Mr. sc. Darko Vlahović

U povodu obilježavanja 30 godina smrti Prof. dr. sc. Dragutina Alfiera

Izvor: Turizmoteka   Foto: sibenik.hr

Piše: Mr. sc. Darko Vlahović

U povodu 30 godišnjice smrti profesora Dragutina Alfiera želja mi je iskazati naše poštovanje i zahvalnost za njegov veliki doprinos u području razvoja turizma u znanstvenom i obrazovnom aspektu. S tim u svezi mislim da je dobro raditi na tome da se oživi sjećanje na profesora Alfiera. Činjenica je da su brojni njegovi radovi i danas vrlo aktualni i poticajni i da gotovo čitav repertoar tih tekstova nedvojbeno zaslužuje punu revalorizaciju i novo spoznavanje njegovih ideja, prijedloga i kritičkih zapažanja.

O profesoru Alfieru, kao vrhunskom turističkom znanstveniku, koji je iza sebe ostavio iznimno kreativan opus radova, potrebno je govoriti kao jednom od prvih promicatelja autentične hrvatske turističke politike koja je u funkciji stvaranja poželjna, uravnotežena turizma. Profesor Alfier nikad nije služio ni jednoj političkoj struji ili nekoj moćnoj interesnoj skupini, već je prilično usamljeno i temeljito stvarao viziju o tome kako razvijati turizam na našim prostorima.

Ne smijemo zaboraviti da je on bio jedan od prvih naših domaćih autora, koji je svestrano rasvjetljavao najsloženija i najvažnija razvojna pitanja hrvatskoga turizma. U svezi s tim, veliku je istraživačku pozornost posvećivao kompleksnom karakteru turističke izgradnje, koja uvjetuje specifičnu i složenu problematiku vezanu uz rentabilnost investicija u turizam. Uz to, ukazivao je na potrebu skladnoga djelovanja svih aktera u funkcioniranju turističkog mjesta kao turističkog odredišta. Također je ukazivao na rastući problem ravnoteže između velikog broja posjetitelja u sezoni od 2-3 mjeseca i malog broja rezidenata u ostalom dijelu godine. Između ostalog, jasno je naglašavao pozitivne funkcije turizma, kao i njegove sve brojnije negativne funkcije i to u svim sferama njegova djelovanja – prostornoj, društvenoj i ekonomskoj. Nedvojbeno je zagovarao razvoj turizma, ali bez euforičnog pristupa jer je bio svjestan toga da pozitivne funkcije oslikavaju lice, a negativne naličje turizma.

Doktorirao je na zaštiti prirode u razvijanju turizma, s temeljnom porukom „da zaštita prirode uvijek i svugdje treba imati potrebno mjesto u razvijanju turizma“. Posebno je analizirao funkciju turizma u zaštiti prirode i u kulturi, te o utjecaju turizma na okolicu i prostor turističkih zona, zagovarajući zaštitu prirode i organiziranih mjera za njezinu djelotvornu provedbu.
Kritički je progovorio i o tome da je naša turistička politika dezorijentirana, da imamo kratke sezone, te da koncepcija razvoja ne teži uspostavljanju veza i odnosa gospodarskih turističkih subjekata s domaćom kulturnom sredinom. Stoga je stalno naglašavao potrebu i značaj unapređenja turističke kulture i afirmacije tradicionalnoga turističkoga gostoprimstva, kao i prožimanja hrvatske kulture i hrvatskoga turizma i to tako da turizam i kultura trebaju živjeti u interakciji, odnosno u punini svih stvaralačkih potencijala.

Kao promicatelj naprednog turizma, ukazivao je na važnost politike usmjeravanja razvoja turizma. No takvu politiku nisu prihvaćali, a i danas je ne prihvaćaju, upravo oni akteri koji podržavaju turističke projekate „rentabilnih destrukcija“, a zna se da su to takvi projekti koji stvaraju više štetnih, nego korisnih utjecaja na turističku sredinu.

Naš profesor Drago Alfier bio je zaista prepoznatljiv po erudiciji, imaginaciji i izrazitom analitičkom daru, što je odlika iznimno osebujnih znanstvenika. Bio je vrlo vrijedna osoba. U životu se ponašao jednostavno, volio je imati svoj mir i neovisnost. Njega su posebno voljeli njegovi studenti. Kao velikoga profesora, njega će se dostojno vrednovati tek onda kada se jednoga dana sjetimo da moramo odgovornije razvijati naš turizam, ali tada će vjerojatno biti već kasno da se stvar temeljitije popravi.

Zagreb, studeni 2018.
                                                                     Mr.sc. DARKO VLAHOVIĆ