Martina Nimac Kalcina, predsjednica Zajednice obiteljskog turizma HGK

Obiteljski turizam treba rasti na kvaliteti

Izvor i foto: Privredni.hr/ Improve Research & Analytics

Izuzetno smo ponosni što su dvije hrvatske kuće na nedavno održanom izboru za najbolje europske kuće za odmor u Barceloni dobile priznanja za prvo mjesto u kategoriji Najbolja obiteljska kuće za odmor i Najbolja kuća za wellness-odmor. Zajednica obiteljskog turizma HGK aktivno se zalagala za educiranje domaćina i podizanje kvalitete obiteljskog smještaja.

Kao i proteklih godina i ove smo održali Nacionalni forum obiteljskog smještaja koji je jedini nacionalni skup pružatelja ugostiteljskih usluga u domaćinstvu (iznajmljivača) iz cijele Hrvatske, koji razmatra aktualne teme te nudi edukativne sadržaje i umrežavanje s ponuđačima proizvoda i usluga za obiteljski smještaj. Pored Nacionalnog foruma održano je i nekoliko regionalnih foruma na razini županija. Zajednica je zajedno s Ministarstvom turizma, Hrvatskom turističkom zajednicom i ostalim dionicima u turizmu aktivno sudjelovala u realizaciji i provedbi mjere 9. turističke politike - Nacionalni program unapređenja obiteljskog smještaja, definirane Strategijom razvoja turizma Republike Hrvatske do 2020. godine.

Zajednica obiteljskog turizma će u 2020. godini nastojati, u suradnji s TZom i lokalnim upravama, uključiti što više subjekata obiteljskog smještaja u postavljanje kriterija i oznaka kvalitete prema segmentima ponude, a sve u skladu s novim zakonima u turizmu koji će pridonijeti brendiranju i izradi strategije razvoja obiteljskog turizma. On bi trebao poslužiti za što bolju promociju obiteljskog smještaja. U 2020. godini ne očekujemo značajniji porast broja novih objekata, već nastavak podizanja kvalitete.

U skladu s osnovnim ciljevima i razlozima osnivanja Zajednice obiteljskog turizma HGK, ona će nastaviti sa svojim djelovanjem i u 2020 godini. Prvenstveni zadatak jest umrežavanje svih aktera u obiteljskom turizmu radi što bolje razmjene informacija, detektiranja aktualnih problema, predlaganja mogućih rješenja i uspostavljanja kvalitetne suradnje s nositeljima svih razina vlasti. S obzirom na to da je konačni cilj postizanje što kvalitetnijeg i lakšeg poslovanja domaćina u obiteljskom turizmu, Zajednica radi i neprekidno će raditi na podizanju kvalitete usluge smještaja i svih popratnih pružatelja usluga. U tom smjeru organiziraju se edukacije raznih tema, i na nacionalnoj i na lokalnim razinama. Najvažniji je događaj organizacija Nacionalnog foruma obiteljskog smještaja koje je glavno okupljanje svih aktera u obiteljskom turizmu i drugih pružatelja proizvoda i usluga koji su na bilo koji način povezani s obiteljskim smještajem.

Pored Nacionalnog foruma, svaka sekcija Zajednice obiteljskog turizma organizira i svoje regionalne forume. Isti će u 2020. godini dobiti još veću važnost s obzirom na to da se novim paketom turističkih zakona uvodi sve veća decentralizacija što znači da će najvažnije odluke donositi lokalne i regionalne vlasti. Zajednica će i dalje aktivno sudjelovati u radu Europskog udruženja obiteljskog smještaja te ravnopravno s ostalim članicama proaktivno nastojati utjecati na smjernice Europske unije koje se odnose na turizam. Radi podizanja kvalitete usluge, uz edukacije, Zajednica će aktivno raditi na povezivanju domaćina s proizvođačima i ponuditeljima lokalnih autohtonih proizvoda i usluga.