Rovinj: Nevjerovatno otkriće podno crkve sv. Eufemije

Otvaranjem grobnice došlo se do crkve sv. Mihaela Arhanđela


Izvor i foto: TZG Rovinja

Podno crkve sv. Eufemije, ispod zemlje, otkrivena je crkva sv. Mihaela Arhanđela. Zbog radova na opločenju zapadnog platoa ispred crkve sv. Eufemije otvorena je, nakon više od 100 godina, jedna od 32 grobnice izgrađene i polegnute do bedemskih zidina koje opasuju crkvu.

Otvaranjem grobnice došlo se do crkve sv. Mihaela Arhanđela. Iako se znalo da se podno crkve nalazi ukopana crkva sv. Mihaela Arhanđela, njezino ponovno otkriće prilikom arheoloških sondiranja bila je prava senzacija! Prema riječima povjesničara i dogradonačelnika Rovinja Marina Budicina crkva je u relativno dobrom stanju pa se sa zidova, svodova i lukova dade iščitat vrijedna povijest grada Rovinja.

Vrh otočnog brda na kojem je između III. i V. stoljeća nastao Rovinj, područje je od posebnog povijesno-arheološkog interesa. Naime, tada je izgrađena prva župna crkva, a oko crkve se nalazilo i prvo rovinjsko groblje koje se koristilo do XVIII. stoljeća. U srednjem vijeku, pokraj crkve posvećene sv. Jurju i sv. Eufemiji, izgrađene su još tri crkve: sv. Mihaela Arhanđela, sv. Roka i sv. Ursule. Kasnije, 1673. godine, na vrhu ulice Grisia, pored katedrale, podignuta je i crkvica sv. Josipa.

S obzirom da je 1720. godine stara župna crkva bila u vrlo lošem stanju, tadašnje je Gradsko vijeće odlučilo istu obnoviti kako bi bolje odgovarala važnosti koju je Rovinj tada imao u venecijanskoj Istri, što je rezultiralo rušenjem crkvica sv. Roka i sv. Ursule kao i crkvice sv. Mihaela Arhanđela.

Projekt parternog uređenja trga Svete Eufemije započet je 2015. godine, a uključuje dvije odvojene faze: prvo sanacija zapadnog dijela groblja, a zatim južnog dijela. S obzirom da se ispod ovog posljednjeg dijela nalaze brojne grobnice, kao i crkvica sv. Mihaela Arhanđela, predviđeno je detaljno arheološko istraživanje ovog područja.

Zadatak budućih arheoloških istraživanja je detaljnije istraživanje i studija svih povijesnih aspekata i arhitektonskih struktura ove podzemne crkve, koja je na regionalnoj razini svakako jedinstvena i koja krije još puno tajni koje se tek trebaju otkriti, valorozirati i približiti znanstvenicima i široj javnosti.