HTZ: Godišnje hrvatske turističke nagrade 2019.

Izvor : HTZ/Turizmoteka

HTZ: Godišnje hrvatske turističke nagrade  2019.

 

                                                         

Kategorija: Prirodna atrakcija godine


Nominirani :

JAVNA USTANOVA NACIONALNI PARK SJEVERNI VELEBIT

 

Sjeverni Velebit, osnovan 1999. godine, najmlađi je od osam nacionalnih parkova u Hrvatskoj. Taj je prostor Velebita pravi mozaik sastavljen od najrazličitijih staništa koja su dom mnogim biljnim, gljivljim i životinjskim vrstama čije smo bogatstvo tek počeli otkrivati. Upravo je ta raznolikost krških oblika, živoga svijeta i krajobraza, koje je dobrim dijelom stvorio čovjek, bila razlogom proglašenja Nacionalnog parka Sjeverni Velebit. Nacionalni park po svojoj temeljnoj misiji usmjeren je očuvanju prirode i provedbi europskih politika zaštite okoliša. Park je dio ekološke mreže Natura 2000. Osnovne djelatnosti Ustanove, sukladno Zakonu o zaštiti prirode i Planu upravljanja, uključuju poticanje znanstvenih i stručnih istraživanja, uspostavu monitoringa i zaštite vrsta i staništa, te razvoj sustava posjećivanja s naglaskom na edukaciju i interpretaciju. Javna Ustanova Nacionalni park Sjeverni Velebit u sklopu Plana upravljanja definirala je svoj cilj: razviti dobro organiziran, održivi, neinvazivni edukativni i kulturni turizam, temeljen na prirodnim vrijednostima područja.

Sjeverni Velebit idealno je odredište za sve one koji prednost daju aktivnom odmoru u netaknutoj prirodi. Bicikliranje, planinarenje, fotografiranje, boravak u pastirskim stanovima neke su od osnovnih aktivnosti posjetitelja Parka. Među najpoznatijim lokalitetima u Parku su Zavižan, Velebitski botanički vrt – jedan od dva hrvatska alpinetuma, Premužićeva staza- jedinstvena u svijetu po svom načinu gradnje, Štirovača-tradicionalno izletište uz planinski izvor , Alan i Lubenovac sa ostacima kulturne baštine i obnovljenim pastirskim stanovima u kojima je boravak na principima robinzonskog turizma.
Kuća Velebita u Krasnu trenutno je jedini posjetiteljski i informacijskom centar Nacionalnog parka Sjeverni Velebit, ali i jednog zaštićenog područja takvog tipa. Kao prepoznatljiv, moderan i atraktivan sadržaj omogućuje prezentaciju prirodnih i kulturnih vrijednosti Parka tijekom cijele godine. U Kući Velebita posjetitelji će na četiri etaže hodajući kroz postav saznati više o klimi, vrstama i staništima, kulturnoj baštini, geologiji i podzemlju uglavnom na moderan i interaktivan način. Naglasak je stavljen na duboke jame kao na posebnu osobitost Parka pa je osobita atrakcija iskustvo ulaska u jamu kroz poseban „lift".

Na raspolaganju je posjetiteljima preko 30 planinarskih staza koje pružaju brojne mogućnosti otkrivanja ovog prostora. Radi lakšeg snalaženja planinarske staze su označene, a na raskrižjima staza postavljeni su putokazi. Postojeće planinarske staze i putovi pogodni su i za ostale aktivnosti kao što su treking i hiking. Parkom i oko njega prolazi i mreža cesta koje mogu izvrsno poslužiti za bicikliranje i biciklističke ture po Velebitu.

Na Alanu u Edukacijsko-interpretacijskom centru „Planinska igraonica“, možete se upoznati s „Natura vrstama i staništima“ Nacionalnog Parka i saznati nešto o tradicionalnom načinu života pastira. Također obnovljeni pastirski stanovi nalik su tradicionalnima i stavljeni su u funkciju edukacije i interpretacije. U njima se interpretira po jedna vrsta važna za NP Sjeverni Velebit, kao i dijelovi namještaja koji su se tradicionalno koristili u stanovima. U njih se mogu smjestiti 24 osobe koje spavaju na krevetima ili na madracima s posteljinom.

 

NACIONALNI PARK PAKLENICA

 

 

Park Paklenica drugi je najstariji nacionalni park u Hrvatskoj, a proglašen je 19.10.1949. godine. Temeljni prirodni fenomeni na osnovu kojih je područje Paklenice proglašeno nacionalnim parkom su vrijedne prirodne površine pod šumom crnog bora-najveće na prostoru Dalmacije i geomorfološki vrijedni kanjoni Velike i Male Paklenice. Nacionalni park Paklenica odlikuje se iznimnim bogatstvom geomorfoloških pojava i oblika, raznolikim biljnim i životinjskim svijetom, atraktivnim krajobrazima i netaknutom prirodom a obuhvaća površinu 95 km2.

Dinamična geološka podloga te izraženi tipični krš na prostoru Nacionalnog parka Paklenica uvjetovali su bogatu biološku raznolikost koja se očituje u velikom broju biljnih i životinjskih endema (vrsta i podvrsta čija je prostorna distribucija ograničena na relativno male površine). Unatoč gotovo 70 godina posjećivanja ovoga relativno malog područja, od kojih je posljednjih 20 godina dinamika rasta broja posjetitelja znatno ubrzana a posljedično s tim i pritisci na prirodne vrijednosti koje Javna ustanova nastoji zaštititi, istraživanja provedena na prostoru Nacionalnog parka ukazuju na očuvanost populacija pojedinih istraživanih skupina.

Javna ustanova potiče arheološka i etnografska istraživanja na prostoru Parka te je tijekom postojanja Nacionalnog parka inventarizirana bogata kulturna baština. Određeni dio prihoda od posjećivanja Nacionalnog parka, Javna ustanova usmjerava na obnavljanje kulturne baštine pa su primjerice obnovljene stare kamene kuće, mlin, mirila (spomenici koji svjedoče o pogrebnim ritualima na ovom području.

Paklenica se smatra najznačajnijim hrvatskim penjačkim centrom s preko 500 opremljenih i uređenih penjačkih smjerova od kojih je najpoznatija stijena Anića kuk. Park je poznat i po više od 150 km planinarskih staza i putova. Godišnje Park posjeti više od 140.000 posjetitelja te je Park važan čimbenik privlačenja posjetitelja na šire područje i pokretač razvoja lokalne zajednice čija se ekonomija zasniva gotovo isključivo na turizmu baziranom na prirodi.

