Tranzicijski put za turizam

Izvor i foto: Turizmoteka/EUSAIR

TRANZICIJSKI PUT ZA TURIZAM: TURISTIČKI EKOSUSTAV PRVI U KOJEM JE POKRENUT ZAJEDNIČKI TRANZICIJSKI PUT JEDNOG EUROPSKOG INDUSTRIJSKOG EKOSUSTAVA

Europska komisija, Glavna uprava za unutarnje tržište, industriju, poduzetništvo te male i srednje poduzetnike, DG GROW, nizom događanja potiče provedbu krovnog strateškog dokumenta „Tranzicijski put za turizam“


U utorak, 13. rujna, Europska komisija, Glavna uprava za unutarnje tržište, industriju, poduzetništvo te male i srednje poduzetnike, DG GROW, organizirala je za turističke dionike zemalja članica Europske unije sastanak s ciljem podrške zajedničkoj provedbi usvojenog krovnog dokumenta „Tranzicijski put za turizam“. Sastanak je organiziran kao hibridno događanje sa sudjelovanjem 230 dionika u Brusselu i online, među kojima su bili i predstavnici Ministarstva turizma i sporta. Sastanku su prisustvovali i predstavnici OECD-a i UNWTO-a te ostalih europskih i međunarodnih organizacija posvećenih razvoju i turizmu.

Tranzicijski put za turizam

Podsjetimo, Europska komisija je u ožujku 2020. donijela novu industrijsku strategiju s ciljem pomoći europskoj industriji da postane predvodnica zelene i digitalne transformacije i time ojača globalnu konkurentnost europskog gospodarstva, a temeljem iskustva stečenog za vrijeme pandemije COVID-19 u ažuriranoj industrijskoj strategiji EU-a istaknuta je potreba za dodatnim ubrzanjem zelene i digitalne tranzicije te povećanjem otpornosti industrijskih ekosustava u EU-u. Kako bi se to ostvarilo, Komisija je predložila pokretanje tranzicijskih puteva na kojima se radi zajedno s dionicima kao ključni postupak suradnje koji će pridonijeti transformaciji industrijskih ekosustava. „Budući da je najteže pogođen pandemijom i suočava se s velikim izazovima u ostvarivanju dvostruke tranzicije, turistički ekosustav bio je prvi industrijski ekosustav u kojem je pokrenut postupak zajedničkog stvaranja tranzicijskog puta“, ističe se u uvodnom dijelu dokumenta „Tranzicijski put za turizam“.

Tranzicijski put turizma pripreman je s velikim i aktivnim sudjelovanjem dionika iz cijelog turističkog ekosustava iz svih država članica EU-a, a usvojen je početkom ove godine. Dokument je objavljen 4. veljače 2022. i dostupan je na 22 jezika, uključujući i hrvatski, putem poveznice https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/404a8144-8892-11ec-8c40-01aa75ed71a1. Participativni pristup primijenjen pri izradi dokumenta, primjenjuje se i u praćenju provedbe Tranzicijskog puta, a ovaj sastanak dionika jedna je od prvih takvih aktivnosti.
Sastanak su otvorili uvodnim obraćanjem prisutnima predstavnici organizatora događanja, Glavne uprave za unutarnje tržište, industriju, poduzetništvo te male i srednje poduzetnike DG GROW Hubert Gambs, zamjenik glavnog direktora DG GROW i koordinator za malo i srednje poduzetništvo i Marie-Helene Pradines, voditeljica Odjela za turizam.

O važnosti i trenutnom stanju četiri ključna područja tranzicijskog puta turizma govorili su ispred Europske komisije: o tijeku provedbe i važnosti zelene tranzicije u turističkom sektoru, Ramune Genzbigelyte-Venturi, tijeku provedbe i važnosti digitalne tranzicije, Misa Labarile, otpornosti turističkog sektora, Eric Philippart, a o vještinama i potrebi kontinuiranog podizanja kvalitete radne snage u turizmu i njezine prilagodbe promjenama na turističkom tržištu kroz usavršavanja/ upskilling i prekvalifikacije/reskilling, Elfa Kere. U drugom dijelu sastanka primjere dobre prakse iznijeli su predstavnici Francuske, Azora i Malte. Veliku pozornost prisutnih privuklo je predstavljanje nedavno pokrenutog Programa održivih putovanja Booking.com, izrada standarda i certificiranje objekata oznakom „Održivi objekt“ o kojima je govorila Inge Janssen, voditeljica odnosa s javnošću za područje EMEA te tvrtke.

