Jerko, Jeronim Martinić, Bol

Mi i "naš" turizam

 Izvor i foto: Turizmoteka

Ova riječ „naš“ turizam podrazumijeva naše bavljenje turističkom djelatnošću, a kojeg znalački ekonomski trebamo koristiti, brinući se istovremeno o općem dobru u korist svih nas u lokalnoj zajednici. Istodobno trebamo objektivno kritični i samokritični razgovarati o slabostima. Kritika ne bi smjela biti samo negativna već realna utemeljena na argumentima bez obzira na što ili na koga se odnosi.
Današnjica u kojoj živimo i djelujemo mijenja sve dosadašnje načine rada u svim djelatnostima posebno u turizmu. Stalno smo izloženi najrazličitijim zahtjevima turista posebno za što kvalitetniju ponudu u svim oblicima turizma ali i svih dionika u našem Bolu. Tim novim i drugačijim turističkim pojavama uvijek je, stalno je, u destinaciji nužnost briga o okolišu, interesu lokalne zajednice i ekonomskoj koristi domicilnog stanovništva. Kakva korist i od neograničene „kvote turista, putnika-posjetitelja“ ako većina stvarnog domicilnog stanovništva od toga nema primjerene ekonomske koristi.

U svemu ovome, i još u mnogo čemu, trebalo bi nas kao receptivnu zemlju, u ovom slučaju destinaciju Bol, brinuti ljudski potencijali. Problem radnika posebno dolazi do izražaja u većim i sadržajnijim ugostiteljsko-hotelskim objektima. Razvojnim planom, koji trebamo imati, automatski se naziru nova radna mjesta po broju i profilima. Ljudi -stanovnici čine mjesto/grad, a ne zgrade. Zgrade u Bolu starijeg, a posebno novijeg vremena, stoje-zjape veći dio godine prazne, a broj stanovnika-birača (statistički) čak i raste. Stvar je u fiktivno prijavljenim osobama sa prebivalištem u Bolu. Razlog tome vjerojatno je poznat.

Eto, mi u Bolu, na destinacijskoj razini, uopće o turističkoj sadašnjosti i budućnosti ozbiljno ne razgovaramo. Ako se nerijetko piše i govori o „kriznom upravljanju u turističkim tvrtkama“, zašto se ne bi moglo govoriti o kriznim situacijama u lokalnim odnosno društveno političkim zajednicama, a time i u pojedinim turističkim destinacijama. Ako ribari, lovci i … imaju utvrđenu, ograničenu „kvotu“ ulova pojedine vrste riba odnosno divljači moglo bi se postaviti, možda suludo, pitanje za odgovarajući broj turista u nekoj destinaciji, zašto ne ? Nažalost, gotovo na svim razinama i prigodama govori se samo o turističkim brojkama ( broj dolazaka, noćenja, automobila, izletnika, aviona, prevezenih putnika, kofera, … ) a ne o kvaliteti svih mogućih usluga, a o ekonomskim učincima da se i ne govori.
Dakle, u destinaciji od turizma trebaju imati koristi domicilni stanovnici, a ne pojedini spekulanti -ne dozvoliti da „spekulanti“ uništavaju prirodne vrijednosti u destinaciji -treba misliti na buduće generacije i turista i domaćeg stanovništva -ne pre/opterećivati osnovnu infrastrukturu (nastavi li se ovakvom neumjerenom izgradnjom, a ne poradimo na pročišćivaču i s time povezano, ugušiti ćemo se u g…… , a pogodno morsko strujanje neće odolijevati tom problemu -ne poticati ras/prodaju zemljišta, djedovine -boriti se za produljenje turističke sezone ( produljenje sezone očituje se jedino u zabrani vanjskih i unutrašnjih građevinskih radova.

Zašto ne dozvoliti rad uz primjenu svih pravila o građenju, a posebno primjenu odluke o komunalnom redu ) -uključivati domicilno stanovništvo o vitalnim-razvojnim odlukama (DMO )-pokušati zadržati tradicionalne djelatnosti (obrt, poljoprivredu, ribarstvo i drugo -ne pod svaku cijenu težiti velikom rastu prometa, već brinuti čak i o „malom rastu“ a da se postiže što kvalitetniji život mještana. JESMO LI analizirali stanje u svemu u ovoj našoj turističkoj destinaciji i jesmo LI SPREMNI činiti ljepše i bolje u svakom pogledu.? Naime, glavni planirani ne-realizirani razvojni programi i projekti opetovano su navedeni u pred izborno vrijeme, svibanj 2021.g. Nužno bi, po meni, nakon svake sezone (godine) napraviti sveobuhvatnu inventuru odnosno analizu turističke sezone u prostoru i u svim djelatnostima u destinaciji. Nedostatne ili nejasne su namjere mnogih nositelja turističke djelatnosti u planiranju odnosno razvoju.

