HTZ predstavništva

 • Njemačka

  Trenutno stanje na njemačkom turističkom tržištu
 • Slovačka

  Trenutno stanje na slovačkom turističkom tržištu
 • Češka

  Trenutno stanje na turističkom tržištu Češke
 • FRANCUSKA

  Trenutno stanje na francuskom turističkom tržištu
 • SAD i Kanada

  Stanje i trendovi na turističkim tržištima SAD-a i Kanade
 • RUSIJA

  Stanje i trendovi na ruskom turističkom tržištu
 • BELGIJA

  Stanje i trendovi na belgijskom turističkom tržištu