Turizam ne počinje s nama

Piše: Đuro Tomljenović

Izvor i foto: Turizmoteka

Piše: Đuro Tomljenović

Razumijem teškoće s kojim se susreću poduzetnici u Hrvatskoj, ali ne razumijem da se oni ponašaju kao da su oni sami sebi dovoljni. Tako smo ovih dana svjedoci  žestokih napada na sustav turističkih zajednica. Prigovara se njihovom broju, učinkovitosti i naravno, davanjima za njih.

U proteklih 35 godina obilazio sam naša turistička mjesta, gledao kako napreduju...Veliku ulogu u razvoju i edukaciji lokalnog stanovništva imali su upravo ti lokalni turistički uredi, kasnije turističke zajednice...Nerijetko direktorice/direktori tih ureda bile su najobrazovanije osobe u tim mjestima....I njihovim angažmanom i radom naša mala mjesta postajala su turistički centri u kojima su stvoreni uvjeti za život od turizma i stvaranje poduzetničke turističke baze.

I danas, kada smo postali europska turistička destinacija, odjednom je prepreka većoj zaradi pojedinaca i poduzetnika, veliki broj turističkih zajednica.
Žao mi je što danas kod naših poduzetnika koji su nastali na našem turističkom usponu, prevladava gledanje kroz vlastite naočale... Nije ništa počelo prije 5 godina kada je naš turizam konačno postao rentabilan... netko je u sve to i prije i sada uložio neki rad...

U današnje vrijeme kada imamo ne organiziranu skupu državu, kada se država razvija odozdo, na poduzetničkoj inicijativi, na samozapošljavanju, kada prevladava kampanelizam, a ne promišljeni zajednički razvoj, ne treba u svemu što dolazi od države vidjeti zlo.

Istina, sustav turističkih zajednica treba reorganizirati (s time se, novim zakonom i počelo - stvaranjem klastera), a ne u njima vidjeti krivce svojih poslovnih teškoća.
One su, po meni, bile i trebaju ostati jezgro vođenja i promišljanja turizma u jednom mjestu, a ne gledati ih samo kao na promidžbene centre. Promocija destinacije više nije dovoljna. Trebamo se više okrenuti upravljanju destinacijom.

Dakle, razgovarajmo o tome kako voditi naš turistički razvoj, kako iskoristiti taj potencijal koji imamo u djelatnicima u tih više od 300 turističkih zajednica, kako ih organizirati u regionalne cjeline i polučiti bolje poslovne rezultate, a ne čuditi se njihovom postojanju.

Njima treba dati i nove zadatke i uloge kako bi još više bile od koristi lokalnom stanovništvu i poslodavcima. Prije 7-8 godina, kada u jednom dalmatinskom gradu građani nisu htjeli sudjelovati u organiziranju odnosa smeća, ukazao sam na činjenicu koja u nas nerijetko vlada:" Gosti su moji, a smeće je gradsko!".
U ovoj hajki na zajedničko, turističke zajednice, komore i slično, složili se vi sa mnom ili ne, vidim brigu samo za svoje. Učimo od razvijenih, oni sve to imaju, ali s većim radnim učincima i koristi za sve dionike...To tražite, bolje upravljanje, i to ne samo u turizmu....