 

Prirodna atrakcija godine :

NACIONALNI PARK PAKLENICA

                                                             ***

Održivi turizam

Nominirani:

„Geopriče UNESCO geoparka“, Park prirode Papuk

 

Hrvatski sabor je 23. travnja 1999. godine izglasao Zakon o proglašenju „Parka prirode Papuk“. Temeljni razlog za proglašenje zaštite većeg dijela planine Papuk i manjeg dijela planine Krndije, bila je iznimna geološka, biološka i kulturna raznolikost sadržana na relativno malom prostoru od 336 km2, a koja je tipična za područje tzv. Slavonskih planina u zapadnom dijelu slavonske regije.
U rujnu 2007. godine na sedmoj sjednici Europske Mreže Geoparkova kojoj je domaćin bio škotski park North West Highlands Papuk je postao prvi hrvatski geopark i 30. član europske mreže te član UNESCOve svjetske mreže geoparkova. Novi status geoparka podigao je svijest o važnosti geološke zaštite i pridonio promociji lokalnih i regionalnih proizvoda, obrta, događaja, festivala, lokalne tradicije te ugostiteljstva.

Park prirode Papuk pruža vrlo velike mogućnosti rekreacije i savršeno je mjesto za aktivan odmor. Tu se prije svega misli na planinarstvo, tj. šetnje prirodom (poučne staze) koje su atraktivne u svim godišnjim dobima. Zbog visina vrhova Papuka do 1000 m planinariti mogu svi, bez obzira na godine. PP Papuk u svojoj ponudi ima najam brdskih i električnih bicikala, te adrenalinski park Duboka. Kamp Duboka nalazi se na rubnom dijelu Parka u mjestu Velika. Prvi je to moderni kamp u istočnom dijelu Hrvatske smješten u prirodnoj oazi doline potoka Dubočanke. Posebnosti Kamp odmorišta Duboka prepoznalo je i Kamping udruženje Hrvatske, te je uvršten na popis 38 najboljih malih kampova Hrvatske u sklopu projekta certifikacije standarda kvalitete OK Mini Camps, projekta poticanja kvalitete kampova i edukacije podržanog od strane Ministarstva turizma.

„Geopriče UNESCO geoparka“ je projekt koji sadržava tehnološki inovativan način prezentacije vrijedne baštine prvog UNESCO geoparka i edukacije posjetitelja, te sustav posjećivanja koji na različite načine omogućuje istraživanje i boravak posjetitelja u zaštićenom prostoru. Edukativne aktivnosti projekta kao i sami proizvodi, osmišljeni su temeljem jedinstvenih prirodnih, geoloških i ostalih znamenitosti, te će povećati svijest posjetitelja o važnosti očuvanja i zaštite okoliša, prvenstveno Parka prirode Papuk.
Unutar geoparka Papuk se nalaze brojna područja koja imaju veći stupanj zaštićenosti nego ostali dijelovi parka. Status posebno zaštićenih područja su dobili zbog svojih neuobičajenih značajki koje ih manifestiraju kao jedinstvene u području, regiji, zemlji ili čak i šire.

Ta područja su:
• Jankovac - Zbog izuzetnih prirodnih ljepota Jankovac je 1955. godine proglašen zaštićenom Park - šumom.
• Rupnica je još 1948. godine proglašena prvim geološkim spomenikom prirode u Hrvatskoj. Njegov geološki značaj je u jedinstvenoj morfološkoj pojavnosti vulkanskih stijena, u obliku četverokutnog i šesterokutnog stupastog lučenja albitskog riolita. Stupovi su nastali kao posljedica stvaranja pukotinskih sustava pri hlađenju magme na prolazu prema površini Zemlje.
• Sekulinačke planine - Posebni rezervat šumske vegetacije nalazi se u teško pristupačnom dijelu Papuka na nadmorskoj visini 740 do 820 metara. Oko 150 godina stara šuma bukve i jele zaštićena je 1966. godine kao posebni rezervat šumske vegetacije na površini od 8 hektara.
• Stari hrastovi su zaštićeni kao spomenik prirode 2005. godine i dr.

 

Projekt „Eco Domus“ Odjela za turizam Istarske županije

 

Inovativan i jedinstven proizvod na regionalnoj i nacionalnoj razini je program „Eco Domus“, kojemu je cilj diversifikacija privatnog smještaja te održivi razvoj i zaštita okoliša. 

Pokretanjem Eco Domus programa, Istarska županija razlikuje se od ostalih županija koje to nisu učinile, ali ne samo na razini RH, već i EU-a, budući da se radi o sasvim novom, inovativnom programu iz tog područja. Eco Domus je program namijenjen privatnim iznajmljivačima, a cilj mu je diversifikacija i podizanje kvalitete smještaja kroz usklađivanje s načelima održivog razvoja i održivog turizma. Privatni iznajmljivači trebaju zadovoljiti 50 kriterija u 12 kategorija da bi ušli u sustav kao „Eco Domus“ objekt, a vrši se i kontinuirana kontrola objekata.
Programom „Eco Domus“ potiče se korištenje prirodnih materijala i eko certificiranih proizvoda; s ciljem štednje prati se potrošnja vode te se koriste reduktori mlaza na slavinama i tuševima koji smanjuju potrošnju do 70%; koriste se isključivo eko certificirani toaletni proizvodi i proizvodi za osobnu higijenu s ciljem zaštite zdravlja gostiju i izbjegavanja ispuštanja štetnih tvari u okoliš; koriste se isključivo eko certificirani proizvodi za pranje i čišćenje čime se štiti zdravlje osoblja, gostiju, okoliš i šira zajednica; otpad se odvojeno sakuplja i reciklira; s ciljem štednje prati se potrošnje energije te se koriste štedne žarulje u najmanje 80% rasvjetnih tijela; valoriziraju se i promoviraju lokalna kulturna i prirodna baština, lokalni stil života te tradicionalni sajmovi i običaji s ciljem očuvanja istarskog nasljeđa i autentičnosti.
Društveni angažman u lokalnoj zajednici jedan je od ključnih elemenata održivog razvoja turizma. Eco Domus objekti predstavljaju primjere dobre prakse te su vlasnici nerijetko uključeni i u dodatne aktivnosti od značaja za održivi razvoj.
Programom „Eco Domus“ podiže se svijest gosta i lokalne zajednice, posjetitelji takvih objekata potiču se na poštivanje ekoloških načela, a često su i posjetitelji takvih objekata već od ranije ekološki osviješteni. Također, u sklopu programa Eco Domus, provodi se anketa među gostima o njihovom zadovoljstvu s ekološkim smještajem. Prije pokretanja programa Eco Domus provedena je analiza o postojećim trendovima održivog razvoja turizma i potrebnim prilagodbama privatnog smještaja za poštivanje ekoloških standarda.

