Rusija

Stanje i trendovi na ruskom turističkom tržištu

Izvor : HTZ/Turizmoteka                           Foto: moscow.info

HTZ predstavništva:

Rusija

Trenutno stanje na tržištu: Prema podacima sustava eVisitor, tijekom 2017. godine s tržišta Rusije je ostvareno 133 tisuće dolazaka i 955 tisuća noćenja. U usporedbi s 2016. godinom riječ je o porastu u dolascima od 12 posto te u noćenjima od 9 posto. Rani buking na tržištu Rusije je izvrstan, a već se prodaju kapaciteti za rujan i listopad što do sada nikada nije bio slučaj.

Otvorene su i nove zračne linije, poput redovne linije Aeroflota koja je od 27. ožujka počela sa svakodnevnim letovima iz Moskve za Zagreb, čime je povećan ukupan broj letova koji spajaju ključne hrvatske i ruske destinacije.

Odlične najave su potvrđene i tijekom nastupa na najvećem ruskom turističkom sajmu MITT u Moskvi. Hrvatska ja na ovom sajmu pokazala da se ima čime pohvaliti te da možemo biti jedna od destinacija na koju mogu računati ruski turoperatori, ali i individualni turisti.

U skladu s navedenim, na razini cijele 2018. godine se s ruskog tržišta očekuje porast dolazaka turista od 15 posto te možemo govoriti o povratku Rusa na hrvatsko tržište.