Konkurentnost europske turističke industrije uvelike će ovisiti o njezinu kapacitetu da ispuni potrebu i potražnju klijenata za većom održivošću.

Ministarstvo turizma i sporta kao koordinator tematskog stupa Održivi turizam EU strategije za Jadransko-jonsku makroregiju, za svih 10 zemalja članica EUSAIR-a, aktivno je sudjelovalo u konzultacijama oko izrade samog dokumenta „Tranzicijski put za turizam“, a sudjeluje i aktivno doprinosi i procesu njegove provedbe. Jer, upravo je održivi i otporni turizam koji je u fokusu interesa i rada Ministarstva turizma i sporta već osmu godinu u radu i predvođenju 4. tematskog stupa EUSAIR-a na cjelokupnom području Jadransko-jonske makroregije, određen sada i službeno i na europskom nivou kroz dokument „Tranzicijski put za turizam“ kao smjer transformacije i razvoja europskog turizma.

Konkurentnost europske turističke industrije, kako ističe „Tranzicijski put za turizam“, pozivajući se i na najnovije podatke Eurobarometra, uvelike će ovisiti o njezinu kapacitetu da ispuni potrebu i potražnju klijenata za većom održivošću. Istraživanje Eurobarometra iz listopada 2021. – Stavovi Europljana prema turizmu (podaci objavljeni u studenom 2021.) pokazalo je da je 82% Europljana svoje navike putovanja spremno promijeniti u korist održivijim praksama, uključujući konzumaciju proizvoda iz lokalnog uzgoja, smanjenje stvaranja otpada i potrošnje vode, odlazak na putovanja izvan sezone ili na slabije posjećena odredišta te odabir vrsta prijevoza na temelju njihova ekološkog učinka.

Njihovi ključni interesi pri odabiru odredišta odnose se na prirodu (41%) i kulturu (42%), a trećina bi bila spremna platiti više radi potpore lokalnoj prirodi i zajednici. Više od 56% Europljana bira destinaciju temeljem preporuka prijatelja, kolega i rođaka, pokazuju podaci Eurobarometra. Druga istraživanja pokazuju i da bi 65% putnika bilo zainteresirano za sudjelovanje u autentičnim događanjima povezanima s lokalnom kulturom (socijalna održivost).

Uskoro kreću i prvi Pozivi za dodjelu bespovratnih sredstava

Uskoro se od strane Ministarstva turizma i sporta očekuje i raspis dvaju javnih poziva za dodjelu bespovratnih sredstva Europske unije kroz program NextGeneration EU i Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021-2026. Radi se o Pozivima “Razvoj turističkih proizvoda prihvatljivih za okoliš, učinkovitost resursa te zelenu i digitalnu tranziciju“ i „Regionalna diversifikacija i specijalizacija hrvatskog turizma kroz ulaganja u razvoj turističkih proizvoda visoke dodane vrijednosti“. Ukupni iznos bespovratnih sredstava koji se dodjeljuju kroz ove Pozive je nešto veći od 2 milijarde kuna: 1,250 milijardi kuna kroz prvi i 930 milijuna kuna kroz drugi poziv, a iznosi bespovratnih sredstava po pojedinom projektu kreću se i do 50 milijuna kuna za privatnu i do 40 milijuna kuna za javnu turističku infrastrukturu.

Rezultati projekta koji će se financirati kroz te pozive trebali bi značajno doprinijeti zelenoj i digitalnoj tranziciji hrvatskog javnog i privatnog turističkog sektora te otpornosti i održivosti hrvatskog turizma, a projekti bi trebali biti završeni zaključno s 30. lipnja 2025. godine.