NP Brijuni: Dodjela INHERITURA certifikata

Projektom „Održive turističke strategije za očuvanje i valorizaciju prirodne baštine mediteranske obale i priobalja” – INHERIT

Izvor i foto: Turizmoteka/NP Brijuni

U utorak, 7. lipnja 2022. godine u 10 sati, na Institutu za poljoprivredu i turizam u Poreču, održati će se dodjela INHERITURA certifikata javnoj ustanovi Nacionalni park Brijuni i javnoj ustanovi Natura Histrica za lokaciju Luka Budava u Ližnjanu (područje ekološke mreže koja se u cijelosti nalazi u administrativnom sastavu Općine Ližnjan).

Projektom „Održive turističke strategije za očuvanje i valorizaciju prirodne baštine mediteranske obale i priobalja” – INHERIT, međunarodni projektni tim definirao je okvir za procjenu održivosti u upravljanju lokacijama zaštićene prirodne baštine u kontekstu smanjenja negativnih utjecaja masovnog turizma na prirodnu baštinu. Međunarodna INHERITURA oznake predstavlja svojevrsni certifikat za napredniju razinu održivog upravljanja područjima valorizirane prirodne baštine koja se ujedno smatra turističkom atrakcijom. Predmetni certifikat dodijeljen područjima zaštićene prirodne baštine lociranim na mediteranskim obalnim i priobalnim područjima koja implementiraju višu razinu održivosti u upravljanju područjem zaštićene prirodne baštine.

Za dodjelu INHERITURA certifikata i uspostavu INHERITURA područja na prostoru Republike Hrvatske, mogla su se prijaviti tijela koja upravljaju zaštićenim područjima prirodne baštine u sklopu Otvorenog poziva za uspostavu INHERITURA područja čiji je poziv bio objavljen na mrežnim stranicama Instituta za poljoprivredu i turizam.