Hrvatska: Bruto domaći proizvod po stanovniku

Izvor :REGIO-ANALIZA. regio-novosti, broj 11, ožujak 2018./eizg.hr

Bruto domaći proizvod (BDP) po stanovniku Republike Hrvatske u 2015. godini iznosio je 80.555 kuna (10.586 eura). S obzirom na ostvareni BDP po stanovniku, NUTS2 regije ne odstupaju značajno od državnog prosjeka. Tako je BDP po stanovniku Kontinentalne Hrvatske u 2015. godini iznosio 82.123 kune (10.792 eura) i bio za 1,9 posto viši od državnog prosjeka, dok je Jadranska Hrvatska s BDP-om po stanovniku u visini od 77.405 kuna (10.172 eura) bila na razini 96,1 posto državnog prosjeka.

Najveći dio BDP-a Republike Hrvatske u 2015. godini ostvaruje se u Kontinentalnoj Hrvatskoj (68,1 posto), pri čemu se čak 33,4 posto nacionalnog BDP-a proizvodi u Gradu Zagrebu.

S druge strane, struktura BDP-a Jadranske Hrvatske po županijama pokazuje kako je najveći dio BDP-a tē NUTS2 regije (71,6 posto) ostvaren u tri županije: Primorskogoranskoj (26,2 posto), Splitsko-dalmatinskoj (26,1 posto) i Istarskoj (19,3 posto). Za razliku od NUTS2 regija, među županijama su prisutne značajnije
razlike u vrijednosti BDP-a po stanovniku.

Ispodprosječni BDP po stanovniku ostvaruje čak sedamnaest županija. Županije s najnižim BDP-om po stanovniku 2015. godine bile su Virovitičkopodravska s 55,3 posto, Brodsko-posavska s 56,3 posto i Požeško-slavonska županija s 57,3 posto
nacionalnog prosjeka.

Osim Grada Zagreba, koji je sa 141.379 kuna (18.579 eura) BDP-a po stanovniku bio za 75,5 posto iznad nacionalnog prosjeka, iznadprosječni BDP po stanovniku ostvarile su Istarska (24,9 posto iznad nacionalnog prosjeka), Primorsko-goranska (20,6 posto iznad nacionalnog prosjeka) i Dubrovačko-neretvanska županija (1,2 posto iznad nacionalnog prosjeka).

Na značajne regionalne razlike u razvijenosti ukazuje i omjer najveće i najmanje vrijednosti županijskog BDP-a po stanovniku. Grad Zagreb je 2015. godine bio 3,2 puta razvijeniji od najmanje razvijene Virovitičko-podravske županije.