U sklopu programa „Eco Domus“ uključeni iznajmljivači odvojeno sakupljaju otpad te ga recikliraju. Prati se potrošnja vode te se koriste reduktori mlaza na slavinama i tuševima koji smanjuju potrošnju vode do 70%. Koriste se isključivo eko certificirani proizvodi za pranje i čišćenje čime se doprinosi otklanjanju odnosno smanjenju štetnog djelovanja otpadnih voda na prirodu i okoliš. Objekti koji nose oznaku „Eco Domus“ moraju poštovati kriterije pod nazivom “Energija“. Prati se potrošnja energije, gosti su informirani od strane vlasnika o poželjnosti štednje energije, osigurano je dobro brtvljenje prozora i vrata, regulirana je klimatizacija, primjereno se održavaju električni uređaji, izvan sezone su uređaji potpuno isključeni te se koriste štedne žarulje u najmanje 80% rasvjetnih tijela. Također, potiče se korištenje kućanskih uređaja najvišeg energetskog razred

Projekt „Za Zlarin bez plastike“

 

 Otok Zlarin i njegovo okolno podmorje nisu područja pod statusom zaštite iako su dosadašnja istraživanja pokazala njegovu izrazito veliku bioraznolikost. Poznata flora i fauna otoka broji preko 700 vrsta, a mnoge od njih su i zakonom zaštićene. Nedavna istraživanja otkrila su preko 60 zaštićenih životinjskih vrsta različitih skupina; kukaca, mekušaca, vodozemaca, gmazova, sisavaca i ptica. Pronađeno je i 15 zaštićenih biljaka. Posebno zanimljive su orhideje kojih na otoku ima čak 13. Na otoku se nalaze i četiri speleološka objekta čija je sveukupna fauna također zaštićena. Vrlo je zanimljivo da je na 2 lokaliteta na Zlarinu pronađena smeđa alga jadranski bračić (Fucus virsoides). Ova zakonom zaštićena alga, endem je Jadrana i pouzdani indikator čistoće mora. Iako nezaštićen, Zlarin po bogatstvu vrsta, posebice onih ugroženih i strogo zaštićenih, predstavlja pravu malu oazu bioraznolikosti.
Inicijativom "Za Zlarin bez plastike" otok Zlarin je postao prvi otok na Jadranu koji je samoinicijativno izbacio iz uporabe svu jednokratnu plastiku. Time je nadmašio čak i odluku Europske komisije o zabrani upotrebe jednokratne plastike koja će se provoditi od 2021.g. Ovom hvalevrijednom inicijativom mještani, trgovci, ugostitelji, dobrovoljna društva i udruge te gosti otoka sprječavaju dotok više od 171000 plastičnih proizvoda u okoliš koliko je prethodnom analizom utvrđeno da se upotrijebi samo za vrijeme visoke sezone. Misao vodilja bila nam je smanjiti plastični otisak turizma, ali i stanovnika. Svi dionici projekta potpisali su svečanu povelju te u svom poslovanju zamijenili svu jednokratnu plastiku s ekološki prihvatljivijim rješenjima tj. kompostabilnim proizvodima te tako doprinijeli zaustavljanju daljnjeg dotoka plastičnog otpada u prirodu. Od začetka ideje do pobjede na Adriatic Plastic Challengu te provedbe projekta na otoku ne dijeli nas niti godinu dana, a već se znatno vidu njegove dobrobiti. Osim što se izbacila iz uporabe jednokratna plastika, mnogo truda se uložilo i u osvještavanje javnosti o štetnosti plastike na okoliš. Jedan od ciljeva jest gostima otoka pružiti primjer dobre prakse te ih ponukati na osobne promjene i širenje ove inicijative.

Otok Zlarin, inače najpoznatiji kao otok koralja, bogate kulturno - povijesne baštine, trenutno broji oko 200 stanovnika zimi i preko 3000 stanovnika ljeti. Velikim oscilacijama stanovništva primijećen je sve veći problem utjecaja plastike koja vrlo često završi u prirodi ili moru. U ljetnim mjesecima na otoku se odvija četrdesetak manifestacija te se za svaku koristila jednokratna plastika. Ideja o smanjenju ili potpunom zaustavljanju uporabe plastike se rodila u ljeto 2018.g. upravo nakon jedne od tih manifestacija kada je bilo evidentno koliko je plastičnog otpada nastalo i ostalo na otoku samo za jednu noć. Uz veliku podršku Turističke zajednice Zlarin i Mjesnog odbora na čelu s Antonijem Bibericom, osnivačica francuske udruge La Revolution Albatros, Ana Robb s kolegicama Natašom Kandijaš i Ivanom Kordić prijavili su ideju na natječaj u okviru inicijative zaustavljanja dotoka plastičnog otpada u Jadransko more - Adriatic Plastic Challenge u organiza ciji udruga Terra Hub i Zona te pobijedili kao najbolje inovativno rješenje ‘Zlarin - otok bez plastike’. Osnovni cilj je bio zaustaviti daljnji dotok plastičnog otpada na otok, educirati otočane i goste o problemu, ali i ponuditi zamjenska rješenja. Plastične vrećice su zamijenjene papirnatima i platnenima, slamke, pribori za jelo i ostali sitni proizvodi za ugostitelje su zamijenjeni ekološki prihvatljivijim rješenjima, a jednokratne čaše su zamijenjene višekratnim čašama sa vizualnim identitetom projekta koje se među ostalim i proizvode u Hrvatskoj.

 

Nagrada u kategoriji -Održivi turizam:

„Geopriče UNESCO geoparka“ 

    Park prirode Papuk

 

                                                         ***

Nominirani u kategoriji:

INOVACIJA GODINE

 

Virtualna šetnja Zadrom

 

Virtualna šetnja kroz povijest Zadra je šetnja kroz najpoznatije lokalitete u staroj jezgri grada Zadra gdje korisnici uz pomoć naočala koje prikazuju virtualnu stvarnost (VR naočala) imaju mogućnost doživjeti kako su ti lokaliteti izgledali u različitim povijesnim razdobljima. Zahvaljujući dostignućima digitalne tehnologije, zadarska povijest je sada bliža nego ikad. Naime, virtualni prikazi od 360°, animacije visoke rezolucije, 3D modeli povijesnih građevina, zvučni efekti i audio vodič na čak 7 jezika (hrvatski, engleski, njemački, francuski, španjolski, talijanski i esperanto) omogućuju korisnicima da se vrate u prošlost i prožive preko 2000 godina staru povijest Zadra. Korisnici se mogu okretati oko svoje osi i kretati u prostoru te stati usred Rimskog foruma, vidjeti kako je izgledao Zadar za vrijeme IV. Križarskog pohoda 1202. godine te kako je izgledao napad s mora na stari grad. Još jedna atrakcija vrijedna spomena je prikaz bombardiranja Zadra u II. svjetskom ratu. Kompletan prikaz katedrale sv. Stošije i crkve sv. Krševana izvana i iznutra omogućuje korisniku razgled spomenutih sakralnih objekata čak i tamo gdje se inače ne može ući. Animacija izgradnje vrata i zidina na Trgu Petra Zoranića omogućit će gledatelju shvatiti kakav je obrambeni sustav grad Zadar imao kroz stoljeća. Da se ljudima olakša vizualizacija kako je Zadar izgledao u prošlosti, koristi se tehnologija virtualne stvarnosti te se kreira animirani prikaz koji će omogućiti da se korisnici vrate u prošlost i vide ono što je inače nemoguće vidjeti. Na taj način premošten je jaz između imaginacije kako je Zadar izgledao u prošlosti i to na zanimljiv način.

