Problemi turističkog vodiča i HZZ-a

Molim pomoć i savjet

Izvor: Turizmoteka   Foto: turisticki-vodici-split.hr/Ewa Kaštelan

Poštovani,
Turistički sam vodič od 5. mjeseca 2018.
Od 1999. godine sam radio kao turistički pratitelj sa licencom, za jednu veliku njemačku turističku firmu, u kojoj sam od 2009 do 2018 bio i voditelj poslovanja za HR tržište.
Od 4. mjeseca 2018. godine sam nezaposlen.
Uredno sam se prijavio na HZZ i oni su mi odobrili pomoć sukladno zakonu.
Međutim u 9. mjesecu 2018 sam dobio rješenje od istog HZZ-a da ne mogu dobivati pomoć od zavoda, jer sam turistički vodič, te da moram vratiti sva sredstva koja sam dobio u tom periodu.
Njihovo viđenje:
Samom činjenicom da sam turistički vodič, HZZ me, kao jedina institucija u RH, smatra samozaposlenim, te nemam pravo na pomoć sa zavoda.
Žalio sam se na rješenje te ponovo dobio negativan odgovor (svi dopisi su u prilogu).
Na seminarima za tur. vodiča nitko nas nije izvijestio da dobivanjem licence gubimo neka od osnovnih ljudskih prava. Ne samo da sam, radi licence, izgubio doživotno pravo na dobivanje naknade za nezaposlene, već sam izgubio i pravo za dobiti pomoć za samozapošljavanje.
Pitam se onda, zašto plaćam doprinose HZZ-u? Čak i kao samozaposlena osoba ili kao obrtnik koji se bavi djelatnosču turističkog vodiča, dužni smo plaćati doprinose HZZ-u a već unaprijed znamo da od njih ne dobivamo ništa za uzvrat???
Pošto nisam sam sa ovim problemom, već ga ove godine prijavljuje sve više kolega a problemi će tek nastati kad neki od nas zatraže mirovine ili potražnja za tur. vodičima postane manja (na primjer radi dolaska kolega iz EU), molim Vas da Vi, kao krovne organizacije hrvatskog turizma, kao ustanove koje organizirate seminare i kao zastupnici svih nas turističkih djelatnika i posebno vodiča, pomognete u pokretanju postupka da se prava vodiča zaštite.
Sascha Wiese
Anke Butorac 1
52440 Poreč
inselhuepfen@gmail.com
0913003972


P.S.
Postoje razni slični slučajevi, uglavnom u Poreču i Pazinu, za koje sam već saznao. Kolege su ili dobili potporu pa su je morali vratiti ili nisu ni dobili mogućnost prijave na HZZ.
Neki od njih su već spakirali kufere i na putu su u druge, normalnije i poštenije zemlje.
U nastavku jedan takav slučaj kolegice iz Pazina koja je jučer krenula za Austriju jer ne vidi izlaz iz ovih problema:

„Poštovani,
Ja sam u proljeće 2017. godine pohađala seminar za Turističkog vodiča za Istarsku županiju na Fakultetu ekonomije i turizma „dr. Mijo Mirković“ u Puli. Nakon položenih ispita u kolovozu mi je izdana licenca i upisana sam u Upisnik turističkih vodiča u Uredu državne uprave u Poreču.
Istovremeno sam bila zaposlena sezonski kao turistički djelatnik u jednom kampu u blizini Poreča i cijelu sezonu nisam radila kao turistički vodič. Po isteku ugovora s poslodavcem kod kojeg sam bila zaposlena prijavila sam se na Zavod za zapošljavanje u Pazinu, budući da sam u dvije godine skupila devet radnih mjeseci kao sezonac pri dotičnom zavodu zatražila sam naknadu za nezaposlene jer na nju imam pravo, kao svaki građanin čiji je poslodavac uredno za njega uplaćivao doprinose za vrijeme radnoga odnosa. Nakon samo par dana dobila sam obavijest sa zavoda da je moj zahtjev za naknadom opozvan i ne samo to, nego da me se briše iz registra nezaposlenih osoba, s obrazloženjem da nemam pravo biti prijavljena na Zavodu za zapošljavanje jer sam upisana u Registar turističkih vodiča što se smatra registracijom slobodnog zanimanja.
Na rješenje sam podnijela žalbu u zakonom propisanom vremenskom okviru ali mi je žalba na dva stupnja odbijena. Kao dokaz da nemam registrirano slobodno zanimanje priložila sam izvod sa Porezne uprave u kojem to jasno stoji (prilog 2 ), a kojeg Vam šaljem u prilogu. Prilažem i rješenje državne uprave iz kojeg se vidi da upis u upisnik turističkih vodiča ne znači registraciju slobodnog zanimanja (prilog 1 ), te drugostupanjsko rješenje zavoda o odbijanju zahtjeva za naknadom i o brisanju iz zavoda (prilog 3,4,5,6 )
Ja nisam izoliran slučaj, nakon što sam podijelila svoje iskustvo sa zavodom na društvenim mrežama javilo mi se još nekoliko vodiča kojima se dogodilo isto.
Pitam se, zbog čega nas nitko nije obavijestio o ovome prilikom polaganja tečaja ? Mnogi polaznici tečaja se nikada ne bave ovim poslom nego su stalno zaposleni u inim firmama. Što će se dogoditi po isteku ili prekidu njihovih ugovora ?
Mislim da je ovo pogreška koja se mora ispraviti , jer uskratiti nezaposlenoj osobi pravo na naknadu za zapošljavanje za koju je uredno uplaćivala doprinos je kršenje socijalnih pa i ljudskih prava.
Molim Vas da se o ovom problemu očitujete te da pokrenete postupak kako bi se ova greška ispravila, a buduće štete izbjegle.

Hvala na razumijevanju,
Srdačan pozdrav,
Daliborka Simić“