Pokretanja postupka za donošenje Odluke o demografskoj revitalizaciji gradske jezgre Grada Zadra

Izvor: Klub vijećnika Akcije mladih i Mosta nezavisnih lista     Foto: TZG Zadar

Pismo vijećnika  Akcije mladih i Mosta nezavisnih lista:

 

Klub vijećnika Akcije mladih i Mosta nezavisnih lista

Gradsko vijeće Grada Zadra


PREDSJENIK GRADSKOG VIJEĆA
gospodin Zvonimir Vrančić, dr. med.

Zadar, 21. svibnja 2018.

Predmet: Pokretanja postupka za donošenje Odluke o demografskoj revitalizaciji gradske jezgre Grada Zadra mjerama prvootkupa stambenih jedinica od strane Grada Zadra kako bi se pod povlaštenim povoljnim, povlaštenim uvjetima dale na dugoročni najam zainteresiranim mladim obiteljima sa više djece.

Poštovani gospodine Vrančić,

Klub vijećnika Akcije mladih i Mosta nezavisnih lista dostavlja Vam prijedlog o pokretanju hitnog postupka donošenja Odluke o demografskoj revitalizaciji gradske jezgre Grada Zadra mjerama prvootkupa stambenih jedinica od strane Grada Zadra kako bi se pod povlaštenim povoljnim, povlaštenim uvjetima dale na dugoročni najam zainteresiranim mladim obiteljima sa više djece (dalje; Odluka –stanovi za najam obiteljima sa djecom u samoj gradskoj jezgri) u predmetu kako je navedeno.
Ukoliko cilj hdz a nije prepustiti gradsku jezgru apartmanima i turističkom prometu koji intenzivno traje dva mjeseca godišnje uz još dva- tri mjeseca prije i poslije sezone, smatramo da gradska uprava treba napokon učiniti prijeko potrebne korake koji će omogućiti revitalizaciju odumiruće gradske jezgre Zadra (Poluotoka). Naime osnovna škola i vrtići na Poluotoku pokazuju stalni pad broja djeca, a iseljavanje sa Poluotoka poprima dramatične razmjere. Centar grada kao grad duhova, koji neće imati osobine naseljenog grada, bez stanovnika, bez dućana, živ samo nekoliko mjeseci godišnje… trebalo bi biti zadnje čemu teži gradska uprava. Međutim izgleda da tome nije tako. Stoga Klub Akcije mladih i Mosta predlaže po uzoru na pravo provotkupa RH izuzetno vrijednih zaštićenih područja, na sličnom načelu donošenje Odluke kojom bi Gradska uprava propisala pravo prvootkupa stanova u staroj gradskoj jezgri, koji bi se poslije kao gradska imovina davali na dugoročni najam mladim obiteljima sa više djece isključivo za potrebe stanovanja.

Vjerujemo da bi ovakva mjera ubrzo donijela potpuno drugačiju demografsku sliku Poluotoka koja bi jamčila budućnost ovom Gradu koji je preživio tri tisuće godina kao naseljeno mjesto, ali izgleda neće moći, bar ne njegov centar, još koju godinu ovakve nebrige.
Vjerujemo da bi stručne gradske službe , uz konzultacije nekih drugih rješenja (subvencija stanarina i slično u drugim obalnim gradovima) mogle uočiti da se ovo rješenje nameće kao najjednostavnije i zahtjeva samo preusmjeravanje dijela prihoda koje Poluotok donosi od turizma u dugoročno samootplative projekte otkupa stanova prijeko potrebne ukoliko želimo sačuvati centar Zadra za život budućim generacijama Zadranki i Zadrana.

Srdačni pozdrav u ime kolegica i kolega Kluba Akcije mladih i Mosta i svoje osobno,


Predsjednica Kluba vijećnika Akcije mladih i Mosta nezavisnih lista
mr. sc. Marjana Botić