Magic Croatia je turistička agencija smještena u staroj jezgri grada Zadra i osnovana je u veljači 2015. godine te je jedina tvrtka u Zadarskoj županiji koja nudi proizvod sa sadržajem virtualne stvarnosti.

Našu ponudu i usluge razvijali smo osluškujući potrebe i želje kupaca i gostiju. Naša prednost u odnosu na konkurenciju je u malim, fleksibilnim grupama koje mogu bolje doživjeti destinaciju i kojima se turistički vodiči i pratitelji mogu bolje posvetiti i pružiti im informacije, sadržaj i vrijednost za njihov novac. Prikazati korisnicima u virtualnoj stvarnosti sadržaj, a zatim ih navesti da požele stvarno posjetiti destinaciju ili da zbog prikazanog sadržaj požele duže ostati u destinaciji i u stvarnosti istražiti prikazano.

Prilagođen dizajn jednostavnog korisničkog sučelja omogućuje korisniku da sam odabire kad će vidjeti sljedeću točku i nije potrebno napredno tehnološko znanje za upravljanje VR naočalama. U svakom slučaju, stručni asistent je na raspolaganju korisnicima tijekom cijelog trajanja virtualne ture.

 

ViCTour – Free hologrami Zavičajnika

 

Turistička zajednica Vukovarsko-srijemske županije kroz svakodnevno poslovanje, podizanje razine kvalitete i razvijanje turističkih proizvoda odlučila je krenuti u smjeru razvoja novih proizvoda kroz suvremenu tehnologiju. Inovacija u obliku holograma je novi turističkog proizvoda na području Vukovarsko-srijemske županije i jedinstvena turistička ponuda kakva do sad nije postojala u Hrvatskoj.

Hologramima smo oživjeli duh prošlih vremena i povijesnih ličnosti bana Josipa Šokčevića, Nobelovca profesora Lavoslava Ružičke i kralja Nikole Iločkog iznimno važnih osoba za područje destinacije Vukovarsko-srijemske županije. Ličnosti koje su izabrane za prikaz u obliku holograma su povijesne osobe koje su doprinijele prepoznatljivosti Vinkovaca, Vukovara i Iloka na povijesnoj razini.

Posjetitelji će tijekom posjete ustanova u kojima su smješteni saznati više o njihovu životu kroz iznimno inovativan i pristupačan način prilagođen svim generacijama. Kroz projekciju hologrami sami pričaju o sebi, svojim gradovima i najvećim dostignućima koja su postigli.

Na sadržaju i povijesnim činjenicama koje likovi govore su radili povjesničari s stručnim timom kako bi sve informacije bile izvorne počevši od samih činjenica, datuma, lokacije, događaja pa do same odjeće odnosno uniforme. Forma u kojoj likovi izgovaraju tekst je pristupačna svima od vrtićke dobi pa do najstarijih jer na zanimljiv način verbalno i vizualno dočarava stvarna događanja u vrijeme njihova postojanja. Interakcija se postiže i specijalnim efektima dima putujućeg vlaka, magle, paljevine u laboratoriju, vatre prilikom ratovanja, raznih popratnih zvukova vezanih uz događaje koji se prikazuju holografskom projekcijom. Posebnost i dodana vrijednost holograma se krije i u tome što na kraju projekcije osoba poziva posjetitelja da se uputi i uživo vidi stvarni prostor gdje su se odvijali događaji o kojima su slušali jer je prostor gdje se nalaze hologrami biran upravo tako da imamo cijelu poveznicu i kompletno osmišljen novi turistički proizvod.

Interpretacijski centar pomorske baštine otoka Lošinja Loger "Nerezinac" 

 

„Kad se veliki brod nalazi u luci na vezu, siguran je, ali to nije ono zbog čega su građeni veliki brodovi“
Iako bi se ova izreka u prenesenom smislu mogla primijeniti i na čovjeka, njegovu unutarnju snagu i bezbrojne kreativne mogućnosti koje prebivaju u svakom od nas, u ovom slučaju zapravo sažima bit slavne tradicije lošinjskog pomorstva, sav trud, hrabrost, izdržljivost, i upornost predaka današnjih Lošinjana. U vrijeme dok se na Lošinju obilježava 170 godina od osnivanja prvog velikog brodogradilišta u Malom Lošinju prisjećamo se spremnih i odvažnih lošinjskih kapetana, domišljatih i nepokolebljivih brodograditelja, te svih običnih mornara, škrivana, koga, timunjera i malih od faguna koji su obilježili preko 500 godina (zabilježeno) duge pomorske povijesti otoka Lošinja. Svima njima u spomen 30.03.2019. godine otvoren je prvi interpretacijski plovidbeni centar pomorske baštine otoka Lošinja na drvenom jedrenjaku tipa Loger, nazvanom „Nerezinac“ u spomen na brojne mornare, kapetane, brodograditelja iz tog malog mjesta na otoku Lošinju na čijem se grbu upravo nalazi jedrenjak tipa loger. Ovaj jedrenjak na jedinstveni način priča priču o lošinjskom pomorstvu kroz multimedijalni postav u štivi (skladištu) broda, te uz postave na koverti (palubi) i rivi (obali) čini jedinstvenu cjelinu koja spaja multimediju – izložbeni prostor – radionice i naravno ono što ga odvaja od ostalih što je ploveći interpretacijski centar … jer brodovi nisu građeni da stoje na vezu u luci.

Drveni jedrenjak loger „Nerezinac“ vrijedan je primjerak tradicionalne brodogradnje i od 2010. godine na listi je zaštićenih kulturnih dobara Ministarstva kulture RH.
Jedrenjak je obnovljen po uzoru na lošinjske logere s kraja 19. stoljeća. Restauriranjem broda te njegovom preobrazbom u interpretacijski centar, ostvarena je jedinstvena turistička infrastruktura - muzej na otvorenom, koji doprinosi vizuri tipičnih otočnih mjesta.
Muzeološki postav upućuje na značajke svakodnevnog života na brodu krajem 19. stoljeća. Međutim, pored općih informacija o takvom tipu brodova, vremenu u kojem su nastali i korišteni kao i o tipu tereta koji je bio uobičajen, postoji vrlo malo izravnih podataka upravo o ovom brodu: povijest „Nerezinca“ je gotovo potpuna nepoznanica. Stoga se njegova zagonetna prošlost nametnula kao potka prilikom osmišljavanja postava. Kad pred sobom imamo samo naznaku, vrh sante leda ili zagonetku, um sam od sebe pokreće priču koja nedostaje.

