Destinacija Karlovac ulazi u drugu godinu projekta IQM

Upravljanje razvojem destinacije nikad nije bilo važnije

Izvor i foto: TZG Karlovac

Turistička zajednica grada Karlovca uspješno je završila prvu godinu projekta Integralnog upravljanja kvalitetom u destinaciji (IQM Destination Karlovac) koji je Strategijom razvoja turizma grada Karlovca odabran kao najbolji mogući model razvoja turizma u Karlovcu te u okviru kojeg su odrađene brojne aktivnosti.
U projekt se u proteklih godinu dana uključilo preko 50 turističkih subjekata s područja grada Karlovca, te je kod svakog od njih proveden individualan audit nakon kojeg su dobili smjernice za daljnji rad. Započeta su mjerenja kvalitete online reputacije svakog pojedinog objekta kao i cjelokupne destinacije. U odnosu na početak mjerenja nakon prve godine projekta ocjena online reputacije destinacije Karlovac porasla je za 4,9% te sada iznosi 90,1% što je izuzetno visoka ocjena kojom smo vrlo zadovoljni.

TZ grada Karlovca u ovim je teškim vremenima za čitav turistički sektor stala čvrsto uz svoje dionike. U vrijeme najveće krize i izolacije tijekom travnja i svibnja održano je 10 online koordinacija sa svim skupinama dionika (atrakcije, smještaj, ugostitelji, agencije, OPG-ovi). Iz dana u dan pratila se situacija na globalnoj razini te su dionici na koordinacijama dobivali najnovije informacije vezane uz turistički sektor u doba pandemije i krize.

Kako bi zajednički što lakše prebrodili krizni period izrađene su smjernice, odnosno savjeti za provođenje marketinških aktivnosti u novim uvjetima. Smještajnim kapacitetima prezentirani su najnoviji i ponajbolji primjeri i upute za higijenske standarde. Dionike se savjetovalo i o brojnim drugim temama kao što je definiranje cijena na tržištu nakon krize, promotivne aktivnosti pojedinih objekata, preporuke nakon analize poslovanja… Održana je i koordinacija s predstavnicima NP Plitvička jezera kako bi svi zainteresirani dionici u Karlovcu dobili važne informacije o poslovanju Nacionalnog parka iz prve ruke. Započeta je suradnja i umrežavanje karlovačke ponude te priprema IQM destinacijske turističke kartice kao jedna od aktivnosti ovog projekta što je naišlo na vrlo dobar odaziv svih dionika.

Zajedničko pozicioniranje Karlovca definirano je kao promoviranje grada u parku i poželjne destinacije za posjet nakon korone, s naglaskom na socijalnu distancu koju je u Karlovcu lako postići zbog predispozicija koju ima - grad je bogat parkovima, zelenilom, rijekama.

Direktorica TZ grada Karlovca Marina Burić izjavila je:

„Sustavno poticanje i provođenje upravljanja kvalitetom u destinaciji nastavlja se i dalje. Ulazimo u drugu godinu projekta zadovoljni postignutim. Nismo mogli očekivati krizu koja nam se dogodila, no prilagodili smo planirane aktivnosti novonastaloj situaciji i naši su dionici zadovoljni projektom, koji nam je sada potrebniji no ikad. Naša je obveza da nastavimo dalje sa započetim aktivnostima jer vidimo konkretne rezultate na terenu što dokazuje i rast ukupne ocjene online reputacije naše destinacije.”