Akcijski plan razvoja biciklističkog i pješačkog turizma Grada Korčule

Izvor i foto: Turizmoteka/TZG Korčula

S ciljem razvoja održivog turizma na području Grada Korčula, sukladno Strategiji razvoja turizma Grada Korčule (2017.-2022.) Turistička zajednica Grada Korčule započela je sa izradom Akcijskog plana za razvoj biciklističkog i pješačkog turizma Grada Korčule.

Proces izrade Akcijskog plana započeo je 13. listopada 2020. godine, održavanjem sastanka sa zainteresiranim pravnim i fizičkim osobama koje djeluju na području biciklističkog i pješačkog turizma. Na sastanku je sudjelovalo više od 20 osoba, što pokazuje da je tema izuzetno interesantna te da je suradnja van administrativnih granica Grada Korčule potrebna i neophodna.

Zaključci sa prvog sastanka utvrđuju potrebu za osmišljavanjem novih ruta koje sadrže niz atrakcijskih točaka (vidikovci, OPG-i/ kušaonice/vinarije, objekte kulturne baštine i sl.). Također je istaknuta potreba za razvojem ruta pogodnih za različite ciljane skupine gostiju. U cilju standardizacije biciklističke i pješačke signalizacije na cijelom otoku potrebna je koordinacija svih turističkih zajednica i jedinica lokalne samouprave otoka Korčule.
Za planiranje razvoja biciklističkog turizma na otoku Korčula osobito je istaknuta činjenica da alternativna ruta međunarodne biciklističke rute EuroVelo8 prolazi duž cijelog otoka Korčule, dalje preko poluotoka Pelješca prema Dubrovniku.

Sljedeći korak je izrada SWOT analize od strane dionika. Također, izrađena je i online anketa – Biciklistički i pješački turizam Grada i otoka Korčule za dionike i zainteresiranu javnost koju dostavljamo . Pozivamo Vas da istu popunite i podijelite. Nadalje, u tijeku je organiziranje obilaska terena kako bi se utvrdilo trenutno stanje rute te predložile nove biciklističke i pješačke rute.