Općina Podstrana predstavila svoj prvi ITU projekt "Podstrana walk and bike"

Izvor : split.hr                       Foto: visitpodstrana.hr


U  Stobreču je predstavljen prvi projekt Općine Podstrana Morsko riječna šetnica i biciklistička staza „Podstrana walk and bike“ sufinanciran iz ITU mehanizma sredstvima namijenjenih financiranju projekata Urbane aglomeracije Split.

Projektom je planirano povezivanje Splita i Podstrane, odnosno naselja Stobreča, Žrnovnice i Strožanca u ukupnoj dužini od 1,97 km novoizgrađene i opremljene biciklističke staze i šetnice. U dužini od 363 m će se izgraditi biciklistička staza i šetnica nasipavanjem u pomorsko dobro poteza od ušća rijeke Žrnovnice do sportske lučice Strožanac, dok će se te opremiti i označiti biciklistička staza i šetnica uz lijevu obalu rijeke Žrnovnice u dužini 1.610 m.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 10.009.686,86 kn, od čega će se 85% sufinancirati ITU sredstvima iz Kohezijskog fonda, dok će preostali dio od 15% sufinancirati Općina Podstrana vlastitim sredstvima.
Cilj projekta je poboljšanje i razvoj biciklističke infrastrukture unutar Općine Podstrana, a samim time i unutar Urbane aglomeracije Split. Projektom se potiče biciklizam kao alternativna vrsta prometa s nultom stopom emisije CO2 što će doprinijeti ukupnom smanjenju negativnog utjecaja na okoliš.

O samom projektu i razvoju gospodarstva i turizma na području Općine Podstrana te cijele Urbane aglomeracije Split i Splitsko dalmatinske županije u kontekstu korištenja EU sredstava na predstavljanju projekta su govorili i sudjelovali na panelu održanom u sklopu konferencije Ante Šošić, zamjenik župana Splitsko-dalmatinske županije, Mladen Bartulović, načelnik Općine Podstrana, Božen Živaljić, pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje, komunalne poslove i zaštitu okoliša Općine Podstrana, Veljko Srzić, profesor s Fakulteta građevinarstva, arhitekture i geodezije, Zdravka Švenda, direktorica TZ općine Podstrana te Ana Jerkunica, voditeljica Odsjeka za provedbu ITU mehanizma Grada Splita.

Svi prisutni su istaknuli i pohvalili veliki trud i zalaganje načelnika Bartulovića i njegovih suradnica i suradnika na uspješnoj pripremi i prijavi projekta, a naročito Danire Zanki, v.d. pročelnice Upravnog odjela za javnu nabavu, gospodarstvo, društvene djelatnosti i EU fondove koja više od 2 godine intenzivno radi na pripremi projekta, te je njenim zalaganjem i aktivnim radom na svim sjednicama Partnerskog vijeća Urbane aglomeracije Split projekt uvršten na listu strateških projekata u Strategiji razvoja Urbane aglomeracije Split za razdoblje do kraja 2020. godine.

Ana Jerkunica je sve prisutne detaljnije upoznala s ITU mehanizmom, Urbanom aglomeracijom Split, svim strateškim projektima i grant shemama gradova i općina Aglomeracije, za koje je osigurano 48 mil € bespovratnih sredstava iz ITU mehanizma za financijsko razdoblje 2014. – 2020.

Naglasila je kako je projektna prijava Općina Podstrana imala 3.873 stranice, a ista je prijavljena putem sustava eFondovi na objavljeni poziv „Sustav biciklističkih staza Urbane aglomeracije Split“. Odsjek za provedbu ITU mehanizma Grada Splita koji ima funkciju Posredničkog tijela za provedbu ITU mehanizma je sudjelovao u kreiranju poziva zajedno s nadležnim Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova EU i Središnjom agencijom za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije, a u fazi evaluacije je proveo 3. fazu ocjene kvalitete projektnog prijedloga, nakon koje je Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU donijelo Odluku o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „Podstrana walk and bike“.