Uočene, konstatirane nedostatke treba što prije popraviti-ukloniti, ako se ozbiljno razmišlja o turistima veće kupovne moći. Bol je prvenstveno kupališno-obiteljska ljetna destinacija pa bi na odgovarajući način trebalo težiti umjerenom rastu pojedinih oblika turizma; kongresni-sportsko rekreacijski na kopnu i moru- njegovanju kulturne baštine i prirodnih pogodnosti koji Bol može činiti privlačnim i izvan ljetne kupališne sezone.

Nemoguće je ne podsjetiti na već napisani OSVRT uglavnom na prostor ali i na neke sadržaje u Bolu, a koji su napisani i objavljeni još 2018.; 2019.godine, a posebno i dodatno 2020. g. O apartmanizaciji i ex kompleksu Bijela kuća već je izgovoreno i napisano previše negativnosti. U mnogim dokumentima, pisanim osvrtima (Strategijama ) negativnu ocjenu dobiva ex kompleks BK za koji se kompleks, po meni, ispunjavaju uvjeti ozbiljnog javnoga prosvjeda na čelu sa liderima lokalne vlasti a prema „vlasniku“ navedene nekretnine.
Šetnica i sadržaju na i uz nju nisu na odgovarajućoj razini ni po izgledu (dizajnom ) ni po lokaciji a ni po sadržajima. O sadržajima ponude tih objekata kao i o koncesijskim odobrenjima, pomorskom dobru, ozbiljna su pitanja. Možda se planom-projektom „Benečica“ stvari automatski rješavaju, ali opreza nikad dosta. O vrsti i količini sadržaja ugostiteljsko-turističke ponude, posebno sportske vezane za more, trebali bi mjerodavni raspravljati i donijeti privremene pa i trajnije odluke. Posebno je uočeno svaštarenje sa reklamama-tablama a dodatno bode u oči nekoliko uvelih-suhih borova. Takva slična „slika“ je i u produžetku od glavne plaže (legalni? Kampovi, parkirališta ) zaobilaznice pa kod rotora (iznajmljivanje bučnih „traktora“ ) i tako gotovo sve do Dominikanskog samostana. Ništa, po meni, nije bolja „slika“ ni po bolskim ulicama odnosno po bolskoj Rivi-stolovi i stolice, reklame i … Neke prednosti, prilike, slabosti i sl… nekoliko je pojedinaca navelo u pisanom obliku i dostavilo nadležnim kao pripomoć pri izradi razvoja destinacije Bol od 2021.-2027.g.

Nerijetko neki svoju uslugu pružaju „tek u špici sezone“ pokupe barem malo „vrhnja“ i odu, a turisti pred i posezone uskraćeni su objavljenom uslugom na plaži i uz plažu. Treba sve to proanalizirati i utvrditi sadržaj i lokacije i obvezujuće vrijeme pružanja utvrđene usluge odnosno proizvoda. O cijenama i naknadama i naplatama koncesijskih odobrenja ovdje sada također neće biti riječi. Bicikle i druga „prometala“ po Rivi nerijetko su smetnja pješacima -šetačima a i nekim uslužnim sadržajima.
Dobrom pripremom i s hrabrošću pojedinih lokalnih institucija a posebno Općinskog vijeća treba sve negativnosti administrativno pa i fizički sasjeći, a dosljednom primjenom Odluke o komunalnom redu mogu se prihodovati znatna novčana sredstva. O možebitnim programima i projektima vezanim za kreditiranje iz Europske fondove posebna je tema.

Ne bi smjela biti velika greška ako se reče da u sezoni u Bolu ima plus-minus 30% ne evidentiranih turista. Za izletnike morem-brodovima ima podataka, ali nedostaju oni izletnici automobilima iz ostalih mjesta otoka Brača.
Veli most-Riva trebala bi biti bez parkirnih mjesta, ali sa … Veliki je problem neadekvatnog korištenja prostora, posebno prirodnog, koji se ljeti zlorabi i neracionalno troši, a kad ga jednom uništiš povratka nikada više nema. Košmar na plaži ZR općenito, a i po noći (pred i poslije otvaranja-zatvaranja disca) očevici su primijetili stvaranje nereda, ugrožavanje prirode, imovine-inventara, neadekvatno ponašanje i kojekakva druženja.