Intrepretacijski centar pomorske baštine otoka Lošinja – loger „Nerezinac“ dio je EU Interreg projekta Mala barka 2 unutar kojih su napravljeni prekogranični turistički itinerari Slovenija – Hrvatska.
Promocija logera „Nerezinac“ osim putem projekta Mala barka 2, promovira se putem promocijskih kanala Turističke zajednice Grada Malog Lošinja u našim offline i online kanalima.
Napravljene su brošure s turističkim itinerarima Slovenija – Hrvatska, promocija putem društvenih mreža, promo video dok se na stranim tržišta putem oglasa i reportaža radi promocija u specijaliziranim časopisima i portalima koji prate nautiku, kao što su npr. Yacht.de (reportaža na 8 stranica o logeru, pomorstvu, turističkoj ponudi), emorje, burza nautike itd …
S obzirom na inovativno kreiran turistički doživljaj interpretacijski plovidbeni centar pomorske baštine – loger „Nerezinac“ radi samostalnu promociju sebe i destinacije otoka Lošinja na bazi mnogobrojnih fotografija i dojmova posjetitelja na društvenim mrežama.

 

 

Nagrada u kategoriji - Inovacija godine:

Interpretacijski centar pomorske baštine otoka Lošinja Loger "Nerezinac"

                                                             * * *

                                                            *  *  *

NAJSUPJEŠNIJE DESTINACIJE 2018.

 

Nominirano u kategoriji:

Malo misto

 

Marina

Marina je srednjodalmatinska općina koja svoj iznimni zemljopisni položaj i prirodnu zaklonjenost od gradskih i prometnih središta promiče kao snažni turistički adut
- poznata kao maslinarska općina, a i turistička destinacija koja pruža idealne uvjete za odmor obiteljima s djecom
- Destinacija koja nautičarima nudi vrhunsku uslugu, posjetiocima pruža smještaj u privatnim apartmanima, pansionima i sobama okruženim maslinama i borovima, a vlada domaća atmosfera gdje će svaki gost pronaći ne samo domaćina, već i prijatelja
- Marinska kula stara 500 godina, brdo Drid koje dominira zaljevom, prostrana i pristupačna špilja Grota, te jedini „Križni put pod morem“ Via Crucis – Podvodni muzej, prekrasne očuvane plaže, te brojne ribarske fešte i događanja Marinu čine privlačnom mnogobrojnim turistima.


Otok Prvić

 

Otok Prvić  se nalazi ispred Vodica i ima dva mjesta: Prvić Šepurine i Prvić Luku

- cijeli otok je pod zaštitom konzervatorskog odjela zbog izvorne arhitekture
- turističko odredište za miran odmor bez buke i gužve
- brojne kulturne znamenitosti, razne vrste događanja, aktivnosti poput nordijskog hodanja, jedrenja, biciklizma, uređeni parkovi, igrališta, odsustvo automobila, kristalno čisto more i nedirnuta priroda, restorani s raznovrsnom ponudom morskih delicija te razni organizirani izleti čine otok Prvić privlačnim „malim mistom“


Cavtat

U njegovoj skladnoj arhitekturi lako je nazrijeti stoljetnu prirodnu, duhovnu i materijalnu pripadnost Dubrovačkoj Republici
- Prirodne ljepote, bogato kulturno i povijesno nasljeđe, te ostali standardi turističke ponude usklađeni sa zahtjevima današnjih turista, čine ga jednom od najatraktivnijih destinacija na Jadranu
- Posebnu atrakciju Cavtata pruža krajobrazno uređenje u skladu s izvornim ambijentom te upotreba autohtonog i po habitusu nenametljivog bilja
- Povijesni hod civilizacija i kultura koje su ostavile trag na prostoru Cavtata i Konavala danas se može doživjeti kroz iznimno bogate materijalne tragove od prapovijesnih vremena do današnjih dana
- Cavtat je dobar izbor i za one koji traže aktivan odmor uz brojne aktivnosti kao što su tenis, odbojka, nogomet, fitnes, ronjenje, sportovi na vodi, fitness na otvorenom, dva adrenalinska parka, jahanje, ATV safari, pješačke staze, biciklističke staze, branje grožđa i maslina...
- Cavtat – mjesto gdje je živjeti užitak

 

Najbolje Malo misto 2019.:

CAVTAT

                                                    ***

 

NAJUSPJEŠNIJA DESTINACIJA KONTINENTALNE HRVATSKE

Nominirani:

Požeško-slavonska županija - Zlatna Slavonija

 

Zapadnu Slavoniju čine dvije prostorno odvojene cjeline – Požeška kotlina i Pakračko lipički kraj (5 gradova, 5 općina, 5 planina i gora)
- 1210. po pisanoj povijesti prvi put se spominje Požeško-slavonska županija
- Ovdje možete posjetiti brojne crkve, dvorce, kapele, arheološka nalazišta i druge vrijedne spomenike koji su karakteristični za pojedina vremenska razdoblja u kojima su nastajali
- Lipik je poznat po termalnom lječilištu, gdje je u 19. i početkom 20.st. bio termalni centar europske aristokracije
- 1886.godine sagrađene su rimske, mramorne i salonske kupke, gdje i danas možete uživati u bisernim kupkama
- veliki broj manifestacija kroz cijelu godinu
- standard Okusi Zlatne Slavonije - objekti nude tradicionalna i autohtona jela, te pića koja su proizvedena na području Požeško-slavonske županije
- Vinarstvo je duga tradicija ovog područja koje je iznjedrilo brojna kvalitetna i vrhunska vina, koja su prepoznatljiva u Hrvatskoj, ali i u svijetu.
- prvi geopark u Hrvatskoj, pod zaštitom UNESCO-a od 2015.
- 1843. osnovana je Državna ergela Lipik

Međimurje

 

2019. Međimurska popevka uvrštena je u registar svjetske nematerijalne kulturne baštine pri UNESCO-u
- u turističkoj ponudi  Međimurja je 60-ak kulturnih dobara i ustanova te četiri specijalizirana centra za interpretaciju baštine s preko 80 tisuća evidentiranih posjetitelja godišnje
- u turističkoj ponudi su i 3 zaštićena prirodna lokaliteta i dva centra za interpretaciju (+ 1 koji se uređuje) prirodne baštine s oko 100 tisuća posjetitelja godišnje
- tijekom cijele godine održava se preko 60 turističkih događanja
- u turističkoj ponudi je preko 70 sportskih igrališta, bazena, dvorana, stadiona i 800 km uređenih međunarodnih i tematskih kružnih biciklističkih i pješačkih ruta
- specijalist za healtness koncept
- prvi ekomuzej u hrvatskoj koji obuhvaća cijelu destinaciju i uključuje: 2 muzeja, 10 etno zbirki, 2 zbirke tehničke baštine, 10 baštinskih lokaliteta na otvorenim i 15 živučih tradicijskih zanata
- 2019. primljeno u UNWTO-ovu mrežu za gastronomiju
- članica europske asocijacije vinskih regija – AREV,

Karlovac

 

