Spor Airbnb-a i francuskih hotelijera

Izvor i foto: UHPA

U sporu Airbnb-a i francuskih hotelijera EU sud pravde mišljenja je da Airbnb platforma nema obvezu ishođenja dodatnih licenci za pružanje usluga smještaja.

Više: OVDJE