Tatjana Roth, Pročelnica Upravnog odijela za kontinentalni turizam Osječko-baranjske županije

Izvor : Turizmoteka              Foto: obz.h               Razgovarao: Đuro Tomljenović

Slavonija i Baranja, te hrvatske turističke Pepeljuge polako podižu glavu. Konačno je i Vlada shvatila da nam treba razvoj svih krajeva Lijepe naše. Kako mi u Hrvatskoj, malo toga imamo osim turizma, eto turizam je odabran da povede i pokrene razvoj tih naših istočnih regija. Zato smo za razgovor odabrali gospođu Tatjanu Roth koja je načelu Upravnog odijela za kontinentalni turizam Osječko-baranjske županije.

1.Koja je zadaća županijskog Upravnog odjela za kontinentalni turizam Osječko-baranjske županije?

Upravni odjel za kontinentalni turizam Osječko – baranjske županije radi poslove vezane uz djelatnosti razvoja kontinentalnog turizma iz nadležnosti Županije, prije svega poslove praćenja i proučavanja problematike razvoja kontinentalnog turizma, praćenja i unaprjeđena različitih oblika kontinentalnog turizma, poslove organiziranja i koordiniranja provedbe projekata čiji je nositelj Županija, poslove vezane uz koordiniranje dionika razvoja kontinentalnog turizma…

Imamo okvirni strateški dokument, to je Master plan turizma Osječko-baranjske županije. Jasno i transparentno komuniciranje vizije, ciljeva i ključnih aktivnosti javnog sektora glede implementacije Master plana turizma Osječko – baranjske županije, od ključne važnosti za senzibiliziranje javnosti oko važnosti turizma za budući razvoj regije, ali i harmoniziranje aktivnosti privatnog sektora. Upravni odjel radi strateško planiranje, koordinaciju i praćenje realizacije Master plana, integralni pristup svih dionika turističke destinacije, surađuje sa dionicima turističkog sustava na nacionalnoj razini, planira programe edukacija za sustav destinacijskog menadžmenta te edukacije privatnih iznajmljivača glede trendova, zakona i programa sufinanciranja izgradnje novih kapaciteta.

Organizaciju seminara, radionica i predavanja gdje uzorni predstavnici sektora dijele stečena znanja, savjete itd. Predanost i posvećenost lokalne zajednice turizmu ključ je zdravog i kvalitetnog razvoja turizma. Informiranje o mogućnostima uključivanja, poduzetničkim inicijativama, mogućnostima zapošljavanja i samozapošljavanja, prednostima koje turizam omogućava svim dionicima.

2. Odjel kojem ste na čelu postoji nepunih godinu dana. Koji su prvi rezultati rada tog odijela?

Kako je video danas medij bez kojeg se ne može, a Internet savršen marketinški prostor za promociju, snimili smo promotivni video. Osječko-baranjska županija po prvi puta ima turistički film s naracijom na tri jezika, hrvatskom, engleskom i njemačkom. Predstavili smo svoje potencijale i ponudu Münchenu i Grazu. Kao županija koja se intenzivno i uspješno pozicionira na turističku kartu Europe, ove su prilike iskorištene kako bi se njemačkim i austrijskim institucijama, poduzetnicima i turističkim djelatnicima predstavila autohtona ponuda slavonske i baranjske kulture, s naglaskom na buduću suradnju i potencijalne investicije. Upravni odjel za kontinentalni turizam Osječko – baranjske županije svojim je korisnicima dodijelio i tri vrste potpora u ukupnom iznosu od

• Potpore za ulaganja u razvoj i unaprjeđenje ruralnog turizma - usmjerene su ulaganjima u razvoj i unaprjeđenje ugostiteljske i turističke usluge, a u cilju podizanja razine kvalitete usluge
• Potpore za autohtonu eno i gastro ponudu - potaknuto je povezivanje pružatelja ugostiteljskih i turističkih usluga s lokalnim poljoprivrednim proizvođačima što izravno pridonosi razvoju lokalnih poljoprivrednih proizvođača, povećanju njihove konkurentnosti te njegovanju autentične lokalne kuhinje
• Potpore za organizaciju i sudjelovanje na sajmovima i manifestacijama - koje su od značaja za razvoj ruralnog turizma i predstavljanju turističkih potencijala Županije.