Karlovac je grad na vodi i u parku
- grad na četiri rijeke sa prvim registriranim riječnim kupalištem
- Aquatika – jedini slatkovodni akvarij u Hrvatskoj, Akvarij predstavlja floru i faunu hrvatskih rijeka i jezera, geološku prošlost, tradicijsku kulturu i povijest porječja četiriju karlovačkih rijeka – Korane, Kupe, Mrežnice i Dobre.
- zasađeno više od 11 000 stabala
- 11 parkova, tri cvjetne lokacije, 38 cvjetnjaka, 17 drvoreda, 17 gredica s trajnicama
- Zeleni prsten Zvijezde - šetnica duga 2,5 km
- bogata kulturna baština – grad Zvijezda, stari grad Dubovac, Gradski muzej, Muzej karlovačkog vatrogastva…
- Muzej Domovinskog rata nalazi se na listi zaštićenih kulturnih dobara RH
- Karlovac je povijesni lađarski grad, drveni čamci na rijekama su uobičajeno prijevozno sredstvo, a veslanje se uči od najmanjih nogu

 

Kontinentalna destinacija 2019. :

MEĐIMURJE

                                                                    ***

NAJUSPJEŠNIJA DESTINACIJA RURALNOG TURIZMA  2019.

Nominirani:

Trakošćan - Bednja

 

- područje jedinstvene privlačnosti, zaštićeno prstenom zagorskih brega
- Razigrani pejsaž s pregršt dražesnih zaselaka oduševiti će vas bez obzira da li u ovaj kraj dolazite cestom, biciklističkom stazom ili ste avanturistički raspoloženi za let paragliderom s Ravne gore
- višestoljetni mir i zaštićeni položaj zahvaljujući kojima je očuvana bogata, autohtona i arhaična kultura (govor, nošnje, običaji i tradicijsko graditeljstvo)
- dvorac koji nas vodi izravno u bajku, (Zmajev stijena) – Trakošćan
- Izvorna priroda u kombinaciji s bogatom povijesnom i kulturnom baštinom
- Parajedriličarski klubovi, ribolov na Trakošćanskom jezeru i mnogo drugih sadržaja za aktivan odmor u prirodi

 


Baranja

Baranja  je obrubljena Dravom i Dunavom, na istoku začarana močvarom, na jugu i jugozapadu zaštićena riječnim rukavcima, a na sjeveru i sjeverozapadu otvorena za povezivanje vinskim cestama i puteljcima - Baranja je danas i dalje vrlo zatvorena, gotovo izolirana i mističnija nego ikada prije.
- Baranja je poznata eno i gastro destinacija bogata prirodnim ljepotama što je jedan od glavnih motivatora za dolazak turista.
- majka vina, gastro meka; U Baranji se jede prirodno i zdravo. Umak od kopriva, gulaš iz zemljanog lonca, šaran u rašljama… jela su koja već po nazivu, na prvo slušanje golicaju maštu. U Baranji je uobičajeno da u restoranima, pansionima, kušaonicama i seljačkim turističkim gospodarstvima hranu gostima pripremaju domaćini.
- sjedište jedne od najvećih močvarnih nizina u Europi. Prirodni močvarni rezervat nalazi se u sutoku Dunava i Drave. Izuzetno značajan ornitološki prostor, prirodno stanište za čak 285 vrsta ptica, najveće prirodno mrijestilište ribe (čak 44 vrste), stanište srneće divljači, čuvenih kapitalnih jelena i divljih svinja. Kopački rit funkcionalna je turistička destinacija, posebice zanimljiv kao mjesto za odmor, sportsko-rekreativne lovne i ribolovne aktivnosti, atraktivne plovidbe Kopačevskim jezerom i vrlo popularno promatranje i snimanje ptica. Izuzetan kuriozitet predstavljaju kormorani, ptice čiji opstanak se temelji isključivo na bogatstvu i kvaliteti ribljeg fonda.
- destinacija puna etnografske čarolije
- Najjači aduti su dobra prometna povezanost, povoljan zemljopisni položaj, netaknuta priroda, te raznolikost turističke ponude.
- Najveća posebnost Baranje je u iznimnoj gostoljubivosti Baranjaca. Svaki domaćin će za svog gosta u svakom trenutku izdvojiti veliki osmijeh, popiti s njim čokanjčić rakije uz ugodan razgovor. Uvijek je bitan doživljaj koji baranjska turistička ponuda nudi, od specifične gastronomije, seoskih domaćinstava, vrhunskih vina koja postaju sve prepoznatljivija u svijetu pa do prirodnih ljepota i pejzaža koji se pruža duž baranjske ravnice.

Otočac

Grad Otočac jedno je od najstarijih naselja spomenuto na Bašćanskoj ploči
- Otočac svoj naziv i opstanak duguje riječkom otoku koji se sve do 18. st nalazio usred rijeke Gacke utvrđen zidinama i kulama
- rijeka Gacka je vrijedan etnografski lokalitet na kojemu se spaja obilje istinskih vrijednosti: ljepota, voda, pejzaž, tradicija, autentičnost i gastronomija
- na Majerovom vrilu na rijeci Gackoj nalazi se kompleks mlinica koje su postale prava turistička atrakcija i prepoznatljiv simbol Otočca, ali i čitave Like

 

Destinacija za ruralni turizam 2019.

BARANJA

                                                            ***

NAJUSPJEŠNIJA DESTINACIJA TURIZMA ZDRAVLJA  2019.

Nominirani:

Toplice Sveti Martin

- Priroda, zdravo i lokalno proizvedene gastronomske delicije, moderan smještaj, preko 100 godina tradicije u kupališnom turizmu, nezaboravna healthness ponuda i bogata ponuda za profesionalne i rekreativne sportaše, to je svijet zdravih užitaka
- zahvaljujući očuvanoj bioraznolikosti područje uz rijeku Muru dio je europske mreže zaštićene prirode NATURA 2000 koje je ujedno i Regionalni park prirode Mura Drava.
- Značaj ovog riječnog krajolika prepoznat je i od UNESCO-a koji ga je uvrstio u Međunarodni rezervat biosfere Mura-Drava-Dunav.
- brojni sadržaji za aktivni odmor (biciklističke staze, sportske pripreme, ribolov, jahanje, tenis, dvoranski sportovi i fitness, šetnja i hodanje)
-LIfeClass Terme Sveti Martin jedinstven su primjer društveno odgovornog poslovanja u turističkom sektoru Hrvatske
-surađuju s dvadesetak lokalnih proizvođača hrane, a u ponudi njihovih restorana su namirnice biodinamičkog porijekla te slastice formirane prema vlastitoj recepturi s biodinamičkim sastojcima

Mali Lošinj

- Kultura odmaranja usmjerena je poboljšanju kvalitete življenja
- Posebnost otoka Lošinja čine iskonski ljekoviti darovi prirode, koji ne samo da blagotvorno utječu na dobro zdravlje i iznimnu dugovječnost otočana, nego već više od 130 godina posjetiteljima učinkovito koriste u liječenju i oporavku od pojedinih bolesti te općem poboljšanju zdravlja
- prvi gost došao je na Lošinj 1885. godine zbog zdravstvenih razloga, a samo 7 godina kasnije Mali i Veli Lošinj proglašeni su klimatskim lječilištima i oporavilištima
- Blaga mediteranska klima s više od 200 sunčanih dana godišnje
- na lošinjskom otočju raste oko 1100 biljnih vrsta od kojih autohtonoj flori pripada 939 vrsta, čak 230 vrsta ubraja se u ljekovito bilje
- bogata zdravstvena ponuda (lječilišta, dom zdravlja, dijaliza Mali Lošinj, privatne specijalističke ordinacije, stomatološke ordinacija, suradnja s liječnicima pulmolozima, nutricionistima, fizioterapeutima, dermatolozima, pedijatrima)
- Dodirni, osluhni, pogledaj, okusi, pomiriši... osjeti Lošinj! – otok vitalnosti!


