Skupština Turističke zajednice Grada Pule

U 2023. godini ostvarilo se 2.247.191 noćenja što je 4% više nego 2022. godine

Izvor: Turizmoteka/TZG Pula

Danas, 26.03.2024. godine održala se redovna Skupština Turističke zajednice Grada Pule na kojoj se usvojilo Izvješće o izvršenju programa rada za 2023. godinu, Izvještaj o radu Turističkog vijeća i izvještaji revizije.
Moglo bi se reći za 2023. godinu da je prva „normalna“ godina koja nije imala većih utjecaja na svoj tijek, ali to je značilo i povratak u konkurenciju svih turističkih tržišta.

U 2023. godini ostvarilo se 2.247.191 noćenja što je 4% više nego 2022. godine. Daleko najviše noćenja kao i prethodnih godina ostvarili su gosti iz Njemačke (590.785 noćenja) koji su ostvarili smanjenje od 8%. Iako bilježimo pad Nijemaca od 8%, što je i bilo za očekivati nakon povratka svih destinacija na tržište, ako usporedimo njihova noćenja s 2019. godinom (491.964) možemo vidjeti da je to rast od 20% naspram predpandemijske godine. Sljedeći su gosti iz Italije s 156.753 noćenja. Slijede domaći gosti s 155.589 noćenja, Austrijanci s 154.355 noćenje, Poljaci s 115.169 noćenja, Slovenci s 112.737 noćenja i Velika Britanija s 75.989 noćenja. Sve navedene zemlje imale su povećanje noćenja, ali najznačajniji rast imali su gosti iz Poljske s 22% rasta.

Ako pogledamo ostvarenje noćenja po kapacitetima možemo vidjeti da su svi objekti imali rast noćenja: hoteli (7%), zatim kampovi (6%), hosteli, sobe i kuće za odmor i plovni objekti (5%), a najmanji rast u komercijalnim objektima imali su mali iznajmljivači (2%) i turistički apartmani, turistička naselja (1%). Ako uzmemo u obzir da se broj kreveta kod malih iznajmljivača povećao za 7% onda ustvari ni nemamo rast noćenja u objektima već samo zbirno.

U 2023. godini Turistička zajednica Grada Pule uz podršku Grada Pula organizirala normalno odvijanje koncerata i animacije gladijatora po ulicama i trgovima, kao i veće manifestacije Dane antike, Visualiu i Pula maraton. Prvi se put organizirao i Pula Jazz Waves festival koji se odvijao na raznim lokacijama.
Osim navedenih ljetnih koncerata, animacija i većih manifestacija, tijekom godine Turistička zajednica Grada Pule je sufinancirala održavanje 100-tinjak manifestacija kulturnog, zabavnog i sportskog karaktera koje su zabavljale goste u Puli. Pored sufinanciranja manifestacija, TZ je organizirala manifestacije i događanja u suradnji sa javnim i privatnim subjektima (Ljetni koncerti i zabava, Ljetni sajam obrtnika, Dođi u park, Martinje, Vinari za Uskrs, Potraga za karnevalom, …). Sve spomenute manifestacije su kroz sezonu zabavljale goste i domaće građanstvo. Zajedno sa Udruženjem obrtnika Pula, trgovcima, ugostiteljima i HGK aktivno se promoviraju sva događanja, akcije i sl. na društvenim mrežama Pula gradski đir. Sa klasterom smo organizirali edukaciju za iznajmljivaće u svezi poreznih obaveza, a zajedno sa HGK i AZRRI-em edukacije za ugostitelje.

U Verudeli Art Parku uz dogovor sa Gradom Pula financirale su se dodatne klupe koje će se postaviti u 20254. godini nakon dodatnog uređenjea zelenila.
U 4. mjesecu se u suradnji sa Gradom Pula i Pula film festivalom organizirala manifestacija Dođi u park koja je dobro prihvaćena kako od domaćih tako i od gostiju.

U sklopu EU projekta rekonstrukcije Malog rimskog kazališta uprilićeno je otvaranje koje je pobudilo veliki interes. Također se organiziralo i Pulsko kulturno ljeto u Malom rimskom kazalištu i Areni kao program koji će nuditi kvalitetan kulturni program u organizaciji Grada Pule, Arheološkog muzeja Istre i Turističke zajednice Grada Pule.

Advent u Puli se kao i prethodne godine organizirao na potezu od Giardina do Foruma kako bi se privuklo i građane i goste da se prošetaju gradom, uživaju u hrani i piću kućica, ili zabave djecu u parku Grada Graza i klizalištu. Posjećenost je bila velika kao i zadovoljstvo ponuđenim koncertnim programom koji je ove godine bio raznolikiji.
Zajedno sa Društvom osoba s tjelesnim invaliditetom južne Istre i sa Udruženjem obiteljskog smještaja Istre Turistička zajednica Pule, zajedno sa klasterom nastavila je rad na projektu ACCESS kojim se želi potaknuti prilagodbu smještaja za osobe s tjelesnim invaliditeom, ali i sakupiti informacije o svim proizvodima, uslugama i ostalome dostupno osobama s tjelesnim invaliditetom. Također se financirao prvi dio ploče plana Pule za slijepe koji će se staviti na info punkt turističke zajednice.