Sudjelovali smo i na tradicionalnom susretu turističkih djelatnika te svih dionika u turističkom sustavu Republike Hrvatske - Dani hrvatskog turizma u Hvaru. Osječko – baranjska županija je preuzela obveze oko predstavljanja Slavonije na Hvaru, na „Panonskoj lađi“ (koju nam je ustupio Selimir Ognjenović) gostima su ponuđeni autohtoni slavonski gastro specijaliteti i vrhunska vina s vinogorja slavonskih županija, a predstavili su se vlasnici smještajnih kapaciteta i ugostiteljskih objekata te djelatnici u turizmu s područja Slavonije, Baranje i Srijema.

Uspješno smo i u cijelosti realizirali projekt „Biciklističkim rutama kroz Slavoniju i Baranju“ koji je sufinanciran sredstvima Ministarstva turizma u iznosu od 458.700,00 kuna. Kroz projekt su postavljene servisne stanice za popravak bicikala, brojači biciklističkog kretanja, izrađeni prometni elaborati, standardi za bed and bike smještajne objekte, izrađena županijska mobilna aplikacija.

U svrhu daljnje promidžbe Osječko-baranjske županije, oslikan je autobus s digitalnim tiskom i sloganima naše Županije, izdana grafička publikacija „Vinski atlas“ u koju su uvrštena četiri bogata vinorodna područja Osječko-baranjske županije, a prezentirana su buteljirana vina za prodaju, portreti vinara, vinarije i kušaonice te topografske mape sa popratnim stručnim tekstovima o značajkama svakog vinogorja. Vinski atlas izdan je na hrvatskom i engleskom jeziku i odličan je vodič kako domaćim tako i stranim turistima.

Mladu tenisačicu Donnu Vekić prepoznali smo kao ambasadoricu koja promovira Županiju na svojim nastupima, objavama na web-u i društvenim mrežama, predavanjima i motivacijskim govorima mladima. Športski uspjesi se izravno odražavaju na nacionalni ponos, prestiž i pozicioniranje države. Sve češće u turističkim vodičima se nalazi epitet Hrvatske kao športske nacije jer športski uspjesi govore puno o narodu, njegovim talentima i načinu života. Tako se sve više šport pozicionira u suvremeni turistički imidž.

Redovito se prati zakonska legislativa te je pismeno očitovanje na Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti i na Nacrte prijedloga Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma, Zakona o turističkoj pristojbi i Zakona o članarinama u turističkim zajednicama dostavljeno nadležnom tijelu - Ministarstvu turizma.

U svrhu promicanja kontinentalnog turizma u Osječko-baranjskog županiji, Upravni odjel za kontinentalni turizam daje svaku potrebnu podršku svim sudionicima na području Županije, a isto tako promiče ideje i prijedloge prema Ministarstvima, prvenstveno prema Ministarstvu turizma, kako bi se razvijala i promovirala naša Županija i svaki pojedinac koji tome pridonosi. Između ostalog objavljen je i predstavljen zdravstveni turizam Osječko – baranjske županije na Sajmu zdravstvenog turizma u Moskvi gdje je u časopisu na ruskom jeziku predstavljen zdravstveni klaster Pannonian Health.

Osnovan je Savjet za kontinentalni turizam koji je strukturiran tako da su osim predstavnika javnog sektora uključeni i ključni dionici privatnog sektora. Tako se osigurava sudjelovanje svih relevantnih dionika turističkog sektora Županije i postiže veća efikasnost u pogledu provedbe ključnih strateških odrednica Master plana.

3. Prošle godine pokrenuli ste prvo brendiranje Slavonije i Baranje? Pitam, nije li prvo trebalo popisati sve atrakcije kojim obiluje Vaša regija? Ponude za boravak i posjetu toj regiji još uvijek su siromašne, tradicionalne (Vinkovačke jeseni, Đakovački vezovi…), premda je turistička i ugostiteljska ponuda (OPG) Vaše regije postala zadnjih godina bogatija i dostojna posjeti puno većeg broja turista nego do sada?

Sporazum o suradnji na kreiranju i promociji turističkog brenda Slavonija ključni je dokument koji bi trebao postaviti kvalitetne temelje za razvoj kontinentalnog turizma u okviru kojeg će biti izrađen Strateški marketinški plan s planom brendiranja. Cilj je povezivanje, mogućnosti zajedničkog izlaska na tržište te prije svega povećanje regionalne prepoznatljivosti.

Sporazum o suradnji na kreiranju i promociji Slavonije kao osmišljenog turističkog brenda predstavlja veliki korak u smislu jačanja konkurentnosti ponude jer zajednički nastup putem klastera i brendiranje Slavonije kao destinacije, učinit će nas prepoznatljivijima. Stvara se prostor za iskorištavanje bogatog turističkog potencijala. Bilježimo sve veći broj posjeta i noćenja, porast smještajnih kapaciteta i objekata.