Rivijera Crikvenica

- Korijeni lječilišne djelatnosti u Crikvenici sežu sve do 15. stoljeća
- 1906. Crikvenica je službeno proglašena klimatskim lječilištem i morskim kupalištem
- Blaga i povoljna mediteranska klima i mikroklima, čist zrak, toplina sunca, ljekovite kapljice morske soli i aromatično bilje darovi su kojima priroda nesebično obasiplje rivijeru – rivijeru koja je, upravo zbog prirodnih blagodati, još u 19. stoljeću među prvima u Hrvatskoj započela njegovati tradiciju zdravstvenoga turizma
- Prirodne blagodati, raznovrsne mogućnosti za opuštanje, rekreaciju i aktivnosti na otvorenom i kvalitetne programe iz sportske medicine prepoznali su i mnogi vrhunski sportaši (300 km pješačkih i planinarskih staza i 300 km biciklističke staze)
- Uz gostoljubive domaćine i prirodu, koji brinu o našem zdravlju, tu su i stručnjaci od povjerenja u uglednim zdravstvenim ustanovama
- Crikvenica se opskrbljuje vodom iz Žrnovnice bogatom mineralnim sastojcima, zrak se odlikuje iznimnom čistoćom i raspršenim zdravim oligomineralima, ima zdravu mediteransku klimu i mikroklimu, koja blagotvorno djeluje na zdravlje, te bogati biljni svijet koji ju čini pravim mirisnim rajem.

 

Destinacija zdravlja 2019. :

 Toplice Sveti Martin

                                                            ***

 

NAJUSPJEŠNIJA DESTINACIJA KULTURE I GASTRONOMIJE  2019.

Nominirani:

Dubrovnik

 

- grad bogat kulturnim atrakcijama, najprepoznatljiviji simbol koji je obilježio povijest grada i njegov razvoj – Gradske zidine s pet tvrđava
- grad muzej i živa pozornica, jedan od najposjećenijih destinacija u Hrvatskoj
- Stara gradska jezgra mjesto je za pješake u kojoj svako mjesto, svaki skriveni kutak ima svoju jedinstvenu privlačnost
- 2019. je 600.-ta godina od podizanja Orlandova stupa
- ponosni dvostruki nositelj UNESCO-ve zaštite za materijalnu i nematerijalnu baštinu
- 70 godina Dubrovačkih ljetnih igara
- Restoran 360º prvi je dubrovački restoran koji je dobio Michelinovu zvjezdicu, a jedanaest restorana zaslužilo je Michelinovu preporuku
- brojna eno i gastro događanja

 

Opatijska rivijera

 

- rivijera s najdužom turističkom tradicijom
- rivijera kontrasta i atrakcija uz 30 km obale i planinu Učku
- vrhunski restorani s međunarodnim i nacionalnim priznanjima, konobe s domaćom kuhinjom, riblji restorani, slow food čine bogatu gastronomsku ponudu
- od kvarnerskog škampa, divljih šparoga preko lovranskih maruna i trešanja do plodova mora i začinskog bilja
- gastronomske manifestacije tijekom cijele godine
- Draga di Lovrana – (Michelinova zvjezdica), daje prednost lokalnim namirnicama vrhunske kvalitete, stvarajući na taj način bajkovit i nezaboravan doživljaj za nepce
- destinacija puna kulturne baštine, muzeja, povijesnih gradića, šetnica i staza, događanja te mjesto za sport i rekreaciju


Zagreb

 

- Na karti kulturnog turizma Zagreb je prepoznat kao destinacija bogate kulturno povijesne baštine koja seže sve od 1094. godine
- Bogatstvo kulturnog i umjetničkog nasljeđa - Gornji grad sa Zagrebačkom katedralom i crkvom sv. Marka, Donji grad s Lenucijevom potkovom i Hrvatskim narodnim kazalištem, gradsko groblje Mirogoj…
- U Zagrebu djeluje 35 muzeja, 79 galerija i umjetničkih zbirki, 26 kazališta, 12 kina i 6 koncertnih dvorana
- Događanja s naglaskom na očuvanje i promociju kulturne baštine u duhu prošlosti i tradicije
- Zagrebačka gastronomija za jedinstveni i potpuni doživljaj (Ukupno 4.422 registrirana ugostiteljska objekta)
- destinacija za ugodni dnevni boravak na otvorenom kroz doživljaj ispijanja kave – „kava na špici” ili kupovinu na tržnici Dolac
- Tijekom godine Zagreb ima više od 1500 događanja svih vrsta
- Srednjoeuropski grad s mediteranskim utjecajem koji se posebno ističe u bogatstvu gastronomske ponude, kako domaće, tako i svjetskih kuhinja

 

DESTINACIJA KULTURE I GASTRONOMIJE 2019.:

OPATIJSKA RIVIJERA

                                                           * * *

 NAJUSPJEŠNIJA DESTINACIJA NAUTIČKOG TURIZMA 2019.

