P o r e č ostvario dvomilijunto noćenje

Od 01.01. do 05.08.2018. godine ostvareno je 2.021.348 noćenja, što je na razini prošlogodišnjih rezultata

Izvor i foto: TZG Poreč

Na isti dan kao i u rekordnoj 2017. godini, odnosno 05.08.2018. godine Poreč je premašio dvomilijunto noćenje, što je čak osam dana ranije nego 2016. godine.

Prema podacima iz sustava eVisitor, na području Turističke zajednice Grada Poreča u razdoblju od 01.01. do 05.08.2018. godine ostvareno je 2.021.348 noćenja, što je na razini prošlogodišnjih rezultata, te 352.078 dolazaka odnosno 1% manje u usporedbi sa 2017. godinom.

Od toga DOMAĆI GOSTI su ostvarili 25.695 dolazaka, što predstavlja rast broja dolazaka od 17% i 90.081 noćenja, odnosno rast od 18% u odnosu na 2017. godinu. Broj dolazaka STRANIH GOSTIJU bilježi pad od 2%, odnosno 326.383 dolazaka, dok je broj ostvarenih noćenja na nivou rezultata iz 2017. godine, odnosno 1.931.267.

Strani gosti su u spomenutom razdoblju ostvarili udio od 96% u ukupno ostvarenim noćenjima. Prosječno trajanje boravka gostiju u danima iznosi 4 za domaće, a za strane 6 dana.

U strukturi noćenja najviše su ostvarili gosti iz Njemačke s 523.974 noćenja (-3%) i 68.507 dolazaka (-5%), zatim slijede Austrijanci s ostvarenih 354.116 noćenja (-0,15%) i 73.819 dolazaka (+0,11%). Slovenski gosti su u navedenom razdoblju realizirali 218.151 noćenja (+7%) i 38.648 dolazaka (+2%). Na četvrtom mjestu nalazi se talijansko tržište koje je ostvarilo 125.319 noćenja (-8%) i 33.455 dolazaka (-10%). Gosti iz Ujedinjene Kraljevine nalaze se na petom mjestu, sa ostvarenih 97.725 noćenja (-4%) i 14.351 dolazaka (-5%). Gosti sa domaćeg tržišta po ostvarenim noćenjima zauzimaju šesto mjesto, sa 90.081 noćenja (+18%) i 25.695 dolazaka (+17%)

Prema vrsti smještaja najveći udio u ukupnim noćenjima ostvaruje hotelski smještaj (56,31%), zatim slijede objekti u domaćinstvu (23,24%) te kampovima (9,38%).

U analiziranom razdoblju u hotelskom smještaju je ostvareno 2% manje noćenja, dok objekti u domaćinstvu bilježe povećanje od 6%. U kampovima zabilježen je pad od 2%, dok nekomercijalni smještaj bilježi povećanje od 20% u noćenjima.

Gledajući po mjesecima najviše noćenja ostvareno je u lipnju i srpnju. Porast noćenja u odnosu na prethodnu godinu bilježe siječanj, veljača, ožujak i svibanj.

Turistički promet, u siječnju bilježi porast od 44%, dok u veljači porast od 22%. Zbog različitog termina Uskršnjih blagdana, koji su u 2017. bili u travnju, a ove godine u ožujku, u ožujku je ostvareno značajno povećanje od 91% u noćenjima, dok travanj bilježi pad od 20% u noćenjima. Svibanj bilježi povećanje od 25% u noćenjima, dok je u lipnju ostvaren pad od 8% u noćenjima. Srpanj bilježi gotovo identičan broj noćenja kao u prethodnoj godini.

U nadolazećem periodu Poreč očekuje još značajnije brojke, a već sada možemo govoriti o odličnoj turističkoj sezoni 2018.