Bitno je za istaknuti da su postignuti značajni rezultati provedbom programa koji su usmjereni oživljavanju gospodarske djelatnosti te očuvanju kulturne baštine te se očituju kroz povećanje broja pružatelja turističkih usluga, obnovu tradicijskih objekata te obnovu starih vještina i zanata, otvaranje novih kanala prodaje domaćih proizvoda i usluga. Osječko-baranjska županija intenzivno poduzima mjere i aktivnosti kako bi se poboljšala kvaliteta turističke ponude pojedinih destinacija na području naše Županije.

Sinergija prirodne, nematerijalne kulturne baštine i ruralne kulture življenja predstavlja jedinstven turistički proizvod i značajan potencijal kako u turističkom tako i u općem gospodarskom i društvenom razvoju ruralnih područja. Proces turističke valorizacije spomenutog potaknut će i optimizirati zaštitu i očuvanje vrijednosti, diferencirati i oplemeniti turističku ponudu i postići prepoznatljivost na turističkom tržištu. Postizanje sinergije temelji se u izgradnji kulture partnerstva, proširenju suradnje između svih dionika te intenzivnom radu na razvojnim projektima.

4. Slavonija je , nakon dugo godina zanemarivanja konačno došla u prvi plan kada se govori o razvoju. Imam dojam da su se Slavonci pokazali kao najmanje poduzetni. Poljoprivreda kakva je nekada postojala sada više nema budućnosti. Odlazak mladih je već strateško državno pitanje, a ne samo demografsko. Gdje vi vidite mogućnosti za rast, razvoj i opstanak u Slavoniji?

U okviru Strategije za demografsku revitalizaciju Republike Hrvatske, posebna pozornost posvetiti će se području Slavonije, Baranje i Srijema gdje je značajan pad broja stanovnika, kao i negativan prirodni prirast i migracijski saldo, a koji traje još od 1991. godine kada se broj stanovnika uslijed ratnih zbivanja značajno smanjio (gotovo za 10%).

Osječko-baranjska županija nastoji, također, stvoriti prostor za iskorištavanje bogatog turističkog potencijala, povezati domaće proizvođače i pružatelje usluga u turizmu, dovesti do oporavka gospodarstva, povratka lokalnog stanovništva i povećanja broja turista te, naposljetku, područje Osječko-baranjske županije učiniti prepoznatljivim ne samo u Hrvatskoj nego i u svijetu. Imperativ je gospodarski razvoj temeljen na spoju poljoprivredne proizvodnje više dodane vrijednosti i inovativne turističke ponude. Lokalno je stanovništvo posvećeno neprestanom podizanju kvalitete tradicionalnih gastronomskih proizvoda i vina, a svoje posjetitelje dočekuju na autentično gostoljubiv i opušten način.

5. Hrvatska je uspješna turistička zemlja, no previše je svoj turistički razvoj naslonila na hrvatsko uzmorje. Tek se sada otkrivaju ljepote i mogućnosti hrvatske unutrašnjosti, pa i Slavonije. Koji su turistički aduti te, kako je rekao poznati turistički znalac Selimir Ognjenović, „Najljepše hrvatske tajne“-Slavonije?

Osječko-baranjsku županiju kao autentični dragulj kontinentalnog turizma Republike Hrvatske čini teritorij koji zbog prirodnih ljepota netaknute prirode (potoka, jezera, močvara, rijeka, šuma, lovišta, te Kopačkog rita kao jedinstvenog Parka prirode) izgledom podsjeća na oazu mira.
Pečat području daju plodna polja, domaće životinje, pejzažni vinogradi, termalni izvori, znameniti dvorci, sakralni objekti, spomenici, parkovi, obiteljska poljoprivredna gospodarstva, etno sela, ugostiteljski objekti i nadasve topli domaćini koji domaćom hranom i čuvenim vinima čine Osječko – baranjsku županiju jedinstvenom destinacijom.

Originalni događaji, odmor u otmjenom ladanju i etno selima, šetnja raskošnim parkovima i vinskim cestama, tajanstveni dvorci, vožnja brodom po velikim rijekama uz melodije tišine i cvrkut ptica, samo su neki od načina interpretiranja naše kulture i povijesti na koju smo osobito ponosni. Selimir je to jako lijepo interpretirao i moram mu se zahvaliti za napore koje čini kako bi senzibilizirao javnost o mogućnostima kontinenta i vrlo konkretnim koracima u „otvaranju“ Slavonije njemačkim turistima.