Nominirani:

Šolta

 

 

Šolta-  komad raja nadomak Splita
- Šolta je otok netaknute prirode, bogate kulturne baštine i gostoljubivih mještana koji se smjestio na svega 9 nautičkih milja od Splita
- Sa svoja 52 kvadratna kilometra površine ona je pravo blago za ljubitelje prirode
- Tko bi mogao odoljeti prirodnim šljunčanim plažama, bistrim dubinama, drevnim maslinicima i živopisnim suhozidima koji svojom ljepotom nikoga ne ostavljaju ravnodušnim
- Povijest nautičkog turizma na Šolti započela je u vrlo dobro poznatoj uvali Stomorska, pitoresknom ribarskom mjestašcu s kamenim kućama
- Po cijelom otoku razasute su nebrojene šljunčane plaže. Najljepše i najprivlačnije među njima skrivene su u uvalama s južne strane otoka i do njih se može pješke, biciklom ili brodom
- Maslinica 50 vezova, Rogač 25 vezova, Stomorska 25 vezova + 4 za mega jahte

- Šolta je poznata po svojim izvrsnim restoranima i konobama koji njeguju priču o autentičnim šoltanskim okusima bilo kroz rustikalni šarm dalmatinske konobe ili kroz fine dining…
- Nautičarima su, uz marinu u Maslinici te privezišta u Rogaču i Stomorskoj, na raspolaganju mnogi restorani, konobe i barovi

Zadar

Zadar je drevni, tri tisuće godina stari grad, sagrađen u središtu hrvatskog Jadrana. Njegova urbana jezgra bila je i još uvijek jest, oblikovana oko rimskog foruma

- Stara jezgra grada tzv. Poluotok jedna je od rijetkih koja se može pohvaliti sa mogućnošću prihvata manjih kruzera, što je jedna od posebnosti ovog povijesnog grada
- Jedrenje zadarskim arhipelagom iskustvo je u kojemu uživaju mnogi nautičari nazivajući ovo područje jednostavno 'rajem’
- Neke od atraktivnih lokacija za nautičare, a koje su u blizini Zadra su Dugi otok, Kornati, Ugljan..
- Ukupni nautički kapaciteti: 840 vezova
- Ove godine je dovršen i otvoren možda i najvažniji prometno-turistički infrastrukturni projekt – dovršenje Cruising luke Gaženica, udaljene od centra grada samo 4km
- Marina Dalmacija koja se nalazi samo 7 km od Zadra sa svojih 1200 vezova u moru , kao i preko 300 vezova na kopnu najveća je luka nautičkog turizma na istočnoj obali Jadranskog mora.
- Protegnuta je na 35 ha površine na kopnu, isto toliko u moru. Zahvaljujući dubini mora i prostranim vezovima, opremljenim prema međunarodnim standardima, marina omogućava smještaj plovilima do 80 metara dužine.

Novi Vinodolski

 

 Novi Vinodolski raspolaže bogatom ponudom brodskih izleta i charter plovila.

- 22 km obale sa 5 km uređenih plaža, te posebno uređenom plažom za pse, biciklističke staze - 6 staza ukupne duljine 310 km, planinarske staze i šetnice - 7 staza ukupne duljine 210 km, 22 000 m2 uređenih zelenih površina
- Odličan zemljopisni položaj i obala zaštićena od snažnih vjetrova značajnim ulaganjima u posljednjih nekoliko godina pozicionirali su Novi Vinodolski u novi nautički centar sjevernog Jadrana.
- Moderni vezovi i uređena obala, vrhunska usluga, te brojni sadržaji destinacije komplementarne su vrijednosti koje privlače nautičare
- 450 vezova u dvije luke nautičkog turizma i 6 luka i lučica na obalnom pojasu od 3 km
- Marina Novi izgrađena je prema najvišim standardima, svojim korisnicima garantira uslugu visoke razine sigurnosti i kvalitete: Proactive boat care sustav za nadziranje i praćenje stanja sigurnosti plovila, uz tjedno izvješćivanje vlasnika plovila
- Tijekom sezone Novi Vinodolski posjeti više od 50 000 jednodnevnih posjetitelja, izletnika u potrazi za atraktivnim događanjima, ljubitelja eno i gastro ponude, kupača te nautičara u potrazi za sigurnim vezom

 

 NAJUSPJEŠNIJA DESTINACIJA ZA ODMORIŠNI TURIZAM  2019.

Nominirani:

POREČ

 

- Iz svakog porečkog hotela, apartmana ili kampa do centra grada možete stići laganom šetnjom šetnicama u hladu borova koje prate obrise morske obale ili pak biciklima i turističkim vlakom
- jedan od simbola grada je Eufrazijeva bazilika poznata po svojim mozaicima, na UNESCO-voj je Listi svjetske baštine od 1997.
- grad prelijepih kulturno-povijesnih spomenika, visoke razine hortikulturne uređenosti i čistoće, bogate ugostiteljsko-turističke ponude, osobito sportsko-rekreacijske
- obiteljska destinacija koja nudi razne sadržaje za sve članove obitelji tijekom cijele godine
- grad sa dugom tradicijom u turizmu (od 1845.)
- najveći Aquapark u Hrvatskoj
- rekordan broj plaža s plavom zastavom, čak 23
- pet friendly destinacija zbog brojnih hotela, kampova i apartmana koji primaju ljubimce, veterinarske bolnice s hotelom za pse i čak 14 plaža za pse
- 120 teniskih terena, 9 bike staza, 44 km staza za pješačenje, trekking, šetnju i nordijsko hodanje te brojne druge sportske aktivnosti, 25 restorana i konoba u Istria Gourmet vodiči, vinske ceste s 11 punktova za degustaciju, ceste maslinovog ulja s 13 punktova za degustaciju


ROVINJ

 

- Grad sa dugogodišnjom tradicijom u turizmu, atraktivna je turistička destinacija koja se po broju ostvarenih noćenja nalazi u vrhu hrvatskog turizma.
- Kulturna i tradicijska baština, zaštićeni prirodni lokaliteti, kvalitetna turističko-ugostiteljska ponuda te brojne manifestacije, kulturna, zabavna i sportska događanja omogućavaju brojnim gostima nezaboravan odmor i relaksaciju tijekom cijele godine.
- Rovinj njeguje svoju baštinu kroz priču o batani i batinadama stvarajući motiv dolaska za sve ljubitelje kulture i tradicije
- Ekomuzej Batana posvećen brodici batani otvoren je 2004., a ove godine upisan je u UNESCO-v Registar najboljih praksi u području očuvanja nematerijalne baštine svijeta
- grad luksuznih hotela najviših kategorija, ali i vrhunske kvalitete obiteljskog smještaja, stalno ulaganje u nove smještajne kapacitete
- Tijekom cijele godine u destinaciji se odvijaju brojna događanja – kalendar događanja broji preko 270 događaja, manifestacija, koncerata i izložbi

RAB

 

- 130 godina organiziranog turizma na području grada Raba
- otok s više od 2500 sunčanih sati i drugi po redu najšumovitiji otok na Jadranu,
- Rapska torta prvi put servirana papi Aleksandru III., 1177. godine
- Bogata mediteranska kuhinja bazirana na ribljim specijalitetima i janjetinom
- Specifičnost otoka Raba su pješčane plaže koje se većinom nalaze na području općine Lopar, ali i na području grada Raba
- Mnoštvo uvala do kojih je moguće samo brodicom, rapsko su skriveno blago
- idealna klima, bogatstvo raznolikih plaža, bogata gastronomska ponuda, razne mogućnosti smještaja, brojne manifestacije, mogućnost provođenja slobodnog vremena u raznim aktivnostima čine Rab otokom sreće i sretnih ljudi

 NAJUSPJEŠNIJA DESTINACIJA ZA ODMORIŠNI TURIZAM 2019.:

ROVINJ

------------------------------------------------------------------------------------------------