Sabor čakavskog pjesništva

Žminj, 12. i 13. svibnja 2017.

Izvor i foto: KČS Žminj/istra.hr

Katedra Čakavskog sabora Žminj  najavljuje ovogodišnji susret mladih čakavaca pod imenom Sabor čakavskog pjesništva.

Manifestacija je tradicionalna, a Katedra Žminj ishodište je Čakavskog sabora. Sabor pjesništva prilika je da se osnovnoškolce potakne na dijalektalno stvaranje. Točnije, ta je manifestacija rezultat natječaja za dječje pjesničke radove na čakavskom dijalektu te za recitiranje čakavskih stihova. Suradnja s osnovnim školama širom Republike Hrvatske osnova je toga rada, a Školska knjiga dugogodišnji  je pokrovitelj.

Kulturni i pedagoški aspekt jednog ovakvog susreta je od velikog značaja u vremenima kad se govori o zavičajnosti u nastavi, a potporu svake godine daju jedinica regionalne i lokalne uprave jer je jedan od ciljeva rada Katedre ČS Žminj očuvanje nematerijalne kulturne baštine.
Pozivate se da  posjetite Žminj i upoznate  mlade pjesnike i recitatore jer je svaka njihova rečenica jedna spona više između baštine i novog vijeka.