Uz velik odaziv iznajmljivača uspješno održana edukacija o EcoDomus programu i kategorizaciji smještaja

Sljedećeg tjedna očekuje nas nova tema „Društvene mreže u turizmu"

Izvor i foto: Turizmoteka/TZO Žminj

Druga u nizu ciklusa online edukacija koje za svoje iznajmljivače tijekom veljače i ožujka organiziraju turističke zajednice općina Barban, Kanfanar, Svetvinčenat i Žminj jučer je uspješno održana u suradnji s Upravnim odjelom za turizam Istarske županije, čiji su djelatnici i vanjski stručni suradnici i proveli samu edukaciju te velikom broju iznajmljivača približili i pojasnili sve o certifikatu EcoDomus, kao i teme vezane uz kategorizaciju smještaja. Sudjelovanje velikog broja privatnih iznajmljivača s područja ovih turističkih zajednica, ali i brojnih drugih dijelova Istre, pokazuje da su teme koje su bile obuhvaćene edukacijom prepoznate kao zanimljive i korisne za iznajmljivače.

Edukacija je bila podijeljena na dva dijela; dok su u prvom dijelu iznajmljivači imali prilike čuti o novim trendovima u turizmu koji podrazumijevaju održiv i eko-prijateljski pristup u pružanju usluga te o certifikatu EcoDomus kojega dodjeljuje Istarska županija kroz Upravni odjel za turizam, drugi je dio edukacije obuhvatio niz tema vezanih uz kategorizaciju smještaja pa su iznajmljivači tako mogli saznati o uvjetima za pojedinu kategoriju smještaja, procesu kategorizacije, potrebnoj dokumentaciji, specifičnostima vezanim uz otvaranje kampova, kamp odmorišta, smještaja iz domene robinzonskog turizma i sl.


Sve popularniji i prepoznatljiviji program certificiranja smještaja oznakom „EcoDomus“, kojega Upravni odjel za turizam uspješno provodi već godinama, sudionicima je edukacije predstavila Milena Radošević, vanjska stručna suradnica odjela zadužena za ovaj program, koja je pokazala kako ovaj program privatnim iznajmljivačima omogućuje diverzifikaciju smještaja i snažnije pozicioniranje na sve zahtjevnijem turističkom tržištu koje u sve većoj mjeri traži održiv, ekološki i odgovoran pristup prema gostu.

O brojnim temama iz područja kategorizacije smještaja, ali i o aktualnom procesu rekategorizacije kojega je velik broj postojećih iznajmljivača dužan proći, govorio je Saša Vadanjel iz rovinjskog ureda nadležnog za poslove kategorizacije.
Nakon samih prezentacija, iznajmljivači su se uključili u raspravu brojnim pitanjima, a svojim komentarima pokazali svjesnost o potrebi prilagođavanja novim trendovima koji održivi razvoj postavljaju kao imperativ, što i županijski Upravni odjel za turizam raznim svojim aktivnostima naglašava i potpomaže, nastojeći Istru pozicionirati kao zelenu i održivu turističku destinaciju.

Nakon uspješne prve dvije edukacije iz ciklusa, iznajmljivače već sljedećeg tjedna očekuje nova tema „Društvene mreže u turizmu“, o kojoj će govoriti Miško Macolić-Tomičić, stručnjak za digitalni marketing i suvlasnik Digitalne agencije Markething.
Popisi svih planiranih edukacija s temama dostupni su na internet stranicama turističkih zajednice koje organiziraju ovaj ciklus edukacija, a prijave za sudjelovanje vrše se putem prijavnog obrasca dostupnog na sljedećoj poveznici: https://forms.gle/GRwccDwPn4WpMBhB6