6. Kakva je suradnja Vašeg Odijela s turističkim zajednicama u Slavoniji i Baranji? Meni se čini, neka se ne ljute, da su u svojem radu pokretali manifestacije i događanja, prije svega za zabavu mještana, nego kao motiv za dolazak turista iz Hrvatske i inozemstva?

Suradnja između Upravnog odjela za kontinentalni turizam Osječko – baranjske županije, županijske i lokalnih turističkih zajednica, uspješno je uspostavljena. Komuniciramo, održavamo sastanke, sjednice koordinacije, što je iznimno važno zbog izvršavanja ciljeva i zajedničkog donošenja odluka i zaključaka, tj. harmonizacije ovlasti i aktivnosti.

Turističke zajednice prema Zakonu o Turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma imaju za cilj poticati i inicirati razvoj sustava turističkog proizvoda, upravljati odredištem na razini za koju su osnovane u smislu promocije, razvijanja svijesti o važnosti i gospodarskim, društvenim i drugim učincima turizma te o potrebi i važnosti očuvanja i unaprjeđenja svih elemenata turističkog proizvoda određenog područja, a osobite zaštite okoliša te prirodne i kulturne baštine sukladno održivom razvoju.

Uzimajući u obzir ograničene budžete važno je postići sinergijske učinke povezivanjem budžeta i maksimizirati učinak komunikacijskih aktivnosti. Što se tiče razvoja manifestacija, tu se ne mogu složiti. Turističke su zajednice razvile određene manifestacije koje su poprimile karakter nacionalnog i internacionalnog značaja. Nabrojat ću samo neke od njih, a to su Vinski maraton u Zmajevcu, Dani slavonske šume u Našicama, Đakovački vezovi… Na iste posjetitelji dolaze iz drugih Županija i regija Republike Hrvatske, a najveći broj inozemnih posjetitelja dolazi iz Mađarske, Srbije, Bosne i Hercegovine te Slovenije.

7. Ove godine, u listopadu, prvi puta Dani hrvatskog turizma održavaju se u Slavoniji i Baranji. Jesu li počele pripreme? Zbog ne poznavanja bogatstva i mogućnosti turističke ponude Vaše regije, u Hrvatskoj prevladava stav da Slavonija još nije spremna za godišnje okupljanje hrvatskih turističkih djelatnika. Budući da dobro poznajem mogućnosti i stupanj razvoja turističke, smještajne i ugostiteljske ponude naše Slavonije i Baranje, nadam se da će te sve napraviti da razuvjerite sve te „nevjerne Tome“. Ako sve ostane na tim Danima, ako se do njih ne pokrene i organizira te agencijama ponudi svo bogatstvo ovih istočnih regija Hrvatske, ako i nakon Dana turizma percepcija turističkih potencijala i ponude Slavonije i Baranje ne bude prepoznata i valorizirana kao nova važna karika u cjelokupnoj hrvatskoj turističkoj ponudi, onda će ti Dani biti samo još jedan „kirvaj“ kakvih ste se vi u Slavonije već nagledali.

Stav je produkt nepoznavanja bogatstva i mogućnosti. 2019. godina u svakom je slučaju prekretnica jer će se i Dani UHPA-e i Dani hrvatskog turizma održati upravo u Slavoniji. Odluka je to koja slijedi i strategiju ravnomjernog regionalnog razvoja. Postoji velik pozitivni nerazmjer između percepcije Slavonije i realnosti. Imamo što ponuditi i sretni smo što imamo priliku predstaviti sve potencijale autohtonog i jedinstvenog turizma istočne Hrvatske.

Jednako smo tako svjesni odgovornosti jer će nas u vrijeme Dana hrvatskog turizma posjetiti blizu dvije tisuće turističkih djelatnika, koji će potom svoje ekspresije o Slavoniji, Baranji i Srijemu ponijeti dalje i predstaviti nas kao destinaciju. Turizam u našem dijelu kontinentalne Hrvatske bilježi kontinuirani porast, jer se može događati 365 dana u godini. Stoga razvijamo turističku infrastrukturu, znatno je povećan broj kreveta, intenzivirali smo suradnju s hotelima, seoskim domaćinstvima, hostelima.

Osluškujemo što trebaju i što im kao Županija možemo ponuditi, jer nam je razvoj turizma zajednički prioritet. Sigurna sam da ćemo biti izvrsni domaćini ovoj manifestaciji, baš kao što smo i inače svim gostima koji posjećuju Slavoniju, Baranju i Srijem. Tko god je posjetio Osječko-baranjsku županiju vraća se upravo radi tople dobrodošlice i autentičnog doživljaja u ruralnom prostoru, kvalitetne ponude i neuobičajenih iskustava.