Broj kupača na plaži ZR je nekoliko puta veći od broja (registriranih) turista s boravkom u Bolu, pa bi trebalo poraditi na mogućnosti naplaćivanja ulaznica s tim da bolski registrirani turisti imaju odgovarajuću karticu.
Gastro-zabavna večer (bolsko ljeto-srijedom ) zahtjeva u najmanju ruku reprogramiranje zapravo sve je vrlo upitno; lokacija, dizajn, uvjeti rada, legalnost i … držim da bi o cjelokupnom „kulturnom ljetu“ trebalo na neki način „prozboriti“ ( kome je prvenstveno namijenjeno, gdje -što i koliko čega ) a primijećeno je da hotelski gosti nemaju dovoljno (nikakvih) informacija o programima ili događanjima u mjestu. Oni preferiraju folklor-klapsko pjevanje i neke karakteristične-edukativne, posebno lokalne programe. ( nasumice: tečaj gastronomije ( gastro natjecanje - show ) u suradnji sa Srednjom školom, mađioničari-animatori, tečaj jezika, prikazivanje arhivskih propagandnih kratkotrajnih filmova ( karneval -Blaca-procesija priko Poja- , posjet znamenitostima, vrtovi-poučne staze ljekovitog bilja i sl.)

O nelegalnim iznajmljivačima kao da ne postoje, to je problem i lokalne zajednice ali i države- njenih institucija. Neki turisti u legalnim (bez domaćina) a naročito u nelegalnim apartmanima nemaju „čipirane kante“ pa kesice smeća stavljaju uz kontejnere ili ih odlažu u koševe postavljene na javnim mjestima- posebno po rivi- lako je to utvrditi-regulirati, ali čija je to problematika ?
Prostorni plan, nakon razvojnog je temelj turizma i održivog razvoja destinacije odnosno lokalne samouprave. Definirati-betonirati temelje turističkog razvoja, a ne se iscrpljivati na možebitne pa nerijetko i špekulativne projekte raznih slobodnjačkih ili parcijalnih interesa -lobija pa i pojedinaca-. Čini mi se da u destinaciji odnosno lokalnoj zajednici nedostaju „istomišljenjaci“ u mnogo čemu pa je i zbog toga nužnost što prije „betonirati“ viziju-razvoj i toga se pridržavati i time onemogućiti djelovanje „slobodnih strijelaca“.

Općina, držim da je nužno utvrditi i formirati nekoliko stalnih ili pak povremenih radnih tijela odbor ili komisiju kao ne obvezujuća pomoć radu i odlučivanje i Načelnika i Općinskog vijeća ( Odbor za razvoj i prostor; Odbor za turizam savjest-savjet); Odbor za suradnju s ostalim općinama na otoku, regiji ili međunarodnu suradnju; Komisija za imenovanje ulica, trgova, naselja-prostora (toponomastika); Odbor za kulturu-društvene djelatnosti. Očekuje se aktivnost svih članova Općinskog vijeća (pojedina zaduženja ) i bez zadrške brigu za opće dobro, za bolji Bol ili za „Bolu-bolje“ za što su dobili povjerenje birača.

Pod Ložu, u strogom centru, prostoru pod zaštitom nije mjesto trgovine sa „ mirišljivom“ plastikom-gumom-rekvizitima za plažu …. k tome još izvan „gabarita“ dodatno izložena. Tim više što su u neposrednoj blizini ugostiteljski sadržaji. To isto ili slično odnosi se i na još neke trgovine po rivi. Inače, po meni, inicijatore-inovatore u turističkoj djelatnosti, ako su usuglašeni, treba na odgovarajući način podupirati. Isto tako udruge-klubove sa poznatim programom rada, prema mogućnostima, poželjno je potpomagati. Moglo bi se pitati: da li sve općinske društveno-političke- gospodarske institucije dovoljno i poželjno doprinose kvaliteti turističke destinacije, a posebno domicilnim stanovnicima u svakom pogledu.
Lokalni portal, po uzoru/sadržaju na ex portal „boljani.info“, je nužan i treba naći načina da se formira i aktivira.

Projekte, zamišljene i planirane ( pred lokalne izbore naglašeni i obećani ) treba proanalizirati, procijeniti i odlučiti se za prioritete.
Uostalom, „nova vlast“ nakon 100-tinjak dana vladavine, trebala bi krenuti s nekim akcijama odnosno odlukama, javno objaviti, a za bolji Bol, i za Bolu bolje!.

Bol, 18. 09. 2021.     Jerko, Jeronim Martinić