TZ Karlovačke županije : Dobri turistički rezultati u 2017.

Kontinetalna županija s najboljim rezultatima

Izvor i foto: TZ  Karlovačke županije

2017.g. bila je još jedna u nizu uspješnih turističkih godina za našu županiju.
U rujnu, dakle nakon , najintenzivnijih turitičkih mjeseci u godini, obilježili smo pola milijuna noćenja, što nas i dalje karakterizira kao kontinetalnu županiju s najboljim rezultatima kad se govori o dolascima i noćenjima.

Zadnji dan u godini, 31.12.2017., e-visitor je pokazao 576.094 noćenja i 333.999 dolazaka, a najveću dobnu skupini čine mladi između 19-30 godina.Ove brojke pokazuju u odnosu na 2016.g. porast od 19,94 % u dolascima i 21,63 % u noćenjima.
Ako boravak gledamo po vrsti objekata onda je najviše noćenja realizirano u objektima u domaćinstvu i kampovima, dok su hoteli na 3. mjestu. Razlog tome je činjenica da su naši ukupni hotelski kapaciteti znatno manji od broja ležaja u objektima u domaćinstvu i kampovima.
EU predstavlja najznačajnije emitivno tržište za hrvatski turizam , pa tako i za našu županiju.

U strukturi gostiju po zemljama iz kojih nam dolaze i dalje po broju noćenja dominiraju gosti iz Njemačke, zatim Hrvatske, Nizozemske, Italije pa Francuske.
Gledano po broju dolazaka situacija je nešto drugačija : Gostzi iz Njemačke su i ovdje na prvom mjestu, a zatim dolaze gosti iz Republike Koreje, zatim Hrvatsk pa Italije i Poljske.

Od ukupnog broja noćenja u županiji, 300.001 noćenja realizirano je na području općine Rakovica, zatim slijede Slunj sa 110.698 noćenja, te Karlovac sa 51.930 noćenja.
Prosječna duljina boravka gostiju u našoj županiji je 1,7 dana , što nam i dalje daje obilježje pretežito tranzitne županije, ali i prostor za nove projekte i izazove kako za privatni tako i za javni sektor, koji će dugoročno utjecati na produljnje boravka gostiju u destinaciji.