kakva je kvaliteta hrvatskih kampova u 2020?
Osim opće važnosti za njemačko govorno područje, ADAC vodič kampova posebice je značajan po tome što koristi i poseban sustav ocjenjivanja kampova. Taj se sustav još uvijek prihvaća kao najznačajniji europski sustav ocjenjivanja kvalitete kampova.

Predsjednik Kamping udruženja Hrvatske (KUH) Adriano Palman naglašava: „da su i u 2019. godini, kao i nekoliko prethodnih godina, upravo po analizi ocjena iz vodiča hrvatski kampovi bili na iznimno visokom drugom mjestu po kvaliteti u Europi (prvo mjesto zauzimaju nizozemski kampovi).“
U vodiču ADAC-a za 2020. je tako navedeno ukupno 134 hrvatskih kampova, 8 više u odnosu na prethodnu godinu.

Prestižnu oznaku ADAC Superplatz 2020, njemačko priznanje za najbolje europske kampove, ove je godine potvrdilo 13 hrvatskih kampova, od kojih 3 kampa su je dobili ove godine po prvi put: Aminess Camping Sirena (Novigrad), Istra Premium Camping Resort (Funtana) i Camping Čikat (Mali Lošinj).

Vodič se u označavanju kvalitete kampova koristi i posebnih oznakama, tako da je čak 31 kampova označeno kao kampovi sa posebno dobrom ponudom za obitelji sa djecom, 21 kampova ima posebno dobru ponudu za obitelji sa psima, 19 kampova posebno dobru ponudu za naturiste, 7 kampova označeno je kao kampovi sa posebno dobrom wellness ponudom. Hrvatska je specifičnost u kampingu i ta da od ukupno predstavljenog broja kampova, čak 92% ima oznaku „(Iznadprosječno) lijepe lokacija kampa“, dok, ističe ADAC, veoma visokih 78% kampova nalazi se direktno na plaži. Ovo posljednje je u Europskom kamping kontekstu više rijetkost nego pravilo.

S druge strane, iako u Hrvatskoj imamo 14 kampova koji rade cijelu godinu, ADAC je nažalost samo jednog prepoznao kao kamp koji nudi kompletnu ponudu i uslugu za cjelogodišnje, dakle i zimsko, poslovanje - a to e lošinjski kamp Čikat.
Po ADAC-u, prosječna ocjena kvalitete hrvatskih kampova povećana je za 1,4% u odnosu na lani i iznosi 3,7 (od mogućih 5). Gledajući po regijama, regije sa najkvalitetnijim kampovima (iznad prosjeka RH) ostaju i dalje Istra, Ličko-senjska županija i i Kvarner. U Dalmaciji najkvalitetnije kampove ima Zadarska županija.
Kampovi na kontinentu, po ADAC-u, su prosječno kvalitetniji od kampova u Splitskoj i Dubrovačkoj regiji. Dubrovačka regija je ujedno i jedina u Hrvatskoj u kojoj je po ADAC-u prosječna kvaliteta kampova manja u odnosu na lani, za -1,1%.


Prosječno, najveći postotni porast kvalitete ostvaren je u kampovima Zadarske regije sa +4,5%.
Po pojedinim elementima kvalitete, postotno najveći rast (+4,5%) ostvaren je elementu kupališne ponude naših kampova. Veoma je značajno i to da kada govorimo o najvećim postotnim poboljšanjima, kontinentalni kampovi (Karlovačka i Zagrebačka županija) ostvarili su najveća postotna poboljšanja kvalitete u odnosu na sve ostale regije u čak tri područja: kupališnoj ponudi, ponudi za slobodno vrijeme i animaciji te trgovačko-ugostiteljskoj ponudi.

Hrvatski kampovi zabilježili najveći porast kvalitete u Europi

Da se hrvatska kamping ponuda razvija u pravom smjeru, vidljivo je i kada govorimo o kvaliteti samih kampova.
Naime, prilikom prošlogodišnjeg ocjenjivanja kampova od strane ADAC-ovih inspektora, istaknuto je da su upravo hrvatski kampovi zabilježili najveći kvalitativni porast u Europi (+2,1%, uz primjenu ponderiranja važnosti elemenata kvalitete) i pritom se ozbiljno približili prvoplasiranoj Nizozemskoj, koja je ove godine stagnirala.

Najkvalitetniji kampovi RH

U nastavku prikaz 13 kampova koji su po ADAC-u označeni sa najviših 5 zvjezdica, koji stoga predstavljaju sam vrh kvalitete u kamping ponudi naše zemlje.
Njima je ujedno i dodijeljena prestižna oznaka ADAC Superplatz 2020.

Uz 5*, sa veoma visokih 4,5 zvjezdica ADAC je ocijenio ove hrvatske kampove: