Rijeka Booster - iskustvo destinacije

Cilj je anketiranje ciljanih gostiju koji koriste usluge TZG Rijeke i partnerske usluge u destinaciji

Izvor i foto: Turizmoteka/TZG Rijeka


Turistička zajednica grada Rijeke je prateći nove trendove istraživanja, prikupljanja iskustava i mišljenja korisnika usluga u destinaciji kreirala novi način prikupljanja podataka putem projekta Review Booster Pro.

Projekt Review Booster Pro ima za cilj anketiranje ciljanih gostiju koji koriste naše i partnerske usluge u destinaciji. Ideja je da na moderan i siguran način saznamo mišljenja gostiju i kvalitetno nastaviti upravljati destinacijom i turističkim proizvodima. Ovaj projekt nastavak je istraživanja koji smo provodili duži niz godina i sada u prilagođenom sigurnom obliku uslijed trenutne situacije s pandemijom Covid-19 virusa nastavljamo tu istu aktivnost.

Ovo je još jedna u nizu aktivnosti koje Turistička zajednica grada Rijeke provodi s ciljem unapređenja kvalitete turističkih proizvoda i usluga, a doprinijet će lakšem detektiranju segmenata ponude na koje je potrebno obratiti posebnu pažnju te usmjeriti dodatne napore u njihov daljnji razvoj.

Review Booster Pro sastoji se od uređaja koji korisnicima omogućuje da odmah ili u njima prilagođenom vremenu dobiju informaciju o destinaciji i ostvare mogućnost da ostave komentar o uslugama u destinaciji.

Korištenje uređaja je izuzetno lako i prilagođeno je svim korisnicima pametnih telefona jer se informiranje, odnosno anketiranje započinje prislanjenjem vlastitom pametnog telefona na Review Booster Pro.

Korištenjem NFC tehnologije ili skeniranjem QR koda koji se nalazi na uređaju Review Booster Pro, turisti će moći na najjednostavniji način s vlastitog mobilnog uređaja ocijeniti uslugu Turističkog informativnog centra, ispuniti upitnik o zadovoljstvu turističkom destinacijom kao i pojedinim segmentima usluga u Rijeci te se dodatno informirati o turističkoj ponudi na našim mrežnim stranicama i zapratiti naše profile na društvenim mrežama. Ovo anketiranje provoditi će se tijekom sljedeće godine u našem Turističkom informativnom centru i Info-punktu kao i na drugim interesnim lokacijama koji su definirani. Ovaj način anketiranja na drugim lokacijama omogućen je zahvaljujući korištenoj tehnologiji koja je ne zahtjeva izvor energije te će se tako primjenjivati „na terenu“ za ispitivanje zadovoljstva gostiju i analizu tržišta na prigodnim događanjima i turistički prometnim točkama u cijelom gradu.