Margarita Maruškić Kulaš, ravnateljica Javne ustanove Aquatika

Mjesto okupljanja u gradu susreta

Izvor: Privredni vjesnik

"UZ POMOĆ AQUATIKE KARLOVAC SMO VRATILI NA TURISTIČKU KARTU HRVATSKE"

Osim što je Aquatika turistička atrakcija, ona ima veliku ekološku, obrazovnu i znanstvenu vrijednost, a pritom je i velika potpora lokalnom gospodarstvu i razvoju cijeloga grada

Svaki kutak Hrvatske krije ljepote i prirodna bogatstva koja su vrlo često razlog okupljanja i istraživanja, a ujedno su i veliki turistički potencijal. Tako je i ideja za otvaranje karlovačkog slatkovodnog akvarija krenula od prirodne pozicije grada na četiri rijeke - Korane, Kupe, Mrežnice i Dobre, grada koji spaja i kojeg simbolizira povoljan prometni položaj na raskrižju putova.

Isto tako, bez obzira na povijesni značaj Karlovca i znamenitosti poput Staroga grada Dubovca, Gradskog muzeja, crkve Presvetog Trojstva i franjevačkog samo-stana s galerijom ili gradskog kazalište Zorin dom, uvijek je nekako ostajao dojam da je Karlovac – prolazno sjecište puteva. I čini se da je pomak učinila upravo Aquatika, prvi slatkovodni akvarij u Hrvatskoj koji zbog svoje originalnosti i činjenice da ovakav slatkovodni akvarij s endemskim vrstama postoji u samom srcu Hrvatske, čini novo jedinstveno mjesto okupljanja u Gradu susreta.

Od samoga početka Aquatiku sam smatrala projektom koji može ponuditi mnogo više od samog akvarijskog postava i koji može zna-čiti i svojevrsno repozicioniranje turističke ponude Grada Karlovca. Naime, osim što je Aquatika turistička atrakcija, ona ima veliku ekološku, obrazovnu i znanstvenu vrijednost, a pritom je i velika potpora lokalnom gospodarstvu i razvoju cijeloga grada.

Zbog toga od samog otvaranja Aquatike potičemo rad lokalnih umjetnika, obrtnika i dizajnera, njihove proizvode prodajemo u našoj suvenirnici, a surađujemo i s lokalnim dobavljačima, udrugama i poduzetnicima. Uz sve to, stalno radimo na osmišljavanju novih programa, pa smo tako u vlastitoj nakladi objavili slikovnicu i bojanku, u prostorijama su održani Dani speleologije, brojne kazališne predstave, humanitar-ni koncerti…

Bogatstvom ponude osiguravamo stalnu zainteresiranost javnosti za Aquatiku i Karlovac, a stalno razvijanje novih ideja rezultiralo je time da je danas Aquatika prepoznata kao nezaobilazna adresa sa snažnom pozicijom u turističkom, gospodarskom, obra-zovnom i ekološkom značenju za grad i njegovu okolicu.
Treba reći da je potencijal i važnost ovoga projekta za karlovačko područje, ali i širu lokalnu i nacionalnu zajednicu, prepoznat u zač-etku.

Naime, EU je prepoznao projekt i uvrstio ga u 15 odabranih od ukupno 144 pristiglih prijava na natječaj za dodjelu bespovratnih sredstava iz strukturnih fondova i sufinancirao ga sa 36,2 milijuna kuna. Time je Aquatika postala i odličan primjer kako općine i gradovi trebaju surađivati s regionalnim koordinatorima za apliciranje na strukturne fondove.

Na cijelom timu koji vodi Aquatiku bio je zadatak da potencijal nastavi razvijati, a sada činimo sve da svakodnevno pridonosimo očuvanju prirodnih bogatstava Hrvatske i na kreativan i edukativan način predstavljamo važnost očuvanja života koji se skriva ispod površina naših rijeka. Stoga nas vesele i priznanja koja potvrđuju da radimo dobar posao, poput nagrade za drugi najuspješniji lokalni EU projekt u Hrvatskoj, zatim A+Awards nagrade u kate-goriji Arhitektura i pejzaž posvećenoj inovativnim projektima koji stvaraju prirodan okoliš te priznanja Hrvatske udruge za odnose s javnošću u kategoriji Odnosi s javnošću u regionalnoj i lokalnoj samoupravi.

Dobitnici smo i nagrade za najbolji nacionalni projekt na Bled Water Festivalu, koji promovira podizanje javne svijesti po pitanju voda te njihove zaštite u svijetu. Danas možemo reći da smo na dobrom putu jer smo uz pomoć Aquatike Karlovac vratili na turističku kartu Hrvatske. Veseli nas što u tome za sada uspijevamo, što potvrđuje i činjenica da sami Karlovčani ovaj projekt smatraju najvažnijim projektom među onima koji su u proteklim godinama realizi-rani u Karlovcu.

 

Margarita Maruškić Kulaš

Ravnateljica Javne ustanove Aquatika – slatkovodni akvarij Karlovac